Przewodnik terapeutyczny. Odcinek 2: Trening umiejętności społecznych: po co i dla kogo?

Komu przyda się trening umiejętności społecznych?

2024-03-01 (ostatnia aktualizacja: 2024-03-13)
Trening Umiejętności Społecznych TUS Trening Umiejętności społecznych dla dzieci Trening umiejętności społecznych przykłady Trening umiejętności społecznych dla dorosłych Trening umiejętności społecznych ćwiczenia Trening umiejętności społecznych co to jest

Trening umiejętności społecznych co to jest?

Trening Umiejętności Społecznych (w skrócie TUS) to program, którego celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych u uczestników. Koncentruje się on na zwiększaniu świadomości społecznej, rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowaniu relacji oraz poprawie samooceny i asertywności. Dzięki takiemu treningowi uczestnicy potrafią odnajdywać się w relacjach międzyludzkich, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

TUS jest treningiem przeprowadzanym zawsze w takiej samej w grupie, co pozwala na praktyczną naukę umiejętności społecznych:

 • zawierania znajomości,
 • rozpoczynania rozmowy,
 • słuchania,
 • zadawania pytań,
 • dyskutowania,
 • reagowania na krytykę, wyrażania i przyjmowania jej,
 • odmawiania.

Wszystkie te zdolności są kluczowe, by wypracować strategię radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, a także prawidłowo nazywać, rozumieć i regulować własne emocje.

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych czy dzieci – komu jest potrzebny?

Z treningu umiejętności społecznych może skorzystać każdy, kto chce poprawić swoje umiejętności interpersonalne i uskutecznić komunikację. Szczególnie może być to pomocne narzędzie dla osób cierpiących na lęki i fobie społeczne, mających trudności w nawiązywaniu kontaktów czy też dla tych, którzy chcą lepiej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych pomoże w:

 1. rozwoju kariery poprzez efektywniejszą komunikację, umiejętność budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i pracy w zespole;
 2. życiu osobistym, a więc w relacjach zarówno w rodzinie, jak i w innych społecznościach poprzez radzenie sobie z konfliktami i nabycie umiejętności tworzenia zdrowych znajomości i przyjaźni czy bardziej satysfakcjonującego związku;
 3. problemach emocjonalnych: w tym przypadku TUS jest świetną metodą radzenia sobie z lękiem społecznym, stanami depresyjnymi czy też innymi problemami emocjonalnymi dzięki nauce zdrowych strategii komunikacyjnych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Jeśli prowadzący TUS zauważy niepokojące objawy, które będą wymagały konsultacji ze specjalistą (np. psychoterapeutą), powinien niezwłocznie przekierować uczestnika do takiej osoby.

Trening Umiejętności społecznych dla dzieci jest efektywnym narzędziem, ponieważ:

Umów się do trenera TUS

Znajdź dobrego terenra TUS w naszej bazie Trenerów Umiejętności Społecznych

Pomóż sobie (lub swojemu dziecku) nawiązywać kontakty społeczne
Wyszukaj Trenerów Umiejętności Społecznych w naszej bazie
i umów się z Trenerem TUS!
W końcu uporasz się ze swoimi problemami społecznymi!
Trening Umiejętności Społecznych Umów się do Trenera TUS
 • pomaga w codziennej edukacji w szkole: nierzadko dzieci, które potrafią skutecznie komunikować się, współpracować z innymi i rozwiązywać problemy, lepiej radzą sobie w szkole.
 • uczy tworzyć zdrowe relacje, a dla dzieci nawiązywanie znajomości z rówieśnikami i dorosłymi jest kluczowe dla ich rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • wskazuje, jak radzić sobie z emocjami, co jest szczególnie ważne i jednocześnie trudne dla dorastającej pociechy. Nauka rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz radzenia sobie z frustracją czy złością może pomóc w budowaniu zdrowej samooceny.

Rodzice i opiekunowie pragnący wzmocnić pewność siebie u malca i już od najmłodszych lat uczyć go radzenia sobie z emocjami, pracy zespołowej oraz skutecznej komunikacji powinni postawić na tę efektywną metodę pracy, jaką jest trening umiejętności społecznych dla dzieci.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci – czy sprawdzi się też dla nastolatków? 

TUS dla młodzieży to dobra metoda radzenia sobie w niełatwym dla nich czasie dojrzewania. Dzięki treningowi uczą się, jak kształtować samoocenę, jak w zdrowy sposób odreagować napięcie fizyczne i emocjonalne, w jaki sposób poprawić koncentrację oraz jakie są sposoby pohamowania spontanicznych reakcji na różne sytuacje.

Co się robi na zajęciach TUS?

Podczas zajęć TUS uczestnicy pracują nad różnymi aspektami komunikacji i relacji społecznych. Terapeuta prowadzący zajęcia dostosowuje ćwiczenia do danej grupy, w zależności od jej potrzeb, a także wieku. Nieco inaczej będzie przebiegać trening umiejętności społecznych dla dzieci niż TUS dla dorosłych.

Jak wygląda trening umiejętności społecznych dla dzieci?

TUS dla dzieci przybiera formę różnorodnych gier i zabaw, ale nierzadko pojawiają się też swobodne dyskusje. Ważne, aby trening dla dzieci prowadzony był w sposób przystępny i zrozumiały, a zatem terminologia i pojęcia muszą być wyjaśniane jak najprościej. Dodatkowo, duży nacisk kładzie się na budowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji oraz nauczenie dzieci, jak radzić sobie z trudnymi uczuciami w zdrowy sposób.

Trening umiejętności społecznych przykłady ćwiczeń dla dzieci:

 • role-play (odgrywanie ról),
 • scenki teatralne,
 • gry planszowe z zadaniami wymagającymi pracy zespołowej,
 • dyskusje i burze mózgów,
 • ćwiczenia relaksacyjne i techniki radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo, przeprowadzając trening umiejętności społecznych ćwiczenia, takie jak: gra w imiona (np. rzucanie piłki do osoby i wywoływanie jej po imieniu), kalambury z losowaniem emocji do pokazania czy zabawa w naśladowanie mimiki prowadzącego, pomagają dzieciom rozpoznawać dane zachowania, komunikować własne uczucia czy ośmielać je w większej grupie.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych dla dorosłych?

Jak wspomniano wcześniej, TUS przeprowadzany dla dorosłych uczestników ma na celu zwiększyć ich kompetencje komunikacje przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Przebieg konkretnego TUS będzie się różnić, w zależności od konkretnego programu, metodologii oraz potrzeb uczestników. Niemniej, trening umiejętności społecznych przykłady ćwiczeń obejmują zarówno teorię, jak i praktykę.

Trening umiejętności społecznych ćwiczenia wśród dorosłych:

 • Dyskusje: na zajęciach TUS dla dorosłych może pojawiać się więcej dyskusji i analizy sytuacji życiowych, w których dorosłym często trudniej sobie radzić. Prowadzący może inicjować rozmowy na temat codziennych interakcji, konfliktów w pracy czy sytuacji rodzinnych;
 • Techniki relaksacyjne: ponieważ z reguły dorośli często doświadczają większego stresu i presji w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych ćwiczenia wzmacniające technikę radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej są bardzo ważne;
 • Analiza studium przypadku: istotne jest pokazywanie praktycznych przykładów i studiów przypadków, które mają zastosowanie w życiu codziennym i zawodowym – analiza konkretnych sytuacji i wskazywanie alternatywnych sposobów reagowania może być bardzo pomocna;
 • Samodzielna praktyka: dorosłym uczestnikom często bardziej odpowiada samodzielna refleksja nad swoimi zachowaniami i praktyka nowych umiejętności w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego na zajęciach uczestnicy mogą być zachęcani np. do prowadzenia dziennika emocji i wdrażania nowych zachowań w rzeczywistych sytuacjach.

Zarówno trening umiejętności społecznych dla dzieci, jak i dla dorosłych koncentruje się na rozwijaniu kluczowych umiejętności interpersonalnych, ale różnią się metodami i podejściem dostosowanym do wieku i doświadczeń uczestników.

Ile trwa trening TUS?

Przy częstotliwości spotkań raz w tygodniu, TUS zajmuje od kilku tygodni do kilku miesięcy, jednak czas trwania może być zależny od indywidualnych potrzeb uczestników i dostosowany do nich.

Czy zajęcia TUS pomagają?

Wiele uczestników potwierdza przydatność wypracowanych strategii i nabytych umiejętności, które mogli szkolić podczas TUS. Trening umiejętności społecznych dla dzieci w spektrum autyzmu czy z zaburzeniami zachowania i ADHD pozwala na naukę nawiązywania znajomości z rówieśnikami, rozumienia społecznych sygnałów i przewidywania reakcji innych. Ponieważ małoletni z takimi zaburzeniami mogą mieć różne problemy dotyczące komunikacji, dostosowany trening umiejętności społecznych ćwiczenia pozwala na poprawę jej włączając w to jasne wyrażanie myśli i uczuć, interpretację mowy ciała oraz umiejętność słuchania.

TUS owocnie mogą przeżyć również pozostałe dzieci – nieśmiałe, mające problem z opanowaniem emocji bądź pozostające w ograniczonych kontaktach społecznych (wskutek tego, że nie mają rodzeństwa, nie chodziły do przedszkola, itd.). Dostosowane i odpowiednio prowadzone zajęcia w rezultacie zwiększą pewność siebie małych uczestników i ułatwią nawiązywanie nowych relacji.

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych to również przydatne narzędzie. Pomaga m.in. w zwiększeniu pewności siebie, co z kolei rzutuje na zachowanie w pracy czy względem domowników.

Jakie są etapy prowadzenia zajęć TUS?

Program treningu umiejętności społecznych składa się z kilku etapów.

 1. Diagnoza: Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i celów uczestników.
 2. Planowanie: Opracowanie programu zajęć dostosowanego do potrzeb grupy (m.in. ważne jest uwzględnienie, czy będzie to trening umiejętności społecznych dla dorosłych, nastolatków czy dla dzieci).
 3. Edukacja uczestników: Zaznajomienie uczestników z zagadnieniami umiejętności społecznych i tego, dlaczego są one ważne w codziennym życiu.
 4. Realizacja: Prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym planem, w tym trening umiejętności społecznych ćwiczenia, o których wspomniano wyżej.
 5. Monitorowanie postępów: Regularna ocena postępów uczestników i dostosowywanie programu w razie potrzeby (na tym etapie prowadzący powinien czujnie obserwować reakcje i zmiany uczestników, a w razie konieczności wykazać się elastycznością w programie).
 6. Ocena końcowa: Podsumowanie osiągnięć, ewaluacja efektów treningu, podpowiedzi, jak wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce.

To ogólny cykl tego, co trzeba wiedzieć na temat: trening umiejętności społecznych co to jest i jak przebiega. Ważne jest, aby dostosować program do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników oraz zapewnić im bezpieczne i wspierające środowisko sprzyjające rozwojowi umiejętności społecznych.

Ile kosztuje trening TUS?

Pojedyncze zajęcia z TUS kosztują zazwyczaj 110-120 zł/60 min. Ponieważ trening umiejętności społecznych ma formę kilku bądź kilkunastu spotkań, zazwyczaj uczestnik wnosi opłatę za całość, co wiąże się z kosztem ponad 1000 zł (za ok. 12 spotkań).

Trener TUS: Lista

Jeśli potrzebujesz trenera TUS, jesteś w dobrym miejscu. W naszej bazie terapeutów TUS moższe sprawdzić kwalifikacje terapeuty i umówić spotkanie.

Trener TUS Warszawa

Na naszej platformie znajdują się wspaniali trenerzy umiejętności społecznych w Warszawie, o bardzo różnorodnych kwalifikacjach. Poniżej przedstawiamy kilkoro z nich:

 1. Katarzyna Borowiecka. Poza Treningiem Umiejętności Społecznych zajmuje się też psychologią i seksuologią. W swojej praktyce pomaga też kobietom, które doświadczyły przemocy oraz osobom LGBTQ+.
 2. Marta Ilkowska. Psycholog

Jak zostać trenerem TUS?

Osoby zainteresowane zostaniem trenerem Treningu Umiejętności Społecznych powinny najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej. Następnie mogą podjąć kursy specjalistyczne lub szkolenia z zakresu prowadzenia treningów społecznych. Istnieją również programy certyfikacyjne dla trenerów, które zapewniają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć TUS.

Od pracujących z dziećmi wymaga się ukończenia wyższych studiów pedagogicznych. Zainteresowani prowadzeniem TUS dla dorosłych powinni ukończyć studia psychologiczne – szeroka wiedza zdobyta w czasie edukacji wyższej pozwoli na efektywniejsze prowadzenie treningu. Szkolenie z TUS przeprowadzają uczelnie oferujące studia podyplomowe bądź szkoły wychodzące z propozycjami kursów TUS dla różnych grup docelowych – np. dla osób w spektrum autyzmu.

Zapraszamy do przeczytania następnego odcinka poradnika terapeutycznego na temat Coachingu.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Anna Wójcik autora postu o TUS
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Umów się do trenera TUS

Znajdź dobrego trenera w naszej bazie trenerów umiejętności społecznych.
Lista trenerów TUS
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy