Mam historioniczne zaburzenie osobowości, czy po prostu lubię być w centrum uwagi?

Historioniczne zaburzenie osobowości - objawy, przyczyny, postępowanie, leczenie

2023-01-06 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Histrioniczne zaburzenie osobowości to coś więcej niż po prostu lubienie przebywania w centrum uwagi - to choroba osobowości, która może prowadzić do problemów w życiu osobistym i zawodowym. Czy jesteś emocjonalnie labilny i szukasz uwagi non stop? Sprawdź czy to już zaburzenie.

Czym jest osobowość historioniczna? Jakie ma objawy?

Histrioniczne zaburzenie osobowości lub osobowość historioniczna (ang. histrionic personality disorder, HPD) to zaburzenie osobowości, charakteryzujące się przede wszystkim ciągłym dążeniem do bycia w centrum zainteresowania. Osoby z taką osobowością często są ekspresyjne i charyzmatyczne, ale mogą też być nadmiernie emocjonalne i wrażliwe na krytykę. Często mają trudności z utrzymaniem relacji z innymi, ponieważ ich potrzeby emocjonalne mogą przytłaczać innych. 

Osobowość historioniczna: Jak bardzo częste jest historioniczne zaburzenie osobowości?

Szacuje się, że około 2-3% populacji może mieć to zaburzenie, chociaż niektórzy badacze sądzą, że może być ono niedoszacowane. Zaburzenie to występuje nieco częściej u kobiet niż u mężczyzn, chociaż dokładne proporcje są trudne do określenia. Histrioniczne zaburzenie osobowości może występować u osób w różnym wieku, chociaż niektórzy badacze sądzą, że może być ono bardziej powszechne u osób młodszych. Osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności z utrzymaniem relacji z innymi i zdrowymi zachowaniami emocjonalnymi, co może prowadzić do problemów w życiu osobistym i zawodowym. Wiele osób uważa, że spośród znanych osób Meghan Fox, Kim Kardashian i Kanye West mogą mieć historioniczne zaburzenie osobowości, ale żaden celebryta tego nie potwierdził.


Osobowość historioniczna: Kanye West Niektórzy celebryci swoim prowokatorskim zachowaniem przypominają osoby z historionicznym zaburzeniem osobowości. Od lewej: Meghan Fox z Kourtney Kardashian, znowu Meghan i Kanye West.

Jakie są objawy historionicznego zaburzenia osobowości?

Objawy historionicznego zaburzenia osobowości mogą się różnić w zależności od indywidualnej osoby, ale ogólnie rzecz biorąc, osoby z tym zaburzeniem mogą mieć skłonność do przyciągania uwagi innych i ciągłego dążenia do bycia w centrum zainteresowania. Poniżej znajduje się kilka możliwych objawów historionicznej osobowości:

 1. Potrzeba przebywania w centrum uwagi: Osoby z tym zaburzeniem mogą stale dążyć do bycia w centrum zainteresowania, np. przez mówienie głośno i ekspresyjnie, przejawianie nadmiernej emocji w swoim zachowaniu lub ubieraniu się w sposób, który wyróżnia ich z tłumu.
 2. Nadmierne flirtowanie: Osoby z tym zaburzeniem często chętnie wykorzystują swoją urodę i sposób bycia do flirtowania z innymi, nawet jeśli nie są w nich zainteresowane.
 3. Trudność w utrzymaniu bliskich i trwałych relacji: Osoby z tym zaburzeniem miewają trudności z budowaniem i utrzymywaniem bliskich i trwałych relacji, ponieważ ich potrzeby emocjonalne są tak silne, że mogą przytłaczać innych.
 4. Nadmierna ekspresja emocji: Osoby z tym zaburzeniem są bardzo emocjonalne i mają skłonność do nadmiernego reagowania, np. płakania lub krzyczenia bez wyraźnej przyczyny.
 5. Brak empatii: Osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności ze zrozumieniem uczuć i potrzeb innych i mogą nie być w stanie wczuć się w sytuację drugiej osoby.
 6. Uległość wobec innych: Osoby z tym zaburzeniem bywają bardzo podatne na sugestie innych i mogą mieć trudności z odmawianiem innym lub braniem odpowiedzialności za swoje własne decyzje.
 7. Skłonność do przesady w ubieraniu się i wyglądzie: Osoby z tym zaburzeniem stosunkowo dużo uwagi poświęcają swojemu wyglądowi i ubierają się w sposób, który przyciąga uwagę innych, np. poprzez noszenie wyraźnych lub krzykliwych ubrań.
 8. Skłonność do dramatyzowania: Osoby z tym zaburzeniem mogą często przeceniać swoje problemy lub sytuacje i przedstawiać je jako bardziej poważne, niż są w rzeczywistości.
 9. Niezdolność do zaangażowania się w długotrwałe projekty: Osoby z tym zaburzeniem często mają “słomiany zapał” - trudności z zaangażowaniem się w długotrwałe projekty lub zadania, ponieważ za łatwo się nudzą i rozpraszają.
 10. Słabe radzenie sobie z emocjami: Osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności z panowaniem nad swoimi emocjami i często reagują w sposób, który jest nieadekwatny do sytuacji.
 11. Trudności w podejmowaniu decyzji: Osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności z podejmowaniem decyzji i potrzebują wsparcia i zachęty, aby podjąć samodzielnie decyzję.

Jakie skutki może mieć historioniczne zaburzenie osobowości (osobowość historioniczna)?

Historioniczne zaburzenie osobowości ma średnio mniej negatywne skutki dla osoby z tym zaburzeniem oraz dla jej otoczenia, niż mają inne zaburzenia osobowości (na przykład unikające). Najczęstsze zagrożenia które niesie za sobą historioniczne zaburzenie osobowości to:

 • Osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności z budowaniem i utrzymywaniem trwałych relacji, co może prowadzić do osamotnienia i braku wsparcia emocjonalnego.
 • Mogą też mieć trudności w pracy i w karierze zawodowej, ponieważ ich brak umiejętności radzenia sobie z emocjami i brak umiejętności podejmowania decyzji może utrudniać im wykonywanie obowiązków.
 • Osoby z tym zaburzeniem mogą też być narażone na wykorzystywanie przez innych ze względu na ich uległość i brak umiejętności odmawiania innym.
 • W końcu, osoby z historionicznym zaburzeniem osobowości mogą mieć trudności z panowaniem nad swoimi emocjami, co może prowadzić do problemów emocjonalnych, takich jak lęk czy depresja.

Jak rozpoznać czy mam historioniczną osobowość czy po prostu lubię być w centrum uwagi?

Jeśli zauważasz u siebie wyżej wymienione objawy i utrudniają ci funkcjonowanie w codziennym życiu oraz negatywnie wpływają na twoje relacje z innymi, może to sugerować, że masz historioniczne zaburzenie osobowości.

Udaj się do terapeuty, który specjalizuje się w historionicznym zaburzeniu osobowości. On lub ona będą w stanie ocenić twoje objawy i zdecydować, czy są one na tyle silne, aby rozważyć diagnozę zaburzenia osobowości.

Znajdź najlepszego terapeutę dla siebie!

Znajdziemy najlepszego dla Ciebie psychologa od historionicznego zaburzenia osobowości!

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się jak radzić sobie z historionicznym zaburzeniem osobowości!
Wskażemy Ci terapeutów, który najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie!
Wybierzesz terapeutę, którego styl rozmowy najbardziej do Ciebie przemawia!
Znajdziesz terapeutę, z którym porozmawiasz jak z przyjaciółką i szybciej nauczysz radzić sobie z historionicznym zaburzeniem osobowości.
Osobowość historioniczna Zdiagnozuj się i znajdź specjalistę!


Jakie są przyczyny historionicznego zaburzenia osobowości?

Nie wiadomo na 100%, co dokładnie powoduje historioniczne zaburzenie osobowości. Badania wskazują, że mogą na nie wpływać takie czynniki, jak geny, doświadczenia w dzieciństwie i inne czynniki środowiskowe. Oto kilka potencjalnych przyczyn historionicznego zaburzenia osobowości:

 • Genetyka: Histrioniczne zaburzenie osobowości może być dziedziczne i może być przekazywane z rodziców na dzieci. Badania wskazują, że osoby z rodzeństwem z tym zaburzeniem są bardziej narażone na jego wystąpienie niż osoby bez takiego rodzeństwa.
 • Doświadczenia w dzieciństwie: Niektóre doświadczenia z dzieciństwa, takie jak brak stabilności emocjonalnej lub brak uwagi ze strony rodziców, mogą prowadzić do rozwoju historionicznego zaburzenia osobowości.
 • Czynniki środowiskowe: Niektóre środowiska, w których dana osoba dorasta, mogą sprzyjać rozwojowi historionicznego zaburzenia osobowości. Na przykład osoby, które dorastały w rodzinach, w których panowała niestabilność emocjonalna lub brak wsparcia, mogą być bardziej narażone na to zaburzenie.
 • Inne czynniki: Inne czynniki, takie jak stres lub choroba psychiczna, mogą również prowadzić do rozwoju historionicznego zaburzenia osobowości.
Osobowość historioniczna: przyczynyWśród przyczyn osobowości historionicznej wymienia się brak dostatecznej uwagi ze strony rodziców.

Przyczyny historionicznego zaburzenia osobowości są złożone i mogą różnić się w zależności od indywidualnej osoby.

Osobowość historioniczna: Jak sobie radzić z historionicznym zaburzeniem osobowości na codzień?

Jeśli masz historioniczne zaburzenie osobowości, radzenie sobie z nim na co dzień może być wyzwaniem. Oto kilka strategii, które mogą ci pomóc:

 • Skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą: Lekarz lub specjalista zajmujący się zaburzeniami osobowości będą w stanie zaproponować ci odpowiednie leczenie, takie jak terapia lub leki.
 • Ćwicz radzenie sobie z emocjami: Histrioniczne zaburzenie osobowości może sprawić, że będziesz mieć trudności z panowaniem nad emocjami. Dlatego też nauka technik radzenia sobie z emocjami, takich jak oddychanie lub medytacja, może ci pomóc lepiej radzić sobie z nimi.
 • Staraj się utrzymywać regularne rutyny: Utrzymywanie regularnych rutyn może pomóc ci lepiej radzić sobie z historionicznym zaburzeniem osobowości, ponieważ daje ci to poczucie stabilności i kontroli nad swoim życiem. Może to obejmować rutyny dotyczące spania, jedzenia i aktywności fizycznej.
 • Pracuj nad umiejętnościami interpersonalnymi: Osoby z historionicznym zaburzeniem osobowości często mają trudności z budowaniem i utrzymywaniem bliskich relacji. Dlatego też warto pracować nad umiejętnościami interpersonalnymi, takimi jak słuchanie i mówienie o swoich uczuciach, co może pomóc ci w budowaniu lepszych relacji z innymi.

Jakie są metody leczenia osobowości historionicznej?

Leczenie historionicznego zaburzenia osobowości może obejmować różne metody, w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji danej osoby. Oto kilka powszechnie stosowanych metod leczenia tego zaburzenia:

 • Terapia: Terapia może być skuteczna w leczeniu historionicznego zaburzenia osobowości. Terapie, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (TBB) lub terapia interpersonalna, mogą pomóc ci lepiej rozumieć swoje myśli, uczucia i zachowania oraz nauczyć ci lepszych sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Leki: Leki, takie jak antydepresanty, mogą być skuteczne w leczeniu objawów historionicznego zaburzenia osobowości, takich jak nadmierne emocje czy brak umiejętności radzenia sobie z nimi.
 • Grupy wsparcia: Grupy wsparcia mogą być skutecznym sposobem leczenia historionicznego zaburzenia osobowości, ponieważ dają ci możliwość dzielenia się swoimi myślami i uczuciami z innymi osobami, które zmagają się z podobnymi problemami.
 • Trening umiejętności społecznych: Trening umiejętności społecznych, może pomóc ci nauczyć się lepszych sposobów radzenia sobie z relacjami z innymi i lepiej panować nad swoimi emocjami.
 • Leczenie rodzinne: W niektórych przypadkach leczenie rodzinne może być skuteczne w leczeniu historionicznego zaburzenia osobowości, szczególnie jeśli zaburzenie to ma wpływ na relacje z rodziną. Leczenie rodzinne polega na pracy z całą rodziną, aby pomóc jej lepiej rozumieć i radzić sobie z zaburzeniem.

Osobowość historioniczna: metody psychoterapii Metody leczenia osobowości historionicznej mogą być bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj dobór metody zależy od przyczyn zaburzenia historionicznego

FAQ - często zadawane pytania

Lubię być w centrum uwagi, czy to już zaburzenie?

Chęć bycia w centrum uwagi może być normalnym zachowaniem w niektórych sytuacjach. Jednak jeśli ta potrzeba staje się nadmierna i powoduje problemy w życiu codziennym, takie jak trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, może być objawem zaburzenia osobowości.

Z jakiego powodu nadmierne flirtujemy?

Nadmierne flirtowanie może mieć wiele przyczyn, w tym potrzeba uwagi i akceptacji - ludzie, którzy czują się samotni lub niezadowoleni ze swojego życia, czasami nadmiernie flirtują, aby uzyskać uwagę i akceptację innych.Niska samoocena - osoby, które nie czują się pewnie siebie, często flirtują w celu potwierdzenia swojej wartości i atrakcyjności. Ucieczka od problemów - flirtowanie może być sposobem na odwrócenie uwagi od trudnych emocji i problemów, z którymi osoba nie jest w stanie sobie poradzić.

Jakie są pierwsze objawy osobowości histrionicznej?

Pierwsze objawy osobowości histrionicznej zazwyczaj obejmują: Skupienie na sobie: Histrionicy często chcą być w centrum uwagi i czują się niekomfortowo, gdy nie są w centrum zainteresowania. Ekstrawaganckie i teatralne zachowanie: Histrionicy często wyolbrzymiają swoje emocje i zachowanie, aby zwrócić uwagę na siebie. Skłonność do dramatu: Histrionicy często stwarzają sytuacje konfliktowe, aby być w centrum uwagi i uzyskać uwagę innych.

zdjęcie Anna Wójcik autora postu o Historioniczne zaburzenie osobowości
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Znajdź specjalistę od historionicznego zaburzenia osobowości!

Rozwiąż test diagnostyczny, a my dopasujemy najlepszego specjalistę w leczeniu Twojej osobowości!
Zdiagnozuj się!
Czytaj więcej: