Psychiatra Gdańsk: Dobry psychiatra w dobrej cenie [i gdzie go znaleźć?]

Psychiatra Gdańsk: Najlepsi psychiatrzy w dobrej cenie w Gdańsku!

2023-01-29 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Szukasz psychiatry w Gdańsku i trafiasz na samych bardzo drogich lekarzy, psychiatrów z półrocznym czasem oczekiwania lub psychiatrów bez opinii? Piszemy gdzie szukać dobrych psychiatrów i jak wybrać aby sobie pomóc.

Czym zajmują się i kim są psychiatrzy w Gdańsku?

Psychiatrzy w Gdańsku to lekarze specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu problemów psychicznych. Psychiatrzy w Gdańsku mają wyższe wykształcenie medyczne i są uprawnieni do wykonywania zabiegów medycznych i przepisywania leków, które mogą być potrzebne w leczeniu pacjentów. Psychiatrzy w Gdańsku zajmują się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresja, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia uwagi i zaburzenia psychotyczne.

Czym się różni gdański psychiatra od gdańskiego psychologa?

Różnica między psychiatrami a psychologami w Gdańsku polega na tym, że psychiatrzy mają wyższe wykształcenie medyczne, a psychologowie nie. Psychiatrzy mają uprawnienia do wykonywania zabiegów medycznych i przepisywania leków, które mogą być potrzebne w leczeniu pacjentów, podczas gdy psycholodzy nie mogą ich wykonywać. Psychiatrzy są w stanie leczyć pacjentów za pomocą leków i psychoterapii, podczas gdy psycholodzy skupiają się tylko na psychoterapii.

Psychiatra Gdańsk: Podstawowa różnica między psychologiem a psychiatrą to studia medyczne.Psychiatra to lekarz (w przeciwieństwie do psychologa). Aby zostać psychiatrą należy ukończyć 6-letnie studia medyczne i 5-letnią specjalizację z psychiatrii.

Psychiatra Gdańsk: Jak wygląda leczenie psychiatryczne w Gdańsku?

Leczenie psychiatryczne w Gdańsku jest zazwyczaj złożone i zależy od rodzaju zaburzenia, z którym zmaga się pacjent. Może ono obejmować leczenie farmakologiczne, psychoterapię, zabiegi z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapię grupową, terapię rodzin lub terapię elektrowstrząsową. Psychiatrzy w Gdańsku mogą również oferować porady i wsparcie dla pacjentów i ich rodzin, aby pomóc im w radzeniu sobie z ich problemami. Psychiatrzy w Gdańsku są dobrze wykształceni i doświadczeni w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń psychicznych.

Psychiatra Gdańsk - różne metody terapii Metody leczenia depresji mogą być bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj wybór konkretnego typu psychoterapii zależy od przyczyn depresji.

Jakie zaburzenia psychiczne leczy się psychiatrycznie w Gdańsku?

Psychiatria w Gdańsku zajmuje się leczeniem szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych, w tym:

 1. Zaburzenia afektywne (np. depresja, dwubiegunówka) - są to zaburzenia nastroju, które mogą się objawiać poprzez długotrwały smutek, brak energii, nadmierne lęki, nadmierne pobudzenie, drażliwość i niepokój. Te zaburzenia dotykają osób w każdym wieku i płci. Leczenie psychiatryczne obejmuje leki, psychoterapię i wsparcie społeczne.
 2. Zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia, schizotypowe zaburzenia osobowości) - są to zaburzenia, które powodują zaburzenia percepcji rzeczywistości, m.in. paranoidalne bądź urojeniowe myśli, halucynacje, wybuchy gniewu i problemy ze zdolnością do logicznego myślenia. Szacuje się, że schizofrenia dotyka około 1-2% populacji. Leczenie psychiatryczne obejmuje leki, psychoterapię i wsparcie społeczne.
 3. Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia) - są to zaburzenia, które wpływają na sposób odżywiania się i postrzegania ciała. Anoreksja i bulimia często występują równocześnie, a częstość ich występowania wzrasta wśród dorosłych kobiet. Leczenie psychiatryczne obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 4. Zaburzenia osobowości (np. zaburzenia borderline, narcystyczne) - są to zaburzenia, które wpływają na sposób postrzegania siebie i innych, a także na sposób, w jaki ludzie reagują na sytuacje. Zaburzenia narcystyczne są częstsze u mężczyzn, natomiast zaburzenia borderline są częstsze u kobiet. Leczenie psychiatryczne w Gdańsku obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 5. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) - są to zaburzenia, które powodują nawracające, niepokojące myśli, wizje i działania. OCD dotyka osoby w każdym wieku i płci, a jego skutki mogą być bardzo poważne. Leczenie to przede wszystkim leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 6. Zaburzenia snu - są to zaburzenia, które wpływają na jakość i ilość snu, a także na funkcjonowanie w czasie dnia. Zaburzenia snu mogą dotyczyć kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Leczenie psychiatryczne w Gdańsku obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 7. Uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków, hazardu itp.) - są to zaburzenia, które powodują, że osoba ma trudności w powstrzymywaniu się od używania substancji lub wykonywania czynności, które są dla niej szkodliwe. Uzależnienia mogą dotyczyć osób w każdym wieku i płci. Leczenie obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 8. Zaburzenia psychosomatyczne (np. zespół stresu pourazowego) - są to zaburzenia, które wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne. Zespół stresu pourazowego dotyka głównie osoby, które doświadczyły traumy, takiej jak wojna, napaść, wypadek lub przemoc. Leczenie psychiatryczne obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 9. Zaburzenia seksualne (np. zaburzenia erekcji, anorgazmia) - są to zaburzenia, które wpływają na jakość życia seksualnego. Zaburzenia erekcji i anorgazmia dotyczą głównie mężczyzn i kobiet w każdym wieku. Leczenie psychiatryczne obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.
 10. Zaburzenia neurorozwojowe - ​​Zaburzenia neurorozwojowe to zaburzenia neurologiczne, które zazwyczaj występują w wyniku wrodzonych lub nabytych uszkodzeń mózgu, a także innych czynników genetycznych i środowiskowych. Wśród przykładów zaburzeń neurorozwojowych można wymienić ADHD, autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Retta, dysplazję mózgu, zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autystycznego, deficyty wzroku i słuchu, zespół Westa, zaburzenia przetwarzania słuchowego i wzrokowego oraz inne. Osoby dotknięte zaburzeniami neurorozwojowymi często mają trudności w komunikacji, rozwiązywaniu problemów, przetwarzaniu informacji oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego, takich jak mycie się, ubieranie, jedzenie i picie. Leczenie zaburzeń neurorozwojowych w Gdańsku opiera się na wielokierunkowym podejściu, w którym istotną rolę odgrywają interwencje edukacyjne, terapie behawioralne, dietetyczne i farmakologiczne. Ważnym elementem leczenia jest także wsparcie rodzinne, aby pomóc osobom dotkniętym zaburzeniami w osiąganiu jak najlepszych wyników.
 11. Fobie - Fobie to zaburzenia lękowe, które polegają na silnym i irracjonalnym lęku przed określonymi sytuacjami lub obiektami. Dotykają one osób w każdym wieku, lecz szczególnie często występują u dzieci i młodzieży. Przykładem fobii może być arachnofobia - lęk przed pająkami, agorafobia - lęk przed otwartymi przestrzeniami, aerofobia - lęk przed lataniem, lęk przed wysokimi miejscami czy lęk przed zamkniętymi przestrzeniami. Leczenie fobii w Gdańsku odbywa się poprzez psychoterapię. Psychoterapia dla osób z fobią składa się zwykle z kilku sesji polegających na pracach behawioralnych, które zachęcają pacjenta do przemodelowania lęku w bezpieczny sposób. Poza tym wykorzystuje się także techniki relaksacyjne, które pozwalają pacjentom kontrolować swoje reakcje lękowe. Psychoterapia może być wspomagana o leczenie psychiatryczne.
 12. Zaburzenia lękowe to zaburzenia psychiczne, które powodują silne odczuwanie lęku, strachu i niepokoju. Przykładami zaburzeń lękowych są fobie społeczne, lęk napadowy, lęk uogólniony oraz lęk separacyjny. Fobia społeczna to silny lęk przed sytuacjami społecznymi, który powoduje, że osoba unika tego typu sytuacji, w których może być oceniana przez innych ludzi lub być krytykowana. Lęk napadowy to silny i nagły lęk, który zazwyczaj pojawia się w określonych sytuacjach, a jego objawy to silne uczucie strachu, dreszcze, kołatanie serca, poty, szybsze oddychanie, uciski w klatce piersiowej i nudności. Lęk uogólniony to stan trwającego niepokoju i obaw, który dotyka ogólnego stanu psychicznego i fizycznego. Jego objawy to m.in. niepokój, trudności w koncentracji, nadmierna pobudliwość, lęk przed wystąpieniami publicznymi czy trudności w podejmowaniu decyzji. Lęk separacyjny to lęk, który dotyka dzieci i młodzieży. Obejmuje on silny lęk przed rozstaniem z bliskimi osobami, który przejawia się w płaczu, krzyku lub histerii. Zaburzenia lękowe mogą dotykać ludzi w każdym wieku. Leczenie zaburzeń lękowych w Gdańsku może obejmować terapię psychologiczną, farmakoterapię lub połączenie obu tych metod. Ważne jest, aby wybrać odpowiedniego terapeutę, który będzie w stanie pomóc w poradzeniu sobie z lękiem.
 13. Inne zaburzenia psychiczne (np. zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia relacyjne) - są to zaburzenia, które wpływają na psychikę człowieka i jego zdolność do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami życiowymi. Zaburzenia adaptacyjne i relacyjne dotyczą osób w każdym wieku i płci. Leczenie psychiatryczne obejmuje leki, psychoterapię, terapię behawioralną i wsparcie społeczne.

Psychiatra Gdańsk: Kiedy wybrać się do psychiatry w Gdańsku?

Kiedy odczuwasz objawy zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia relacji, zaburzenia osobowości, trudności w zdrowym funkcjonowaniu społecznym, konflikty z bliskimi lub trudności w radzeniu sobie ze stresem, możesz skonsultować się z psychiatrą w Gdańsku. Psychiatra może ocenić twoje objawy i postawić właściwą diagnozę, a także zaproponować odpowiednie leczenie. Jeśli potrzebujesz pomocy psychiatrycznej, najlepiej jest skontaktować się z lekarzem psychiatrycznym w Gdańsku, aby uzyskać poradę lub skierowanie na spotkanie. W większości przypadków wizyty odbywają się w ciągu tygodnia, ale jeśli potrzebujesz natychmiastowego wsparcia, możesz się zgłosić do ośrodka zdrowia psychicznego, który jest czynny przez całą dobę.

Znajdź najlepszego psychiatrę dla siebie!

Rozwiąż test diagnostyczny, a my wskażemy Ci najwłaściwszego psychiatrę dla Ciebie.

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się co Ci może dolegać!
Dopasujemy Ci psychiatrę, który najlepiej się sprawdził w leczeniu osób podobnych do Ciebie.
Wybierzesz psychiatrę, którego podejście leczenia najbardziej najbardziej do Ciebie przemawia.
Lepiej dopasowany psychiatra to zdrowszy mózg!
Psychiatra Gdańsk Rozwiąż test i znajdź psychiatrę w Gdańsku!

Jaki jest średni koszt psychiatry w Gdańsku?

Ceny wizyt u psychiatry w Gdańsku zaczynają się od ok. 100 zł i mogą wynieść nawet 250 zł, a nawet 450 za godzinę. Pamiętaj, że jeśli możesz to powinieneś się ubiegać o zwrot z NFZ.

Jak znaleźć dobrego i w miarę taniego psychiatrę w Gdańsku?

Aby znaleźć taniego psychiatrę w Gdańsku, najlepszym sposobem jest skorzystanie z platformy, która weźmie pod uwagę Twoje potrzeby i konkretny problem, który przeżywasz, a także to, jak dla osób o podobnych potrzebach sprawdził się dany psychiatra. MindMatch jest obecnie jedynym miejscem, gdzie można wykonać takie wyszukiwanie. Możesz także poszukać informacji na temat psychiatrów w Gdańsku przy pomocy wyszukiwarek Google (np. "psychiatra Gdańsk tanio" lub "psychiatra Gdańsk niskie ceny") lub odwiedzić lokalne portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy też fora internetowe. Możesz także skontaktować się z lokalną służbą zdrowia, aby zapytać o psychiatrów oferujących usługi w niskich cenach.

Psychiatra Gdańsk: Czy istnieją darmowi prywatni psychiatrzy w Gdańsku?

Nie, nie ma darmowych psychiatrów w Gdańsku. Osoby poszukujące bezpłatnej porady psychiatra mogą jednak zapytać o nie lekarza rodzinnego, który może zlecić wizytę u psychiatry na NFZ.

Psychiatrzy Gdańsk: Jakie cechy powinien mieć dobry psychiatra w Gdańsku?

 1. Empatia - powinien umieć postawić się w sytuacji pacjenta, wczuwać w jego ból i potrzeby. Dobry psychiatra nie tylko wysłucha pacjenta, ale będzie w stanie zrozumieć jego sytuację i przeżywać to, czego przeżywa pacjent.
 2. Komunikatywność - Powinien umieć przekazać pacjentowi swoje myśli w sposób zrozumiały, wyjaśniać pojęcia i omawiać je w sensowny sposób. Ważne jest, aby pacjent był w stanie zrozumieć to, o czym psychiatra mówi, aby uzyskać maksimum korzyści z zabiegów leczenia.
 3. Dyskrecja - Powinien być w stanie zachować poufność informacji dotyczących pacjenta, wyrazić współczucie i wsparcie, bez kompromitowania intymnych szczegółów, których pacjent mu udostępnia.
 4. Wytrwałość - Psychiatra musi być cierpliwy i wytrwały w dążeniu do uzyskania pozytywnych wyników i wsparcia pacjenta w ich osiąganiu. Powinien wykazywać staranność w śledzeniu postępów pacjenta, aby móc zidentyfikować, gdzie można udoskonalić lub zmienić metody leczenia.
 5. Doświadczenie - Przed wyborem psychiatry w Gdańsku warto zapytać o jego doświadczenie i zapoznanie się z jego rekordem. Im więcej doświadczenia, tym lepiej. Pozwoli to lekarzowi skutecznie wykonywać swoją pracę.
 6. Rzetelność - Dobry psychiatra powinien wykazywać się rzetelnością w swojej pracy. Oznacza to, że musi być dokładny w diagnozie, którą stawia i zaleca, a także w metodach leczenia, jakie stosuje. Rzetelność oznacza także przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących dbania o zdrowie pacjenta.
 7. Wiedza behawioralna - Psychiatra powinien posiadać wystarczającą wiedzę behawioralną, by móc diagnozować i leczyć różnorodne zaburzenia psychiczne. Powinien rozumieć, jak funkcjonują ludzkie zachowania, a także znać różne techniki terapii behawioralnej, by móc skutecznie wspomóc swoich pacjentów w walce z problemami neurologicznymi.
 8. Wiedza psychologiczna - Psychiatra powinien posiadać solidną podstawę teoretyczną i praktyczną w psychologii, by móc skutecznie pomagać swoim pacjentom. Powinien znać zasady zdrowienia psychicznego, a także umieć doradzać w kwestiach związanych z radzeniem sobie z problemami psychologicznymi.
 9. Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi diagnostycznych - Powinien znać i móc z powodzeniem stosować różne narzędzia diagnostyczne, takie jak testy psychologiczne i ankiety, by móc skutecznie diagnozować i leczyć pacjentów.

Psychiatrzy Gdańsk: Jakie wykształcenie powinien mieć psychiatra?

Dobry psychiatra w Gdańsku powinien posiadać wykształcenie medyczne (lekarskie lub pielęgniarskie). Zdobycie tytułu lekarza w specjalizacji psychiatrycznej jest konieczne do wykonywania zawodu psychiatry w Gdańsku. Aby uzyskać odpowiednie wykształcenie, potencjalny psychiatra w Gdańsku powinien ukończyć studia medyczne na jednej z uczelni medycznych. Umiejętności zdobyte podczas studiów ułatwią wykonywanie zawodu.

Kolejnym wymogiem jest ukończenie kursu specjalizacji psychiatrycznej. Kurs składa się z trzech lat praktyk i oferuje szczegółowe szkolenie psychiatryczne oraz kursy specjalizacyjne. Po ukończeniu szkolenia lekarz może przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego i uzyskać tytuł specjalisty psychiatry.

Psychiatra Gdańsk - wykształceniePsychiatra musi skończyć studia medyczne, a następnie specjalizację z psychiatrii.

Co więcej, dobry psychiatra w Gdańsku powinien posiadać znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego i niemieckiego), umiejętność właściwego zarządzania czasem oraz umiejętność komunikowania się z pacjentami. Co więcej, dobry psychiatra powinien być wrażliwy i empatyczny w stosunku do pacjentów oraz wykazywać się szacunkiem i zrozumieniem. Ponadto, psychiatra w Gdańsku powinien angażować się w szeroko rozumiane społeczności medyczne - biorąc udział w regularnych seminariach, warsztatach i szkoleniach. Przyczyni się to do zdobycia wiedzy specjalizacyjnej oraz pozyskania potrzebnych doświadczeń.

Dlaczego nie powinno się kierować opinią ani rodziny, ani znajomych, ani Google przy wyborze psychiatry w Gdańsku?

Kierowanie się opinią rodziny i znajomych przy wyborze psychiatry w Gdańsku nie jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ ich opinie mogą być zniekształcone lub nie do końca wyważone. Co więcej, ich doświadczenia z psychiatrami mogłyby być wypaczone lub całkowicie oparte na subiektywnych odczuciach. Z kolei opisy psychiatrów w Google nie są wystarczająco wiarygodne, ponieważ w wielu przypadkach mogą być one zniekształcone lub nie zawierają wystarczających informacji, aby wybrać odpowiedniego psychiatrę. Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z lekarzem rodzinnym lub skorzystanie z porad lekarzy specjalistów w celu uzyskania zalecenia dotyczącego wyboru odpowiedniego psychiatrę w Gdańsku.

Psychiatra Gdańsk - Opinie

Większość osób zgłaszających się do gdańskich psychiatryków bardzo pozytywnie ocenia profesjonalizm, zaangażowanie i kompetencje personelu placówki. Psychiatrzy w Gdańsku wykazują dużą empatię wobec pacjentów i starają się udzielić im kompleksowej opieki medycznej. Większość pacjentów chwali także różnorodność metod terapeutycznych stosowanych przez gdańskich lekarzy, które pozwalają na dostosowanie danego leczenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Po szczegółowe opinie na temat poszczególnych psychiatrów w Gdańsku zapraszamy tu.

Jak możemy Ci pomóc w wyborze psychiatry w Gdańsku?

Jeśli szukasz psychiatry na Śląsku, możemy Ci pomóc. Przeprowadzimy test diagnostyczny, aby ustalić, który psychiatra najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i wymaganiom finansowym. Pomożemy Ci wybrać tego, który ma doświadczenie w leczeniu problemów o podobnym charakterze, a także odpowiada Twoim oczekiwaniom. Przedstawimy Ci opcje, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom, a Ty będziesz mógł wybrać tego, którego metody leczenia najbardziej Ci odpowiadają.


FAQ - często zadawane pytania

Ile kosztuje wizyta u psychiatry Gdańsk?

Prywatnie, wyzyta u psychiatry w Gdańsku będzie Cię kosztowała od 180 do 600 zł. Zazwyczaj jednak kosztuje w granicach 200-300 zł.

Kiedy psychiatra przepisuje leki?

W zależności od diagnozy i problemu, psychiatra może przepisać leki od razu na pierwszej wizycie

Kiedy należy udać się do psychiatry?

Do psychiatry należy się udać gdy uznasz (lub Twój psycholog / psychoterapeuta) że możesz cierpieć na jedną z chorób psychicznych. Bez zawahania zaś powinieneś się udać do psychiatry jeśli masz myśli samobójcze lub nawet próbowałeś popełnić samobójstwo.

zdjęcie Anna Wójcik autora postu o Psychiatrzy Gdańsk
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Znajdź dobrego psychiatrę w Gdańsku!

Zdiagnozujemy Cię i dobierzemy Ci psychiatrę w dobrej cenie!
Znajdź psychiatrę w Gdańsku!
Czytaj więcej: