Mam paranoidalną osobowość, czy po prostu nie jestem naiwny?

Paranoidalne zaburzenie osobowości - objawy, przyczyny, leczenie i radzenie sobie z nim na codzień.

2023-01-07 (ostatnia aktualizacja: 2023-09-07)
Czy często zdarza Ci się podejrzewać, że ktoś chce Cię wykorzystać? Jesteś tak nieufny, że trudno Ci nawiązywać relacje? Jeśli te objawy przeszkadzają Ci w życiu, możesz cierpieć na paranoidalne zaburzenie osobowości. Przeczytaj niżej o jego objawach, przyczynach i leczeniu.

Czym jest paranoidalne zaburzenie osobowości?

Paranoidalne zaburzenie osobowości to rodzaj zaburzenia osobowości, w którym chora osoba ma tendencję do nieufności, podejrzliwości i przeświadczenia, że inni chcą jej zaszkodzić lub oszukać. Osoby z tym zaburzeniem na ogół mają trudności z budowaniem i utrzymaniem relacji z innymi, ponieważ ich podejrzliwość może prowadzić do niezdolności do zaufania innym ludziom. Mogą również mieć trudności z adaptacją do nowych sytuacji lub zmian, ponieważ ich nieufność może sprawiać, że będą nadmiernie przejmować się potencjalnymi niebezpieczeństwami lub zagrożeniami.

Osoby z tym zaburzeniem na ogół nie uważają, że z ich zachowaniem jest coś nie tak. Jeśli ktoś próbuje ich przekonać, że mogą mieć paranoidalną osobowość, na ogół uznają że ta osoba jest kolejną, która próbuje im zaszkodzić.

Jeśli jednak uważasz, że Ty lub ktoś Tobie bliski, może być dotknięty tym zaburzeniem, zwróć się o pomoc do psychologa specjalizującego się w zaburzeniach osobowości. Zaburzenie to jest wyleczalne.

Jak częste jest paranoidalne zaburzenie osobowości?

Nie jest dokładnie znane, jak często występuje paranoidalne zaburzenie osobowości. Szacuje się, że może dotyczyć od 1 do 4% dorosłej populacji. Zaburzenie to jest rzadziej spotykane niż inne rodzaje zaburzeń osobowości, takie jak zaburzenie osobowości typu borderline czy zaburzenie osobowości typu narcystycznego. Może występować u osób w różnym wieku, choć zwykle rozpoznawane jest u osób dorosłych. Osoby z PPD częściej:

 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • Urodziły się w rodzinach imigrantów
 • Są wdowcami, rozwiedzione, lub nigdy nie wzięły ślubu 

Jak często osoby paranoidalne zaburzenie osobowości mają jakieś inne zaburzenia?

Około 75% osób z paranoidalnym zaburzeniem osobowości (PPD) ma również inne zaburzenie osobowości. Najczęstsze zaburzenia osobowości współwystępujące z PPD to:

 • zaburzenie osobowości unikającej
 • zaburzenie osobowości typu borderline (BPD)
 • zaburzenie osobowości antyspołecznej (ASPD)

Osoby z PPD są również bardziej narażone na uzależnienia i ataki paniki.

Po premierze Truman Show, zanotowano przypadki osób, które wierzyły, że żyją na planie filmowym - motywując to odczuciem, że świat uległ jakiejś nieuchwytnej zmianie o której wszyscy dookoła (aktorzy grający przyjaciół, rodzinę tych osób) są świadomi. Osoby te miały zdiagnozowaną wczesną schizofrenię z paranoidalnym zaburzeniem osobowości. Psychologowie, którzy opisali te przypadki uważają, że był to sposób na wytłumaczenie poczucia nieuchwytnej zmiany w życiu, które jest częstym objawem schizofrenii.

Znajdź najlepszego terapeutę dla siebie!

Znajdziemy najlepszego dla Ciebie specjalistę od paranoidalnego zaburzenia osobowości!

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się jak radzić sobie na codzień z paranoidalnym zaburzeniem osobowości!
Dopasujemy Ci najlepszego specjalistę od Twojego zaburzenia!
Wybierzesz tego psychologa, którego sposób rozmowy najbardziej do Ciebie przemówi.
Znajdziesz psychologa, któremu zaufasz i będziesz mógł porozmawiać jak z przyjaciółką!
Paranoidalne zaburzenie osobowości Zdiagnozuj się i znajdź specjalistę!

Jakie objawy ma paranoidalne zaburzenie osobowości?

Osoby z paranoidalnym zaburzeniem osobowości (PPD) zawsze są w stanie gotowości, uważając, że inni ciągle próbują ich zdeprecjonować, zranić lub zagrozić. Te zazwyczaj nieuzasadnione przekonania, a także ich nawyki winienia innych i brak zaufania, utrudniają im zdolność do tworzenia bliskich lub nawet działających relacji. Osoby z PPD ograniczają swoje życie towarzyskie.

Osoby z PPD zazwyczaj:

 • Wątpią w lojalność lub uczciwość innych, uważając że chcą je tylko wykorzystać lub oszukać
 • Niechętnie dzielą się z innymi swoimi sprawami lub ujawniać swoje informacje osobiste, ponieważ boją się, że te informacje zostaną użyte przeciwko nim
 • Trzymają urazy
 • Źle znoszą krytykę
 • Dopatrują się ukrytych znaczeń w niewinnych uwagach lub przypadkowych spojrzeniach innych
 • Dostrzegają ataki na siebie, których nikt inny nie widzi
 • Są zazdrośni i kontrolujący w związkach
 • Podejrzewają, bez uzasadnionego powodu, że ich małżonkowie lub partnerzy romantyczni są niewierni
 • Są wrodzy, uparci i kłótliwi
 • Nie dostrzegają swojego udziału w problemach lub konfliktach, uważając, że zawsze mają rację
 • Mają trudności ze zrelaksowaniem się

Jak rozpoznać czy mam paranoidalne zaburzenie osobowości czy po prostu nie jestem naiwny i uważam na siebie?

Może być trudno samodzielnie rozpoznać, czy masz paranoidalne zaburzenie osobowości, ponieważ twoje przekonania i zachowania mogą wydawać się logiczne i zrozumiałe dla ciebie. Jednak niektóre charakterystyczne objawy paranoidalnego zaburzenia osobowości, takie jak silna podejrzliwość, brak zaufania, przekonanie o własnej ważności i nadmierna reakcja na rzekome zagrożenia, mogą wskazywać na to, że możesz cierpieć z powodu tego zaburzenia.

Zwykłą cechę charakteru od zaburzenia osobowości na ogół rozróżnia jeden element - to czy ci ta cecha przeszkadza, czy nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Jeśli zauważasz, że przez swoją nieufność omija Cię wiele dobrych rzeczy w życiu, zasięgnij porady psychologa specjalizującego się w paranoidalnej osobowości - pomożemy Ci go znaleźć!

Jakie skutki może mieć paranoidalne zaburzenie osobowości?

Paranoidalne zaburzenie osobowości może mieć szereg negatywnych skutków dla osoby cierpiącej na to zaburzenie, a także dla jej bliskich i przyjaciół. Oto niektóre skutki, które mogą wynikać z tego zaburzenia:

 • Izolacja społeczna i brak udziału w aktywnościach towarzyskich lub zawodowych
 • Trudności w budowaniu i utrzymaniu bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, ze względu na brak zaufania i podejrzliwość
 • Stres i lęk związany z przeświadczeniem o złych intencjach innych ludzi i obawą przed zagrożeniem
 • Trudności w funkcjonowaniu w codziennych sytuacjach, takich jak praca, nauka czy rozrywka, ze względu na brak zaufania do innych ludzi i lęk przed zagrożeniem
 • Problemy emocjonalne, takie jak depresja, lęk i brak pewności siebie
 • Konflikty z innymi ludźmi, z powodu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji
 • Problemy zdrowotne, takie jak choroby psychiczne, uzależnienia od substancji lub choroby somatyczne, spowodowane stresującym trybem życia i brakiem wsparcia emocjonalnego

Jeśli masz podejrzenia, że ktoś bliski ci cierpi z powodu paranoidalnego zaburzenia osobowości, zalecane jest zapewnienie mu wsparcia emocjonalnego i pomocy w uzyskaniu odpowiedniego leczenia.

Jakie są przyczyny paranoidalnego zaburzenia osobowości?

Naukowcy nie znają dokładnej przyczyny paranoidalnego zaburzenia osobowości (PPD), ale prawdopodobnie jest to kombinacja czynników środowiskowych i biologicznych.

Badacze odkryli, że brak emocjonalnej opieki, brak opieki fizycznej i brak nadzoru w dzieciństwie odgrywają znaczącą rolę w rozwoju PPD w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości.

Kiedyś sądzono, że istnieje prawdopodobny związek genetyczny między schizofrenią, schizoidalnym zaburzeniem osobowości a PPD, ale więcej badań wykazało, że ten związek nie jest tak silny, jak kiedyś sądzono.

Jakie są najskuteczniejsze metody leczenia paranoidalnego zaburzenia osobowości?

Leczenie paranoidalnego zaburzenia osobowości może pomóc ci radzić sobie z objawami i poprawić jakość twojego życia. Leczenie może obejmować terapię behawioralną, terapię poznawczą lub leczenie farmakologiczne. 

 1. Terapia: Terapia behawioralna (cognitive behavioral therapy - CBT) pomaga zmienić niekorzystne myśli i zachowania, podczas gdy terapia poznawcza pomaga ci zrozumieć i zmienić negatywne sposoby myślenia.
 2. Leki: Leczenie farmakologiczne może obejmować leki, takie jak leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów.

Jak sobie radzić z paranoidalnym zaburzeniem osobowości na co dzień?

Oprócz leczenia możesz również stosować następujące strategie, aby radzić sobie z paranoidalnym zaburzeniem osobowości:

 1. Pracuj nad zwiększeniem swojego poczucia bezpieczeństwa i zaufania do innych ludzi. Moż
 2. Staraj się unikać stresujących sytuacji i naucz się technik radzenia sobie ze stresem, takich jak oddychanie lub relaksacja mięśni.
 3. Ucz się rozpoznawać i zmieniać negatywne sposoby myślenia. Możesz skorzystać z terapii poznawczej, aby nauczyć się spoglądać na sytuacje w bardziej pozytywny sposób.
 4. Staraj się nawiązywać bliższe relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi ludźmi, którym ufasz. Może to pomóc ci zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i zmniejszyć podejrzliwość.
 5. Bądź otwarty na pomoc i wsparcie innych. Możesz skorzystać z grup wsparcia lub poradni psychologicznej, aby uzyskać wsparcie emocjonalne i radę od specjalisty.
 6. Pamiętaj, że leczenie paranoidalnego zaburzenia osobowości może trwać długo i może wymagać cierpliwości i determinacji. Ważne jest, aby być cierpliwym i konsekwentnym w stosowaniu się do zaleceń lekarza lub terapeuty.FAQ - często zadawane pytania

Czym jest paranoidalne zaburzenie osobowości ?

Paranoidalne zaburzenie osobowości to rodzaj zaburzenia osobowości, które charakteryzuje się nadmiernym podejrzliwością, brakiem zaufania do innych ludzi oraz przekonaniem, że inni ludzie chcą zaszkodzić lub manipulować osobą z paranoidalnym zaburzeniem osobowości.

Czy paranoidalne zaburzenie osobowości jest uleczalne?

Leczenie może być trudne, ponieważ osoby z tym zaburzeniem rzadko uważają siebie za potrzebujące pomocy i rzadko szukają terapii. Terapia psychodynamiczna, terapia poznawczo-behawioralna i terapia interpersonalna mogą być pomocne w leczeniu paranoidalnego zaburzenia osobowości, ale postępy mogą być ograniczone.

Czy osoby z paranoidalnym zaburzeniem osobowości mogą żyć normalnie?

Osoby z PZP mogą funkcjonować w społeczeństwie, ale ich stosunki z innymi ludźmi mogą być trudniejsze niż dla osób bez tego zaburzenia. Leczenie i terapia mogą pomóc w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia.

Czy paranoidalne zaburzenie osobowości jest tożsame z paranoją?

Nie, paranoidalne zaburzenie osobowości i paranoia to różne pojęcia. Paranoia to ogólny termin używany do opisania podejrzliwości i przekonania o prześladowaniu, podczas gdy paranoidalne zaburzenie osobowości to konkretne zaburzenie osobowości, które obejmuje te cechy jako jedną z cech charakterystycznych.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Piotr Kowalczyk autora postu o Osobowość paranoidalna
Piotr Kowalczyk
Psycholog
Doświadczenie w psychologii zdobywałem w Niemczech (5 lat) i w Polsce (22 lata). Chcę dobrze poznać pacjenta - skupiamy się na tym aby dotrzeć do jego problemów w sposób, który nie wyrządzi mu/jej szkody.

Najlepszy terapeuta paranoidalnej osobowości dla Ciebie!

Rozwiąż test diagnostyczny, a my dopasujemy Ci najlepszego specjalistę dla Twoich potrzeb!
Zdiagnozuj się!
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy