Jak zwiększyć świadomość społeczną na temat zaburzeń neurorozwojowych?

Zaburzenia neurorozwojowe - jak je rozpoznać i pomóc osobom z tą diagnozą?

2023-03-10 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Czym są zaburzenia neurorozwojowe i jakie są ich przyczyny? Jakie są najczęstsze zaburzenia neurorozwojowe, takie jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja i dyspraksja? Jakie są objawy tych zaburzeń i jak można pomóc osobom zdiagnozowanym z zaburzeniami neurorozwojowymi? Dowiedz się więcej na temat tych zaburzeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

Zaburzenia neurorozwojowe

Zaburzenia neurorozwojowe to grupa zaburzeń układu nerwowego, które wpływają na rozwój i funkcjonowanie mózgu, a w konsekwencji na funkcjonowanie całego organizmu. Mogą mieć różne przyczyny i przejawiać się różnymi objawami, takimi jak zaburzenia mowy i języka, problemy z uczeniem się, zaburzenia ruchowe, trudności w społecznym funkcjonowaniu, czy też problemy emocjonalne.

Klasyfikacja zaburzeń neurorozwojowych uległa zmianie w 2013 roku, kiedy American Psychiatric Association (APA) opublikowało piąte wydanie Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). W DSM-5 zaburzenia neurorozwojowe zostały zgrupowane w jedną kategorię, zwanej zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

W skład zaburzeń ze spektrum autyzmu wchodzą m.in.: autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zaburzenia dezintegracyjne dzieciństwa, zaburzenia związane z regresją rozwojową, zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi (ADHD) oraz zaburzenia emocjonalne i behawioralne zaczynające się w dzieciństwie.

Zaburzenia neurorozwojowe są problemem globalnym, a ich częstość występowania zwiększa się z roku na rok. Dlatego ważne jest zwiększanie świadomości społecznej na temat tych zaburzeń oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin.

Zaburzenia neurorozwojowe - Autyzm 

Autyzm jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu, charakteryzującym się trudnościami w interakcji społecznej, trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ograniczonymi i powtarzającymi się zachowaniami. Autyzm objawia się zazwyczaj w wieku poniżej trzech lat i jest trudny do zdiagnozowania, ponieważ objawy mogą się różnić w zależności od stopnia zaburzenia.

Objawy autyzmu obejmują między innymi:

 • Trudności w interakcji społecznej, brak zainteresowania innymi ludźmi, nieumiejętność nawiązywania kontaktów, izolacja społeczna.
 • Trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ograniczone zrozumienie mowy, trudności w wyrażaniu swoich myśli i uczuć, powtarzające się słowa i frazy.
 • Powtarzające się zachowania, np. nieustanne machanie rękoma, nieustanne powtarzanie tej samej czynności, przywiązanie do rutynowych czynności.

Przyczyny autyzmu nie są dokładnie znane, jednak wiadomo, że zaburzenie to jest związane z nieprawidłowościami w rozwoju mózgu. Czynniki genetyczne również odgrywają rolę w rozwoju autyzmu, ponieważ osoby z rodzeństwem z autyzmem są bardziej narażone na to zaburzenie.

Znajdź najlepszego dla Ciebie psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny, a dopasujemy Ci psychologa!

Znajdziemy Ci specjalistę, który specjalizuje się w problemach podobnych do Twoich.
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
Zaburzenia neurorozwojowe Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

Leczenie autyzmu jest złożone i obejmuje różne formy terapii. Terapia behawioralna, m.in. terapia behawioralna stosowana w autyzmie (Applied Behavior Analysis - ABA) oraz terapia integracji sensorycznej, jest najczęściej stosowaną metodą leczenia autyzmu. Dodatkowo, terapia mowy i języka, terapia psychologiczna oraz farmakoterapia są również stosowane w leczeniu autyzmu.

Ważne jest, aby osoby z autyzmem otrzymały wsparcie ze strony rodziny, opiekunów oraz społeczeństwa. Dostarczenie odpowiedniego wsparcia edukacyjnego, opieki zdrowotnej i terapii jest kluczowe dla poprawy jakości życia osób z autyzmem.

Zaburzenia neurorozwojowe - Zespół Aspergera 

Zespół Aspergera, nazywany także Zespołem Autyzmu Wysokofunkcjonującego (HFA), jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu, które charakteryzuje się trudnościami w interakcji społecznej, ograniczonymi zainteresowaniami oraz ograniczonymi i powtarzającymi się zachowaniami. Osoby z zespołem Aspergera często mają problemy z rozumieniem języka ciała i emocji innych osób, co może prowadzić do trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych.

Objawy zespołu Aspergera obejmują:

 • Trudności w interakcji społecznej, np. trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, brak zainteresowania grami zespołowymi czy trudności w utrzymywaniu długotrwałych przyjaźni.
 • Ograniczone i powtarzające się zainteresowania, np. zainteresowanie konkretnymi tematami czy hobby, częste powtarzanie tych samych pytań lub czynności.
 • Nadmierne zwracanie uwagi na szczegóły, np. zdolność do zapamiętywania szczegółów czy trudności w ogólnym pojmowaniu sytuacji.
 • Trudności w rozumieniu języka mówionego i pisanego, np. dosłowne rozumienie metafor czy trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.

Przyczyny zespołu Aspergera nie są dokładnie znane, ale wiadomo, że zaburzenie to jest związane z nieprawidłowościami w rozwoju mózgu. Czynniki genetyczne również odgrywają rolę w rozwoju zespołu Aspergera, ponieważ osoby z rodzeństwem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu są bardziej narażone na to zaburzenie.

Leczenie zespołu Aspergera obejmuje różne formy terapii, w tym terapię behawioralną, m.in. terapię behawioralną stosowaną w autyzmie (Applied Behavior Analysis - ABA), terapię poznawczo-behawioralną oraz terapię integracji sensorycznej. Terapia mowy i języka, terapia psychologiczna oraz farmakoterapia są również stosowane w leczeniu zespołu Aspergera. Ważne jest, aby osoby z zespołem Aspergera otrzymały wsparcie ze strony rodziny, opiekunów oraz społeczeństwa. Dostarczenie odpowiedniego wsparcia edukacyjnego, opieki zdrowotnej i terapii jest kluczowe dla poprawy jakości życia osób z zespołem Aspergera.

Zaburzenia neurorozwojowe - Zespół Downa

Zespół Downa jest zaburzeniem genetycznym spowodowanym dodatkową kopią chromosomu 21. Występuje u około 1 na 700 noworodków i charakteryzuje się szeregiem cech fizycznych i intelektualnych.

Objawy zespołu Downa obejmują:

 • Charakterystyczne cechy fizyczne, takie jak skośne oczy, małe usta, płaski mostek nosa i krótkie kończyny.
 • Opóźniony rozwój umiejętności motorycznych, takich jak chodzenie i rozwijanie zdolności manualnych.
 • Opóźniony rozwój intelektualny i umiejętności poznawczych, z niemożnością do osiągnięcia typowego poziomu umiejętności szkolnych.
 • Trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, takie jak trudności w wymowie i zrozumieniu słów oraz gestów.
 • Zwiększone ryzyko chorób serca i innych schorzeń zdrowotnych.

Przyczyny zespołu Downa są związane z dodatkową kopią chromosomu 21, która pojawia się podczas podziału komórek. Najczęściej jest to wynikiem błędu genetycznego, który może pojawić się w wyniku dziedziczenia od jednego z rodziców lub w wyniku przypadkowego zdarzenia.

Nie ma sposobu na wyleczenie zespołu Downa, ale istnieją różne formy terapii, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia osób z tym zaburzeniem. Wczesna interwencja, taka jak terapia fizyczna, logopedyczna i opieka psychologiczna, może pomóc w rozwoju zdolności motorycznych i językowych. Wraz z postępem edukacji, specjalne programy szkolne i interwencje mogą pomóc w zwiększeniu zdolności intelektualnych i poznawczych. Terapia farmakologiczna może być stosowana w celu łagodzenia objawów dodatkowych, takich jak choroby serca lub padaczka.

Wspieranie osób z zespołem Downa i ich rodzin jest również bardzo ważne. Może to obejmować różne formy wsparcia, takie jak grupy wsparcia dla rodzin, konsultacje z psychologami, terapeutow oraz specjalistów ds. rozwoju dziecka. Wszystkie te formy terapii i wsparcia mogą pomóc w poprawie jakości życia osób z zespołem Downa i ich rodzin.

Zaburzenia neurorozwojowe - Zespół Tourette'a 

Zespół Tourette'a to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się nagłymi, niekontrolowanymi ruchami i dźwiękami, zwanych tiki. Zespół Tourette'a jest często określany jako choroba tiki.

Objawy zespołu Tourette'a obejmują:

 • Tik ruchowy, taki jak przesuwanie ramionami, podskakiwanie lub uderzanie głową.
 • Tik werbalny, taki jak powtarzanie słów lub zdań, chrypka lub kaszel.
 • Tiki sensoryczne, takie jak składanie języka, uderzanie się lub skręcanie szyi.
 • Inne zaburzenia towarzyszące, takie jak nadpobudliwość psychoruchowa, trudności w koncentracji i trudności w nauce.

Przyczyny zespołu Tourette'a nie są znane, ale wiadomo, że związane są z interakcją wielu czynników, w tym genetycznych, neurologicznych i środowiskowych. Choroba jest dziedziczona, a badania wskazują na to, że dzieci z rodzin, w których występuje zespół Tourette'a, są bardziej narażone na zachorowanie.

Leczenie zespołu Tourette'a zależy od nasilenia objawów i wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie osoby. Często stosuje się podejście wielodyscyplinarne, które obejmuje farmakoterapię, terapię behawioralną i psychoterapię.

Farmakoterapia polega na stosowaniu leków, takich jak neuroleptyki, które łagodzą objawy tiki. Terapia behawioralna może obejmować wskazówki dotyczące modyfikacji zachowania, trening umiejętności społecznych i terapię poznawczo-behawioralną. Psychoterapia może pomóc w leczeniu towarzyszących zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja i lęk.

Dla wielu osób z zespołem Tourette'a ważne jest także wsparcie rodziny i środowiska. Wspierające środowisko domowe i szkolne, wraz z opieką psychologiczną, mogą pomóc w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia osób z zespołem Tourette'a.

Zaburzenia neurorozwojowe - Zaburzenia mowy i języka

Zaburzenia mowy i języka to szerokie spektrum zaburzeń, które wpływają na zdolność jednostki do porozumiewania się werbalnego i nie werbalnego. Niektóre z najczęstszych zaburzeń mowy i języka to afazja, jąkanie się i zaburzenia wymowy.

Afazja

Afazja to zaburzenie języka, które wynika z uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę. Osoby z afazją mają trudności z rozumieniem, przetwarzaniem i produkcją mowy. Mogą mieć trudności z dobieraniem słów, formułowaniem zdań, zrozumieniem mowy i czytaniem.

Jąkanie się

Jąkanie się to zaburzenie mowy, które charakteryzuje się powtarzaniem lub przedłużaniem dźwięków, słów i sylab, a także blokowaniem lub przerywaniem mowy. Jąkanie się może prowadzić do trudności w porozumiewaniu się i ograniczać interakcje społeczne.

Zaburzenia wymowy

Zaburzenia wymowy to różne zaburzenia w sposobie, w jaki osoba wymawia dźwięki, co prowadzi do trudności w porozumiewaniu się z innymi. Do najczęstszych zaburzeń wymowy należą:

 • Dyzartria: zaburzenia w koordynacji ruchowej układu mowy, co prowadzi do trudności w wymawianiu dźwięków.
 • Articulatio tarda: opóźnione wypowiadanie słów, wynikające z trudności w motoryce artykulacyjnej.
 • Dyslalia: zaburzenia wymowy wynikające z trudności w identyfikacji i produkcji dźwięków.

Leczenie zaburzeń mowy i języka zależy od rodzaju zaburzenia i stopnia ich nasilenia. Może obejmować terapię mowy, terapię poznawczą, farmakoterapię, a także zastosowanie technologii wspomagających mowę. Często stosuje się podejście wielodyscyplinarne, w którym udział biorą logopedzi, psycholodzy, neurologowie i psychiatrzy. W przypadku dzieci ważne jest także wsparcie rodziców i nauczycieli, którzy mogą wspomagać rozwój mowy i języka dziecka.

Zaburzenia neurorozwojowe - Zaburzenia uczenia się 

Zaburzenia uczenia się to grupa zaburzeń, które wpływają na zdolność jednostki do uczenia się w sposób spójny i efektywny. Niektóre z najczęstszych zaburzeń uczenia się to dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia uwagi.

Dysleksja

Dysleksja to zaburzenie czytania, które wpływa na zdolność jednostki do odczytywania i rozumienia słów pisanych. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z odczytaniem słów, formułowaniem zdań i zrozumieniem tekstu pisanego.

Dyskalkulia

Dyskalkulia to zaburzenie matematyczne, które wpływa na zdolność jednostki do rozumienia i wykonywania działań matematycznych. Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z liczeniem, rozumieniem relacji liczbowych i rozwiązywaniem problemów matematycznych.

Zaburzenia uwagi

Zaburzenia uwagi, takie jak ADHD, to zaburzenia, które wpływają na zdolność jednostki do koncentracji i skupienia uwagi. Osoby z zaburzeniami uwagi mogą mieć trudności z kontrolą impulsów, zorganizowaniem swojego czasu i planowaniem działań.

Leczenie zaburzeń uczenia się zależy od rodzaju zaburzenia i stopnia jego nasilenia. Może obejmować terapię edukacyjną, terapię behawioralną, farmakoterapię, a także zastosowanie technologii wspomagających naukę. Często stosuje się podejście wielodyscyplinarne, w którym udział biorą psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci i lekarze. Ważnym elementem leczenia jest także wsparcie rodziców i nauczycieli, którzy mogą pomóc w dostosowaniu metodyki nauczania do potrzeb dziecka i udzielaniu mu wsparcia emocjonalnego.

Zaburzenia neurorozwojowe - Zaburzenia ruchowe 

Zaburzenia ruchowe to grupa chorób i zaburzeń, które wpływają na zdolność jednostki do kontrolowania ruchów. Niektóre z najczęstszych zaburzeń ruchowych to stwardnienie rozsiane, dystonia i choroba Parkinsona.

 • Stwardnienie rozsiane Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba autoimmunologiczna, która wpływa na układ nerwowy i prowadzi do uszkodzenia osłonek mielinowych otaczających nerwy. To prowadzi do szeregu objawów, w tym zaburzeń ruchowych, takich jak drżenie, problemy z równowagą i koordynacją, zmęczenie i trudności w poruszaniu się.
 • DystoniaDystonia to zaburzenie ruchowe, które prowadzi do niekontrolowanych i trudnych do kontrolowania ruchów, które mogą wpłynąć na różne części ciała. Dystonia może objawiać się jako drżenie, skurcze mięśni, powtarzające się ruchy i trudności w utrzymaniu pozycji.
 • Choroba ParkinsonaChoroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneracyjne, które wpływa na układ nerwowy i prowadzi do powolnych, sztywnych ruchów, drżenia, problemów z równowagą i koordynacją oraz trudności w poruszaniu się. Choroba Parkinsona wynika z utraty neuronów produkujących dopaminę, co prowadzi do zmniejszenia komunikacji między mózgiem a ciałem.

Leczenie zaburzeń ruchowych zależy od rodzaju i nasilenia choroby. Często obejmuje leczenie farmakologiczne, które może pomóc w zmniejszeniu objawów i poprawie jakości życia. W niektórych przypadkach terapia ruchowa, w tym fizjoterapia i zajęcia rehabilitacyjne, mogą być skutecznymi metodami poprawy koordynacji i siły mięśniowej oraz poprawy równowagi i umiejętności poruszania się. W przypadku niektórych zaburzeń ruchowych, takich jak dystonia, leczenie chirurgiczne może być konieczne w celu zmniejszenia niekontrolowanych ruchów i poprawy jakości życia.

Zaburzenia neurorozwojowe - Diagnoza 

Proces diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych jest złożony i wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W przypadku podejrzenia zaburzenia neurorozwojowego, zwykle zaczyna się od wywiadu z pacjentem i/lub jego rodziną, który pozwala lekarzowi na zebranie informacji o objawach i ich nasileniu, jak również o historii medycznej i rodzinnej.

Następnie, lekarz lub zespół specjalistów przeprowadza badania diagnostyczne, takie jak testy psychometryczne, ocenę mowy i języka, badanie neuropsychologiczne, badanie neurologiczne i neuroobrazowanie, w tym tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI). Te testy pomagają lekarzom zidentyfikować specyficzne obszary mózgu, które mogą być powiązane z objawami.

Kryteria diagnostyczne dla różnych zaburzeń neurorozwojowych są określone w podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych (DSM-5) lub w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11). Kryteria te służą jako wytyczne dla diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych.

W diagnozowaniu zaburzeń neurorozwojowych ważną rolę odgrywa także interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy mogą pracować razem w celu zapewnienia pełnej diagnozy i skutecznego leczenia. Zespół taki może składać się z lekarzy, psychologów, terapeutów zajęciowych, logopedów i innych specjalistów.

Zaburzenia neurorozwojowe - Leczenie 

Leczenie zaburzeń neurorozwojowych zwykle jest wieloaspektowe i opiera się na specyficznych potrzebach każdego pacjenta. Oto omówienie różnych form leczenia:

 • Terapia behawioralna: Ta forma terapii koncentruje się na zmianie zachowania pacjenta i nauczeniu go, jak radzić sobie z określonymi sytuacjami. Terapia behawioralna może być stosowana w leczeniu zaburzeń takich jak autyzm, ADHD, fobia społeczna i inne.
 • Farmakoterapia: Leki mogą pomóc w leczeniu niektórych zaburzeń neurorozwojowych, takich jak ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i zaburzenia snu. Leki mogą zmniejszyć objawy, poprawić funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne oraz zwiększyć skuteczność innych form terapii.
 • Terapia zajęciowa: Terapia zajęciowa skupia się na rozwijaniu umiejętności praktycznych i społecznych, które są potrzebne do codziennego życia. Terapia ta może obejmować zajęcia takie jak zajęcia plastyczne, terapia ruchem, praca z narzędziami, czy terapia muzyczna. Terapia zajęciowa jest szczególnie pomocna dla osób z zaburzeniami takimi jak autyzm, zespół Aspergera i zaburzenia rozwoju koordynacji.
 • Terapia logopedyczna: Terapia logopedyczna koncentruje się na poprawie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także na rozwijaniu umiejętności językowych. Terapia ta może pomóc osobom z zaburzeniami mowy, takimi jak jąkanie, zaburzenia wymowy i afazja.
 • Terapia sensoryczna: Terapia sensoryczna skupia się na poprawie integracji sensorycznej, czyli zdolności mózgu do przetwarzania i interpretowania informacji sensorycznych. Terapia ta może pomóc osobom z zaburzeniami takimi jak zaburzenia integracji sensorycznej, ADHD i autyzm.

Ważne jest, aby każdy pacjent był traktowany indywidualnie, a plan leczenia został opracowany z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb i objawów

Wspieranie osób z zaburzeniami neurorozwojowymi 

Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi, takie jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja, dysgrafia, a także ich rodziny, często potrzebują wsparcia. Poniżej przedstawione są sposoby wsparcia osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin:

 • Programy wsparcia: istnieją różnego rodzaju programy wsparcia, które mają na celu pomóc osobom z zaburzeniami neurorozwojowymi w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Można tu wymienić programy terapeutyczne, które pomagają w pracy z emocjami, programy edukacyjne, które pomagają w nauce czy programy treningowe, które pomagają w kształtowaniu umiejętności społecznych.
 • Grupy wsparcia: grupy wsparcia to miejsca, gdzie osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodziny mogą spotkać się i podzielić swoimi doświadczeniami. Często organizowane są przez organizacje non-profit lub grupy wsparcia. W grupach tych można zyskać wsparcie emocjonalne, wymienić się wiedzą i doświadczeniami, a także poznać osoby, które mają podobne problemy.
 • Edukacja: edukacja jest kluczowa dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wiele szkół oferuje specjalne programy dla dzieci z takimi zaburzeniami. W przypadku dorosłych, istnieją kursy i szkolenia, które pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi.
 • Terapia: terapia jest ważnym narzędziem w leczeniu zaburzeń neurorozwojowych. Osoby z takimi zaburzeniami mogą skorzystać z terapii behawioralnej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii rodzinnej czy terapii zajęciowej.
 • Wsparcie finansowe: rodziny osób z zaburzeniami neurorozwojowymi często borykają się z dodatkowymi kosztami związanymi z leczeniem i opieką nad dzieckiem. Wsparcie finansowe może pomóc w pokryciu kosztów terapii, specjalistycznych szkół czy pomocy medycznej.
 • Równość szans: ważne jest, aby osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi miały równe szanse w społeczeństwie. Wspieranie integracji społecznej i równości szans dla tych osób to ważny aspekt wsparcia.

Podsumowując, istnieje wiele sposobów wsparcia osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin. Wsparcie to może przyjmować różne formy, od programów wsparcia, przez grupy wsparcia, edukację, terapię, wsparcie finansowe, aż po wspieranie równości szans.

FAQ - często zadawane pytania

Co to są zaburzenia neurorozwojowe?

Zaburzenia neurorozwojowe (ang. Neurodevelopmental Disorders) to grupa schorzeń, które wpływają na prawidłowy rozwój mózgu i układu nerwowego. Przykłady takich zaburzeń to autyzm, ADHD, dysleksja, zespół Aspergera, zespół Tourette’a i wiele innych.

Jakie są objawy zaburzeń neurorozwojowych?

Objawy zaburzeń neurorozwojowych są również różnorodne i zależą od konkretnego schorzenia. Mogą obejmować problemy z komunikacją, interakcją społeczną, zachowaniem, nauką i rozwojem fizycznym.

Czy zaburzenia neurorozwojowe mogą być wyleczone?

W większości przypadków zaburzenia neurorozwojowe nie są wyleczalne, ale mogą być zarządzane i kontrolowane za pomocą terapii i interwencji. W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku ADHD, objawy mogą zmniejszyć się wraz z wiekiem.

Jakie wsparcie jest dostępne dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi?

Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi mogą skorzystać z wielu rodzajów wsparcia, w tym terapii behawioralnej, terapii mowy i zajęć z terapeutami zajęciowymi. Mogą również korzystać z pomocy finansowej i innych form wsparcia społecznego.

zdjęcie Piotr Kowalczyk autora postu o
Piotr Kowalczyk
Psycholog
Doświadczenie w psychologii zdobywałem w Niemczech (5 lat) i w Polsce (22 lata). Chcę dobrze poznać pacjenta - skupiamy się na tym aby dotrzeć do jego problemów w sposób, który nie wyrządzi mu/jej szkody.

Znajdź właściwego psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny a dopasujemy Ci najlepszego specjalistę!
Rozwiąż test
Czytaj więcej: