Znajdź dobrego psychiatrę w Krakowie w Twoim budżecie!

Najlepsi psychiatrzy w Krakowie w dobrej cenie (i gdzie ich szukać).

2023-01-25 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Nie wiesz jak wybrać psychiatrę, żeby nie utknąć w niedziałającej terapii farmakologicznej ze skutkami ubocznymi? Albo może masz już za sobą takie koszmarne doświadczenia i za nic nie chcesz ich powtórzyć? W tym artykule tłumaczymy gdzie i jak znaleźć sensownego psychiatrę.

Psychiatra Kraków: Czym zajmują się psychiatrzy w Krakowie?

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu chorobom psychicznym. Psychiatra może przepisywać leki i prowadzić sesje terapii, aby pomóc pacjentom w leczeniu ich problemów. Psychiatrzy w mieście Kraków zajmują się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania i inne. Lekarze psychiatrzy w Krakowie również pomagają w leczeniu uzależnień, w tym od alkoholu, narkotyków i hazardu. Oprócz leczenia farmakologicznego, lekarze psychiatrzy w Krakowie prowadzą również terapię behawioralną i psychoterapię, aby pomóc pacjentom w leczeniu ich problemów psychicznych.

Czym się różni psychiatra od psychologa?

Psychiatra to lekarz, który jest specjalistą w diagnozowaniu i leczeniu chorób psychicznych. Psycholog może pomóc osobie w poradzeniu sobie z różnymi problemami za pomocą terapii, ale nie może leczyć chorób psychicznych lekami. Psychiatra natomiast może leczyć choroby psychiczne i dokonywać diagnoz stosując leki i psychoterapię.

Psychiatra Kraków - cechy i wykształcenie?Aby zostać psychiatrą trzeba skończyć 6-letnie studia medyczne i 5-letnią specjalizację w psychiatrii

Psychiatra Kraków: Na czym polega leczenie psychiatryczne w Krakowie?

Leczenie psychiatryczne w Krakowie obejmuje szeroki zakres usług, w tym psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, psychofarmakologię, a także leczenie oddziałowe i stacjonarne w placówkach psychiatrycznych. Obejmuje ono również szereg narzędzi diagnostycznych, takich jak diagnoza psychologiczna, diagnoza neuropsychologiczna i diagnoza psychiatryczna, a także szereg innych technik, które mogą być wykorzystywane do pomocy w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Jakie zaburzenia i choroby psychiczne można wyleczyć przy pomocy psychiatry w Krakowie?

 1. Zaburzenia lękowe (fobie, lęk napadowy, stany lękowe, zespół stresu pourazowego): Psychiatrzy z Krakowa leczą zaburzenia lękowe za pomocą terapii poznawczo-behawioralnych, które mogą obejmować: terapię poznawczą, terapię kognitywno-behawioralną, terapię stresu pourazowego, terapię wychowawczą i relaksację. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga pacjentom zrozumieć ich myśli, uczucia i zachowania, a także nauczyć ich jak radzić sobie z niepokojącymi sytuacjami. Terapia kognitywno-behawioralna pomaga pacjentom przezwyciężyć lęk i nauczyć ich jak radzić sobie z negatywnymi myślami i lękiem. Terapia stresu pourazowego pomaga pacjentom przetworzyć traumatyczne przeżycia i nauczyć ich jak radzić sobie z symptomami stresu pourazowego. Terapia wychowawcza pomaga pacjentom w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. Relaksacja pomaga pacjentom w radzeniu sobie z lękiem i napięciem poprzez ćwiczenia oddechowe, relaksację mięśni i wizualizację. Takie zaburzenia może też leczyć psychiatra dziecięcy Kraków.
 2. Zaburzenia depresyjne (depresja, zespół dystymii, zespół przedłużonego smutku):Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia depresyjne za pomocą terapii behawioralno-poznawczej, psychoterapii, leków psychotropowych oraz innych metod terapeutycznych. Zaburzenia depresyjne może też leczyć psychiatra dziecięcy Kraków. Terapia behawioralno-poznawcza jest skuteczną metodą leczenia depresji i zespołu dystymii. Polega ona na wychwytywaniu i modyfikacji negatywnych myśli i zachowań pacjenta, które mogą być przyczyną depresji. Psychoterapia jest skoncentrowana na wyeliminowaniu nieprawidłowych schematów myślenia i zachowania. Leki psychotropowe stosuje się w ciężkich przypadkach zaburzeń depresyjnych, gdy terapia behawioralno-poznawcza i psychoterapia zawiodły. W Krakowie dostępne są również inne metody terapeutyczne, takie jak terapia grupowa, terapia rodzinna, terapia arteterapia, terapia mindfulness i wiele innych.
 3. Zaburzenia osobowości (borderline, choroba afektywna dwubiegunowa): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia osobowości za pomocą terapii behawioralnej, farmakoterapii, psychoterapii, grupy wsparcia i edukacji. Terapia behawioralna wykorzystuje ćwiczenia, aby nauczyć pacjenta lepiej radzić sobie z uczuciami i sytuacjami, które powodują niepokój. Farmakoterapia wykorzystuje leki, aby kontrolować objawy choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń osobowości borderline. Psychoterapia jest procesem, w którym pacjenci poznają swoje wzorce zachowania i zmieniają je tak, aby lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Grupy wsparcia mogą pomóc pacjentom znaleźć wsparcie i porozumienie, a edukacja może pomóc pacjentom lepiej zrozumieć swoje zaburzenia i jak poradzić sobie z nimi.
 4. Zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, psychozy organiczne, paranoje): Leczenie zaburzeń psychotycznych w Krakowie opiera się na wielospecjalistycznym podejściu, obejmującym farmakoterapię, terapię psychodynamiczną, terapię poznawczą-behawioralną, terapię zajęciową, terapię rodzinną oraz terapię grupową. Farmakoterapia jest stosowana w celu złagodzenia objawów i zapobiegania nawrotom choroby. Terapia psychodynamiczna pomaga pacjentom zrozumieć, jak ich wewnętrzne mechanizmy i relacje wpływają na ich zdrowie psychiczne. Terapia poznawczo-behawioralna pozwala pacjentom przekształcić ich irracjonalne myśli i przekonania, które mogą prowadzić do obniżenia samopoczucia i wzrostu objawów psychotycznych. Terapia zajęciowa wykorzystuje aktywności w celu zmniejszenia objawów i zwiększenia zaangażowania pacjenta w otoczenie. Terapia rodzinna pomaga zrozumieć dynamikę między pacjentem a jego rodziną, a także wspierać i wspierać rodzinę w radzeniu sobie z chorobą. Terapia grupowa pomaga pacjentom w porozumiewaniu się i współpracy z innymi, a także w rozwoju umiejętności interpersonalnych.
 5. Zaburzenia psychosomatyczne (zespół jelita drażliwego, objawy somatyczne stresu): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia psychosomatyczne za pomocą zintegrowanego podejścia, które obejmuje psychoterapię, farmakoterapię, a także interwencje psychologiczne i psychosomatyczne. Do leczenia zaburzeń psychosomatycznych, takich jak zespół jelita drażliwego i objawy somatyczne stresu, stosowane są różne techniki terapeutyczne, w tym psychoterapia poznawczo-behawioralna, trening relaksacyjny, psychoterapia psychodynamiczna, terapia behawioralna i interwencje poznawcze. Psychiatrzy w Krakowie mogą również przepisywać leki, które mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami zaburzeń psychosomatycznych.
 6. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych poprzez terapię, leczenie farmakologiczne oraz leczenie odwykowe. Terapia dostosowana jest do potrzeb i możliwości pacjenta, a jej celem jest zmiana zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także uczenie się nowych, zdrowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Leczenie farmakologiczne może obejmować stosowanie leków, które pomagają w zmniejszeniu chęci używania substancji psychoaktywnych. Leczenie odwykowe może polegać na hospitalizacji w specjalnych ośrodkach, w których pacjenci otrzymują wsparcie, terapię i leczenie farmakologiczne.
 7. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) za pomocą leków, terapii poznawczo-behawioralnej i psychoterapii. Leki stosowane w leczeniu OCD obejmują leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe i leki przeciwdrgawkowe. Terapia poznawczo-behawioralna obejmuje takie elementy jak modyfikacja zachowania, kontrola myślenia i techniki relaksacyjne. Psychoterapia może obejmować trening umiejętności społecznych, terapię ustalania priorytetów, terapię rodzinną, terapię skoncentrowaną na rozwiązywaniu problemów i terapię poznawczo-behawioralną.
 8. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia odżywiania przede wszystkim poprzez indywidualne terapie psychologiczne i psychoterapie. Zaburzenia odżywania leczy też psychiatra dziecięcy Kraków. Terapia ta może obejmować terapię grupową lub indywidualną, edukację i wsparcie od rodziny i przyjaciół. Dodatkowo psychiatrzy w Krakowie oferują swoim pacjentom leczenie farmakologiczne, które może obejmować leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe i leki przeciwpsychotyczne. Leki te stosowane są tylko w połączeniu z terapią, aby wspomóc proces leczenia i przywrócić pacjentowi zdrowy sposób odżywiania oraz spokojny umysł.
 9. Zaburzenia snu (bezsenność, zespół niespokojnych nóg): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia snu przy użyciu leczenia farmakologicznego, psychoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej i innych metod. Leczenie farmakologiczne obejmuje przepisywanie leków antydepresyjnych lub leków uspokajających, które mogą być przyjmowane przed snem. Psychoterapia i terapia poznawczo-behawioralna mają na celu pomoc pacjentom w zrozumieniu ich zachowań i zmiany ich złych nawyków, które mogą przyczyniać się do zaburzeń snu. Inne metody leczenia obejmują terapię relaksacyjną, dostosowanie diety i wprowadzenie zdrowych nawyków snu.
 10. Zaburzenia seksualne (zaburzenia erekcji, zaburzenia libido): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia seksualne stosując terapię poznawczo-behawioralną, która obejmuje oddziaływania na samoświadomość pacjenta i jego reakcje behawioralne. Często tego typu terapia obejmuje również wsparcie farmakologiczne w postaci leków przeciwdepresyjnych lub leków przeciwpsychotycznych. Psychiatrzy z Krakowa często proponują też sesje terapeutyczne lub grupy wsparcia, w których pacjenci mają okazję wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami z podobnymi problemami.
 11. Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, ASD, Spektrum Autyzmu): Psychiatrzy w Krakowie leczą zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, ASD, Spektrum Autyzmu) poprzez kompleksową diagnozę, wsparcie psychologiczne i terapie farmakologiczną. Przed rozpoczęciem terapii farmakologicznej lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań, takich jak zdjęcie rentgenowskie głowy, w celu wykluczenia innych możliwych przyczyn zaburzenia. Zaburzenia neurorozwojowe leczy też psychiatra dziecięcy Kraków. Po zdiagnozowaniu zaburzenia neurorozwojowego lekarz może zalecić wsparcie psychologiczne, które obejmuje terapię behawioralną i stymulację rozwoju dziecka. Terapia farmakologiczna też jest stosowana w leczeniu zaburzeń neurorozwojowych. Lekarz może zalecić leki, które mogą wpłynąć na objawy zaburzenia, takie jak nadmierna aktywność, problemy z uwagą, zmiany nastroju i zaburzenia zachowania.

Psychiatra Kraków - zaburzenia psychiczne: do psychiatry warto się udać gdy zauważysz powyższe objawy - mogą one sugerować zaburzenie psychiczne.Powyższe objawy mogą sugerować zaburzenie psychiczne - jeśli je zauważasz to udaj się po pomoc specjalistyczną (im szybciej tym lepiej.

Psychiatra Kraków: Jak znaleźć dobrego psychiatrę w Krakowie w dobrej cenie?

Aby znaleźć odpowiedniego, dobrego i taniego psychiatrę w Krakowie, najskuteczniejszą metodą jest skorzystanie z platformy MindMatch. Pozwala ona zarówno na znalezienie osoby kompetentnej do rozwiązania określonego problemu, jak i porównanie cen. Dzięki tej platformie można znaleźć odpowiedniego specjalistę, nawet jeśli nie jest on najbardziej popularny. Innymi sposobami szukania mogą być wyszukiwarka Google, strony internetowe i portale społecznościowe, a także kontakt z lokalną służbą zdrowia. Należy jednak pamiętać, że te metody nie są w 100% skuteczne i nie zawsze dostarczą poprawnych informacji.

Znajdź dobrego psychiatrę w Krakowie dla siebie!

Rozwiąż test diagnostyczny, a my wskażemy Ci najwłaściwszego psychiatrę dla Ciebie.

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się co może Ci dolegać!
Dopasujemy Ci psychiatrów, którzy do tej pory najlepiej się sprawdzali w leczeniu sytuacji podobnych do Twojej.
Wybierzesz psychiatrę, którego styl terapii najbardziej Ci odpowiada :)
Lepiej dopasowany psychiatra szybciej pomoże Ci się rozprawić z chorobą!
psychiatra kraków Zdiagnozuj się i znajdź dobrego psychiatrę!

Psychiatra Kraków: Dlaczego nie należy się kierować opinią bliskich wybierając psychiatrę w Krakowie?

Kierowanie się opinią bliskich w wyborze psychiatry w Krakowie nie jest wskazane, ponieważ istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lekarza. Należy upewnić się, że lekarz ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę potrzebną do zapewnienia najlepszej opieki. Ocena lekarza powinna być dokonana na podstawie jego specjalizacji, wykształcenia, doświadczenia, zawodowej reputacji i wyników w badaniach. Należy również wziąć pod uwagę, jaki rodzaj opieki dostarcza lekarz i jakiego rodzaju wsparcia oferuje pacjentom. Bliscy mogą mieć swoje opinie i doświadczenia, ale nie są one wystarczające do wyboru odpowiedniego psychiatry dla Ciebie.

Dlaczego nie należy brać opisów psychiatrów w Google jako wyroczni w wyborze psychiatrów w Krakowie?

Łatwo jest dostać się do informacji na temat psychiatrów za pośrednictwem Google, jednak informacje te często nie są wiarygodne lub wystarczająco wyczerpujące. Opisy psychiatrów w Google mogą pochodzić z niezweryfikowanych źródeł lub być nieobiektywne. Ponadto, opisy te nie muszą uwzględniać ważnych czynników takich jak kwalifikacje, doświadczenie, ceny wizyt i opinie innych pacjentów. Dlatego też, zamiast korzystać z opisów psychiatrów w Google, należy wybrać lekarza, korzystając z innych źródeł, takich jak strony internetowe lokalnych szpitali i klinik, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o psychiatrach w Krakowie.

Psychiatra Kraków: Ile kosztuje wizyta u psychiatry w Krakowie?

Cena wizyty u psychiatry w Krakowie jest uzależniona od wybranego specjalisty. Przykładowo, wizyta u psychiatry dziecięcego może kosztować od 100 zł do 250 zł, zaś wizyta u psychiatry dorosłych może kosztować od 160 zł do 400 zł. Pamiętaj, że możesz mieć prawo do refundacji części kosztów leczenia psychiatrycznego przez NFZ.

Psychiatra Kraków: Czy istnieją psychiatrzy w Krakowie, którzy oferują darmowe konsultacje?

Tak, istnieją psychiatrzy w Krakowie, którzy oferują darmowe konsultacje. Osoby, które szukają bezpłatnej pomocy psychiatrycznej, mogą skontaktować się z miejskim centrum terapii w Krakowie, które oferuje bezpłatne porady i konsultacje. Mogą również skorzystać z usług oferowanych przez Fundację Mental Health Polska, która oferuje bezpłatne konsultacje psychiatryczne i terapeutyczne. Przede wszystkim też możesz się wybrać do psychiatry na NFZ. Psychiatra NFZ jest dostępny bez skierowania i jest darmowy ale trzeba na ogół długo czekać.

Psychiatra Kraków: Jakie cechy powinien mieć dobry krakowski psychiatra?

Powinien mieć wykształcenie medyczne i doświadczenie w dziedzinie psychiatrii. Dobry krakowski terapeuta powinien mieć wykształcenie medyczne i doświadczenie w dziedzinie psychiatrii, ponieważ psychiatria jest złożoną dziedziną wiedzy medycznej, która obejmuje zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Osoba z wykształceniem medycznym i doświadczeniem w psychiatrii będzie lepiej przygotowana do oceny i diagnozowania pacjentów, co pozwoli na lepsze dostosowanie terapii do potrzeb pacjenta. Terapeuta będzie też w stanie wykorzystać swoje doświadczenie medyczne do lepszego zrozumienia objawów i problemów pacjenta, dzięki czemu skuteczniejsza terapia będzie możliwa. Wykształcenie medyczne i doświadczenie w psychiatrii są niezbędne, aby zapewnić pacjentom wszechstronną opiekę i skuteczne leczenie.

 1. Powinien okazać empatię i zrozumienie wobec swoich pacjentów. Dobry terapeuta powinien okazać empatię i zrozumienie wobec swoich pacjentów, ponieważ jest to klucz do tworzenia i utrzymywania zdrowych relacji. Empatia i zrozumienie są ważnymi narzędziami w budowaniu zaufania między terapeutą a pacjentem, a także w zapewnianiu bezpiecznego miejsca dla terapii. Umożliwia to pacjentom otwarcie się i wyrażanie swoich uczuć bez obawy o ocenę. Ponadto, empatia i zrozumienie może pomóc terapeucie w analizie problemu pacjenta i w zrozumieniu jego perspektywy. W rezultacie, wzajemny szacunek pomaga terapeucie w lepszym zrozumieniu pacjenta i w zapewnieniu mu odpowiedniej opieki.
 2. Powinien mieć szeroką wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wiedzieć, jak najlepiej leczyć swoich pacjentów. Dobry krakowski terapeuta powinien mieć szeroką wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, aby skutecznie pomagać swoim pacjentom. Wiedza na temat zaburzeń psychicznych pozwala terapeucie lepiej zrozumieć diagnozę pacjenta i wybrać najlepsze metody leczenia. Zrozumienie zaburzeń psychicznych pomaga terapeucie zidentyfikować zapotrzebowanie pacjenta i dopasować odpowiednie metody terapii. Poznanie sposobu działania tych zaburzeń może pomóc terapeucie zadbać o zdrowie psychiczne pacjenta i znaleźć skuteczne metody leczenia.
 3. Powinien wiedzieć, jak stosować różne techniki terapeutyczne. Dobry krakowski terapeuta powinien wiedzieć, jak stosować różne techniki terapeutyczne, aby móc lepiej zrozumieć i skutecznie poradzić sobie z problemami klienta. Niektóre techniki terapeutyczne są bardziej skuteczne w określonych sytuacjach, a inne mogą nie być odpowiednie dla określonego problemu. Terapeuta powinien mieć szeroką wiedzę na temat różnych technik terapeutycznych, aby móc wybrać najlepszą metodę wspierania swoich klientów. To pomoże im w szybszym i skuteczniejszym osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.
 4. Powinien być świadomy lokalnych zasad i procedur dotyczących leczenia i opieki psychiatrycznej. Dobry terapeuta powinien być dobrze poinformowany o lokalnych zasadach i procedurach dotyczących leczenia i opieki psychiatrycznej, aby móc skutecznie leczyć pacjentów. Lokalne zasady i procedury są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zapewnić im najlepszą opiekę. Znajomość lokalnych zasad i procedur pozwoli terapeucie na zapewnienie pacjentowi odpowiedniej opieki i właściwego leczenia w zgodzie z obowiązującymi w danym regionie przepisami. Ponadto, dobry terapeuta powinien być świadomy lokalnych standardów i procedur, aby mógł dostosować leczenie do oczekiwań i potrzeb pacjenta oraz zapewnić mu najwyższy poziom opieki.
 5. Powinien zachęcać pacjentów do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i aktywności rekreacyjnej. Dobry krakowski terapeuta powinien zachęcać pacjentów do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i aktywności rekreacyjnej, aby wspierać ich w dążeniu do zdrowia psychicznego i fizycznego. Zajęcia terapeutyczne i aktywności rekreacyjne mogą pomóc pacjentom w odzyskaniu równowagi i spokoju, a także w zdobywaniu wiedzy i umiejętności do radzenia sobie z trudnościami w życiu. Ponadto, aktywność fizyczna i rekreacja mogą pomóc pacjentom w poprawie ich samopoczucia i samooceny, a także w uczeniu się nowych umiejętności, takich jak planowanie, organizacja i samodyscyplina.
 6. Powinien być gotowy do współpracy z innymi specjalistami w celu skutecznego leczenia pacjentów. Dobry krakowski terapeuta powinien być gotowy do współpracy z innymi specjalistami, ponieważ pacjenci często mają kompleksowe potrzeby zdrowotne, które wymagają interdyscyplinarnych podejść. Terapia, która wykracza poza jedną dziedzinę, może być znacznie bardziej skuteczna. Różne specjalności mają różne narzędzia i techniki, które mogą być użyte do leczenia pacjenta. Współpraca z innymi terapeutami z zakresu medycyny, psychiatry, psychologii, doradztwa zawodowego i innych specjalności może pomóc w kompleksowym podejściu do leczenia, a także umożliwić pacjentom dostęp do szerokiego spektrum usług medycznych.

Psychiatra Kraków - różne rodzaje terapii Psychiatra powinien poza terapią farmakologiczną być świadom typów terapii stosowanych przez psychologów i psychoterapeutów oraz umieć z nimi współpracować.

Jak możemy Ci pomóc w wybraniu psychiatry w Krakowie?

Czy możemy Ci pomóc w wybraniu odpowiedniego psychiatry w Krakowie? Z pewnością! Przeprowadzimy test diagnostyczny, aby zidentyfikować psychiatrów, którzy mają doświadczenie w leczeniu problemów podobnych do Twoich i spełniają Twoje wymagania finansowe. Po wykonaniu testu przedstawimy Ci kilka wybranych opcji, a Ty będziesz mógł wybrać tych, których metody leczenia najbardziej Ci odpowiadają.

FAQ - często zadawane pytania

Kiedy się wybrać z dzieckiem do psychiatry dziecięcego w Krakowie?

Psychiatra dziecięcy przyda się jeśli dziecko przechodzi problemy psychiczne, jest ciągle smutne lub zestresowane. Często takie problemy klasyfikuje się jako bunt nastoletni ale nie należy ich pomijać. Nieleczone problemy mogą źle bardzo odbić się na przyszłości dziecka. Psychiatra dziecięcy Kraków może bardzo pomóc w rozwiązaniu problemów psychicznych.

Kiedy się wybrać do psychiatry w Krakowie?

Decyzja o wizycie u psychiatry powinna być podjęta wtedy, gdy osoba odczuwa, że jej stan emocjonalny lub zachowanie stają się niezwykle trudne do zniesienia. W takim przypadku należy skontaktować się z kliniką psychiatryczną w Krakowie i umówić się na wizytę.

Czy trzeba mieć skierowanie do psychiatry?

Nie, nie trzeba mieć skierowania do psychiatry na NFZ.

zdjęcie Anna Wójcik autora postu o psychiatra kraków nfz
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Znajdź dobrego psychiatrę w Krakowie!

Zdiagnozujemy Cię i dobierzemy Ci psychiatrę w Krakowie!
Zdiagnozuj się i znajdź psychiatrę!!
Czytaj więcej: