O tym, jaką rolę odgrywa pedagog w wychowaniu i edukacji dzieci i w życiu rodziców

Kim jest pedagog? O jego roli i wsparciu nie tylko dzieci

2024-02-15 (ostatnia aktualizacja: 2024-02-16)
Wszyscy wiemy kim jest pedagog szkolny - rezyduje koło psychologa i pomaga uczniom, którzy mają trudności w dostosowaniu się do szkoły lub mają prolemy rodzinne. Czy jednak wiesz, że pedagodzy pracują nie tylko w szkole, ale też bezpośrednio z dziećmi? Czy wiesz, że pedagog, może pomóc Ci rozwinąć swoje rodzicielskie zdolności?

Kto to jest pedagog?

Pedagog to specjalista biorący udział w wychowaniu, edukacji i rozwoju dziecka na różnych etapach życia. Podejmuje pracę w miejscach, jakimi mogą być szkoły, instytucje opiekuńcze, ośrodki pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe.

Głównym zadaniem pedagoga jest wsparcie rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i moralnego dziecka oraz tworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności w poczuciu komfortu i bezpieczeństwa.

Kwalifikacje pedagoga

Aby pracować jako pedagog, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia (wyższego magisterskiego) oraz specjalizacji w dziedzinie pedagogiki lub pedagogiki specjalnej. Ponadto, doświadczenie oraz umiejętności komunikacyjne są ważne dla skutecznego wykonywania pracy.

Czym zajmuje się pedagog? Z jakimi problemami warto się zwrócić?

Wiedząc, kto to jest pedagog, warto zaznaczyć, że ten specjalista jest otwarty na różnorodne problemy dzieci i młodzieży, którym może pomóc dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu, znajomości rozmaitych metod i technik pracy. Tym, czym zajmuje się pedagog, jest wsparcie i rozwiązywanie trudności, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole, jak i poza nią.

Niektóre z najczęstszych problemów, z którymi dzieci i młodzież zwracają się do pedagoga, dotyczą:

 • samopoczucia emocjonalnego i psychologicznego, jak stres, lęk czy przejawy depresji;
 • trudności w nauce, problemów z koncentracją, czytaniem czy pisaniem;
 • relacji z rówieśnikami, rodzeństwem, nauczycielami czy rodzicami;
 • radzenia sobie z emocjami: agresją, gniewem czy złością;
 • adaptacji, przystosowania się do nowego środowiska szkolnego czy zmian życiowych.

Powyższe symptomy i zachowania powinny być sygnałem do tego, kiedy z dzieckiem zwrócić się do pedagoga. Pedagog może być pierwszym ogniwem w dalszej pracy nad problemami dziecka. To oznacza, że jeśli będzie to konieczne i sytuacja szczególnie zaniepokoi pedagoga, może on zasugerować opiekunom dziecka zgłoszenie się na psychoterapię, do psychologa lub innego specjalisty.

Kim jest pedagog szkolny?

Pedagog szkolny specjalizuje się w pracy z uczniami w środowisku szkolnym lub przedszkolnym, a także innych placówkach oświatowych. Jego zadaniem jest wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów edukacyjnych, rozwijaniu kompetencji społecznych oraz radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi i życiowymi. Kim jest pedagog szkolny w stosunku do rodziców czy opiekunów? Także z nimi podejmuje on współpracę, włączając innych specjalistów. Wszystko po to, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju dla ucznia.

Znajdź pedagoga dla dziecka (lub siebie)

Pedagog pomoże Ci pomóc Twojemu dziecku

Pedago pomoże Twojemu dziecku znaleźć swoją drogę
Pedagog pomoże Twojemu dziecku nawiązywać relacje
Pedagog pomoże Twojemu dziecku zarządzać stresem
Pokonasz swoje problemy wychowawcze
pedagog Baza pedagogów

Zazwyczaj pedagog szkolny ma własny gabinet/salę, gdzie przeprowadza indywidualne rozmowy z uczniem, jak i grupowe spotkania z dziećmi bądź rodzicami.

Jakie zajęcia prowadzi pedagog szkolny?

Pedagog szkolny może prowadzić różnorodne działania, których celem jest wsparcie rozwoju uczniów oraz promowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Czym zajmuje się pedagog w szkole? Niektóre z zajęć, jakie może podejmować, to:

 • indywidualne konsultacje i rozmowy z uczniami dotyczące problemów szkolnych i życiowych;
 • warsztaty i grupy wsparcia dla uczniów dotkniętych trudnościami emocjonalnymi czy problemami w relacjach;
 • współpraca z nauczycielami w celu opracowania strategii wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce;
 • organizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w obszarze zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem;
 • współpraca z rodzicami w celu wsparcia ich w roli wychowawczej i edukacyjnej.
 • W sytuacjach kryzysowych pedagog może, a nawet powinien działać interwencyjnie i mediacyjnie.

Pedagog a pedagog specjalny – czy są jakieś różnice?

Kto to jest pedagog specjalny? Z teoretycznego punktu widzenia, pedagog specjalny zajmuje się uczniami wykazującymi zaawansowane potrzeby i trudności edukacyjne, a nawet pewne obszary niepełnosprawności. Stąd pedagogiem specjalnym zostają osoby, które ukończą jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna z konkretną specjalizacją lub dodatkowymi studiami, np. surdopedagogika (nauka i wsparcie głuchych lub niedosłyszących), oligofrenopedagogika (rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną) czy edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kiedy z dzieckiem zwrócić się do pedagoga specjalnego? Warto to zrobić, zauważając u niego trudności w nauce czy nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, które mogą mieć związek z niepełnosprawnością, jaka mu towarzyszy.

Od 1 września 2022 r. w każdej szkole i w każdym przedszkolu, gdzie uczęszcza więcej niż 50 dzieci, musi pracować pedagog specjalny. Nawet jeśli dziecko boryka się z trudnościami, które nie wynikają z niepełnosprawności, pedagog specjalny udziela wsparcia w ramach swoich obowiązków, gdyż zakres jego działań dotyczy wszystkich uczniów, którzy potrzebują pomocy, a nie tylko tych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czy pedagog to psycholog?

Zarówno pedagog, jak i psycholog zajmują się problemami emocjonalnymi i edukacyjnymi. Istnieją jednak pewne różnice między tymi zawodami.

Podstawowym zadaniem psychologa szkolnego jest udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego uczniom, we współpracy z pedagogami. Pomoc psychologiczna może być niezbędna, jeśli osoba – zarówno dziecko, jak i dorosły – odczuwa u siebie obniżony nastrój, gorsze samopoczucie, ma kłopoty z samooceną, doświadczyła jakiejś kryzysowej sytuacji, szuka pomocy w rozwiązaniu konfliktu bądź pragnie lepiej zrozumieć swoje emocje.

Psycholog posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie psychologii, podczas gdy pedagog ma wykształcenie pedagogiczne.

Te dwa zawody różni także zakres działania. Psycholog najczęściej zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, podczas gdy pedagog skupia się na wsparciu edukacyjnym i społecznym oraz promocji zdrowia psychicznego.

Czy pedagog to psycholog, a psycholog to pedagog? Zarówno psycholog może być pedagogiem, jak i pedagog może być psychologiem, jeśli ukończy odpowiednie studia i szkolenia.

Najlepszy pedagog - jak znaleźć dobrego pedagoga dla dziecka

W bazie pedagogów MindMatch.pl mamy wielu bardzo dobrych pedagogów, którzy prowadzą swoją praktykę z pasją i dzieci ich uwielbiają. Na przykład Paulina Felińska z Kalisza prowadzi bardzo angażujące zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych i konsultacje dla rodziców (również online). Anna Cybula z Krakowa prowadzi "Pogotowie Pedagogiczne" z którym uczy dzieci efektywnego uczenia się, ortografii i koncentracji. Iwona Ośkiewicz-Pytlik (z Łukowa i online) jest też oligofrenopedagogiem, czyli ma przygotowanie do pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami.

Pedagog to może być dla Ciebie takie przedłużenie swojej opieki. Trochę niania, ale bardziej nauczyciel.

FAQ - często zadawane pytania

Czy z 3 latkiem można iść do psychologa?

Jeśli istnieją pewne obawy dotyczące rozwoju, zachowania, lub jeśli rodzice mają trudności w radzeniu sobie z określonymi sytuacjami u dziecka, wizyta u psychologa jest zalecana. Psycholog może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, problemami emocjonalnymi lub zachowaniami, które mogą występować u małego dziecka. Wobec tego, na pytanie: Czy z 3 latkiem można iść do psychologa? Odpowiedź brzmi Tak.Istnieją specjalne formy terapii dostosowane do potrzeb małych dzieci, takie jak terapia poprzez gry i zabawy, czy terapia oparta na relacjach, które mogą być skuteczne w wspieraniu ich zdrowego rozwoju. Ważne, aby rodzice skonsultowali się z lekarzem pediatrą lub specjalistą w dziedzinie dziecięcej psychologii, aby uzyskać poradę i wskazówki dotyczące podjęcia dalszych kroków.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Piotr Kowalczyk autora postu o pedagog specjalny
Piotr Kowalczyk
Psycholog
Doświadczenie w psychologii zdobywałem w Niemczech (5 lat) i w Polsce (22 lata). Chcę dobrze poznać pacjenta - skupiamy się na tym aby dotrzeć do jego problemów w sposób, który nie wyrządzi mu/jej szkody.

Znajdź pedagoga dla swojego dziecka

Pedagog pomoże Ci nauczyć dziecko rzeczy, których Ty nie potrafisz
Znajdź pedagoga
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy