Nurty w psychoterapii - Który wybrać?

Porównanie Nurtów Psychoterapeutycznych: Który Pasuje do Ciebie?

2023-12-20 (ostatnia aktualizacja: 2023-12-27)
W świecie psychoterapii istnieje bogata różnorodność podejść i technik, które pomagają ludziom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, problemy życiowe i rozwojem osobistym. Wybrać głęboką analizę nieświadomych procesów w psychoanalizie czy praktyczność terapii poznawczo-behawioralnej? Każdy nurt terapeutyczny ma swoje unikalne cechy i filozofie. Dowiedz się, jakie założenia kierują pracą terapeutów i jakie techniki są stosowane w procesie leczenia.

Nurty w psychoterapii

Psychoterapia jest fascynującą dziedziną psychologii i psychiatrii, która oferuje niezwykłe możliwości pomocy ludziom w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych, psychicznych i interpersonalnych. W miarę jak nasze zrozumienie natury ludzkiej psychiki rozwija się, również różnorodność i złożoność nurtów w psychoterapii stale ewoluują.  W psychoterapii, termin "nurt" odnosi się do konkretnego podejścia, teorii lub metody terapeutycznej, która kształtuje sposób pracy terapeuty z pacjentem. Nurt w psychoterapii to określona szkoła myśli lub podejście teoretyczne, które informuje terapeutę na temat tego, jakie są źródła problemów emocjonalnych, jakie są cele terapii, jakie techniki i strategie terapeutyczne są stosowane oraz jakie założenia teoretyczne kierują terapeutycznym procesem

Przyjrzymy się różnym nurtom psychoterapii, które obejmują zarówno tradycyjne podejścia, jak i nowoczesne, bardziej specjalistyczne metody pracy z pacjentami. Dowiemy się, jak każdy nurt kształtuje nasze podejście do rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych oraz jakie założenia teoretyczne kierują terapeutami w ich pracy.

Od psychoterapii psychodynamicznej, która eksploruje głębokie procesy nieświadomego umysłu, po terapię poznawczo-behawioralną, która koncentruje się na konkretnych strategiach zmiany myśli i zachowań - każdy nurt ma swoje unikalne cechy i skuteczność w różnych kontekstach terapeutycznych. 

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych nurtów w psychoterapii. Opiera się na teoriach Sigmunda Freuda i jego uczniów, takich jak Carl Gustav Jung, Alfred Adler i Melanie Klein.

Terapia psychodynamiczna - Główne założenia

 • Nieświadomość: Jednym z kluczowych założeń terapii psychodynamicznej jest to, że wiele naszych myśli, uczuć i motywacji pozostaje w sferze nieświadomości. Terapeuci psychodynamiczni starają się pomóc pacjentowi odkryć te ukryte treści, aby zrozumieć, jak wpływają na jego obecne zachowanie i problemy.
 • Konflikty psychiczne: Terapia psychodynamiczna zakłada, że ​​psychiczne konflikty i nieświadome mechanizmy obronne są źródłem wielu problemów emocjonalnych. Terapeuci pracują nad identyfikacją tych konfliktów i pomagają pacjentom znaleźć zdrowsze sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Przeszłość a teraźniejszość: Terapia psychodynamiczna skupia się na zrozumieniu, jak doświadczenia z przeszłości, szczególnie z dzieciństwa, wpłynęły na rozwijające się problemy psychologiczne pacjenta. Zrozumienie tych wpływów może pomóc w lepszym radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami.
 • Transferencja i kontrtransferencja: Terapeuta psychodynamiczny jest szczególnie świadomy zjawiska transferencji, które polega na przenoszeniu uczuć i oczekiwań pacjenta na terapeutę. Kontrtransferencja to reakcje terapeuty na zachowanie i uczucia pacjenta. Te zjawiska są analizowane i wykorzystywane w terapii.

Terapia psychodynamiczna - kiedy stosować?

Terapia psychodynamiczna jest często stosowana w przypadku osób cierpiących na zaburzenia osobowości, depresję, lęki, zaburzenia jedzenia i inne problemy emocjonalne.

Jest szczególnie skuteczna, gdy pacjent jest gotów i zdolny do dłuższego zaangażowania w terapię, ponieważ proces terapeutyczny może być czasochłonny.

Terapia psychodynamiczna może być użyteczna w przypadku osób, które chcą zrozumieć głębsze przyczyny swoich problemów emocjonalnych i relacyjnych.

Dopasujemy Ci psychoterapeutę odpowiedniego do Twoich potrzeb

Znajdź z nami terapeutę, który pomoże Ci wybrać odpowiedni nurt psychoterapeutyczny!

Opisz swój problem i uczucia
Nasz chatbot oszacuje prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych ...
... i dopasuje psychoterapeutów, którzy się znają na podobnych problemach!
Z naszym terapeutą uporasz się z problemami i powrócisz do normalności!
nurty w psychoterapii Znajdź odpowiedniego psychoterapeutę!

Wady i zalety terapii psychodynamicznej

Zalety

 • Pomaga pacjentom zrozumieć korzenie swoich problemów emocjonalnych.
 • Może prowadzić do trwałych zmian w zachowaniu i myśleniu pacjenta.
 • Wspiera rozwijanie introspekcji i samoświadomości.

Wady

 • Terapia psychodynamiczna może być długa i kosztowna.
 • Nie zawsze jest odpowiednia dla osób z problemami ostrych kryzysów emocjonalnych.
 • Terapia może skupiać się na przeszłości pacjenta, z pominięciem bardziej praktycznych rozwiązań problemów.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to jedno z najbardziej popularnych i skutecznych podejść w dziedzinie psychoterapii. Jest oparta na założeniach, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane, i że zmiana negatywnych myśli i wzorców zachowań może prowadzić do poprawy zdrowia psychicznego.

Terapia poznawczo-behawioralna - Główne Założenia

 • Związek myśli i zachowań: Terapia CBT zakłada, że ​​nasze myśli wpływają na nasze emocje, a emocje wpływają na nasze zachowania. Terapeuci CBT pomagają pacjentom identyfikować negatywne myśli i przekonania oraz uczyć się zdrowszych, bardziej pozytywnych sposobów myślenia.
 • Skupienie na teraźniejszości: CBT jest skoncentrowana na teraźniejszości i konkretnych problemach pacjenta. Terapeuci pomagają klientom identyfikować konkretne cele i strategie rozwiązania problemów.
 • Metody behawioralne: Terapia CBT często korzysta z technik behawioralnych, takich jak ekspozycja, desensytyzacja, techniki relaksacyjne i zadania domowe, aby pomóc pacjentom w zmianie niepożądanych zachowań i nawyków.

Kiedy stosować terapię poznawczo-behawioralną?

Terapia CBT jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęków, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), zaburzeń jedzenia, PTSD i wielu innych. Jest stosowana w terapii krótkoterminowej i może dostosowywać się do różnych potrzeb i czasu trwania terapii. Terapia CBT jest również wykorzystywana w terapii par i rodzin, aby pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i poprawie komunikacji.

Wady i Zalety Terapii CBT

Zalety

 • Terapia CBT jest stosunkowo krótka i skoncentrowana na konkretne cele, co sprawia, że jest skuteczna i efektywna pod względem czasu.
 • Pomaga pacjentom nabyć konkretne umiejętności radzenia sobie z problemami i zmieniać negatywne nawyki myślowe.
 • Istnieje duża ilość badań naukowych potwierdzających skuteczność terapii CBT w leczeniu różnych zaburzeń.

Wady

 • Terapia CBT może być mniej odpowiednia dla osób, które preferują głębsze analizowanie przeszłości i głębsze zrozumienie swojego wnętrza.
 • Niektórzy pacjenci mogą odczuwać terapię CBT jako zbyt skoncentrowaną na technikach i zbyt mało uwagi na emocje.

Terapia systemowa

Terapia systemowa to podejście terapeutyczne, które koncentruje się na badaniu i zrozumieniu interakcji między członkami grupy, rodziny lub innej społecznej jednostki. To nurt terapeutyczny, który bierze pod uwagę kontekst społeczny i interpersonalny pacjenta. Oto główne aspekty terapii systemowej:

Terapia systemowa - Główne Założenia

 • Systemy i wzajemne oddziaływanie: Terapia systemowa opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest częścią większego systemu, a jego problemy są wynikiem wzajemnych oddziaływań w tym systemie. Terapeuci systemowi starają się zrozumieć dynamikę i wzorce, które wpływają na zachowanie pacjenta.
 • Kontekst społeczny: W terapii systemowej, szczególnie w terapii rodzinnej, skupia się na analizie relacji i komunikacji między członkami rodziny. Terapeuci badają, jak te relacje wpływają na zachowanie pacjenta i starają się poprawić funkcjonowanie całego systemu.
 • Celem równowagi: Terapia systemowa dąży do osiągnięcia równowagi i zdrowej dynamiki w systemie, co może prowadzić do poprawy zdrowia psychicznego pacjenta.

Kiedy stosować terapię systemową?

Terapia systemowa jest często stosowana w pracy z rodzinami, w których występują konflikty, kryzysy, zaburzenia zachowania dzieci, problemy małżeńskie i inne problemy interpersonalne. Jest również używana w pracy z grupami społecznymi, zespołami pracy i innymi społecznymi jednostkami, które doświadczają trudności w komunikacji i współpracy. Terapia systemowa jest skuteczna w przypadku problemów, które wynikają z interakcji między ludźmi, a nie tylko z indywidualnymi problemami.

Wady i Zalety Terapii Systemowej

Zalety

 • Pomaga w zrozumieniu relacji i wzajemnych oddziaływań między ludźmi, co może prowadzić do trwałych zmian w zachowaniach i funkcjonowaniu systemu.
 • Może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinach i grupach, poprawie komunikacji i tworzeniu zdrowszych relacji.
 • Działa na wielu poziomach, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym.

Wady

 • Terapia systemowa może być skomplikowana i czasochłonna, ponieważ wymaga zrozumienia skomplikowanych wzorców i interakcji.
 • Nie zawsze jest odpowiednia w przypadku jednostkowych problemów psychicznych, które nie wynikają z relacji społecznych.
 • Terapia systemowa może wymagać współpracy wszystkich zaangażowanych w systemie, co może być trudne do osiągnięcia w niektórych przypadkach.

Nurt integracyjny

Nurt integracyjny w psychoterapii jest podejściem, które łączy różne metody i techniki terapeutyczne z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Głównym celem terapii integracyjnej jest dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta, wykorzystując różne narzędzia i strategie terapeutyczne. 

Nurt integracyjny - Główne Założenia

 • Dostosowanie do pacjenta: Terapia integracyjna zakłada, że ​​każdy pacjent jest unikalny i może potrzebować różnych podejść terapeutycznych. Terapeuci integracyjni starają się dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.
 • Kombinowanie różnych technik: Terapia integracyjna łączy techniki i metody z różnych nurtów terapeutycznych, takie jak psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia pozytywna i wiele innych. Terapeuci wybierają narzędzia, które najlepiej pasują do konkretnej sytuacji i potrzeb pacjenta.
 • Skupienie na wynikach: Terapia integracyjna skupia się na efektywności i skuteczności terapii, dążąc do osiągnięcia pozytywnych wyników terapeutycznych dla pacjenta.

Nurt integracyjny - Zastosowania

Terapia integracyjna może być stosowana w różnych przypadkach i zaburzeniach psychicznych, ponieważ może dostosować się do specyficznych potrzeb pacjenta. Jest szczególnie przydatna w przypadku pacjentów, którzy nie reagują dobrze na jedno konkretne podejście terapeutyczne lub mają różnorodne problemy psychologiczne. Terapia integracyjna może być stosowana zarówno w krótkoterminowej terapii, jak i w dłuższym okresie, w zależności od potrzeb pacjenta.

Wady i Zalety Terapii Integracyjnej

Zalety

 • Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta może prowadzić do bardziej efektywnego procesu terapeutycznego.
 • Pacjent ma dostęp do różnych narzędzi i technik terapeutycznych, które mogą być bardziej skuteczne w rozwiązywaniu jego problemów.
 • Terapia integracyjna pozwala na elastyczność i dostosowanie terapii w miarę postępu procesu terapeutycznego.

Wady

 • Terapia integracyjna może być trudniejsza w planowaniu i zarządzaniu ze względu na różnorodność metod i technik.
 • Terapeuci integracyjni muszą być dobrze wykształceni w różnych nurtach terapeutycznych, co może wymagać dodatkowego wysiłku edukacyjnego i doświadczenia.
 • Nie zawsze jest dostępna lub odpowiednia dla wszystkich pacjentów, zwłaszcza jeśli terapeuci integracyjni są trudni do znalezienia w danym regionie.

Nurt psychoanalityczny

Nurt psychoanalityczny w psychoterapii to jeden z najstarszych i najwpływowszych podejść do pracy z pacjentami. Stworzony przez Sigmunda Freuda i rozwijany przez jego uczniów oraz innych psychoanalityków, ten nurt skupia się na głębszych warstwach ludzkiej psychiki i procesach nieświadomych.

W psychoanalizie zakłada się, że wiele naszych myśli, uczuć i zachowań pozostaje poza naszą świadomością, a te nieświadome procesy wpływają na nasze życie codzienne, emocje i relacje. Terapia psychoanalityczna ma na celu odkrycie i zrozumienie tych ukrytych treści oraz wykorzystanie ich w procesie leczenia.

Nurt psychoanalityczny - Główne Założenia

 • Nieświadomość: Psychoanaliza zakłada, że ​​wiele procesów psychicznych, myśli i uczuć pozostaje w sferze nieświadomości. Terapeuci psychoanalityczni starają się odkryć te ukryte treści, aby zrozumieć, jak wpływają na zachowanie i emocje pacjenta.
 • Rozwój psychoseksualny: Teoria psychoseksualna Freuda opisuje rozwój jednostki poprzez różne fazy psychoseksualne, takie jak faza oralna, analna, falliczna, itd. Twierdzi, że doświadczenia w tych fazach kształtują nasze osobowości i ewentualnie prowadzą do konfliktów.
 • Transferencja: W psychoanalizie transferencja oznacza przenoszenie uczuć i oczekiwań pacjenta na terapeutę. Jest to ważny element procesu terapeutycznego, który jest analizowany i wykorzystywany w terapii.

Nurt psychoanalityczny  - Zastosowania

Terapia psychoanalityczna jest stosowana w leczeniu szerokiej gamy zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości i inne problemy emocjonalne. Jest szczególnie skuteczna w pracy z pacjentami, którzy chcą zrozumieć głębsze przyczyny swoich problemów emocjonalnych i relacyjnych. Terapia psychoanalityczna jest często długoterminowa, co może być korzystne dla osób, które potrzebują dłuższego okresu analizy i pracy nad sobą.

Wady i Zalety Terapii Psychoanalitycznej

Zalety

 • Pomaga pacjentom zrozumieć korzenie swoich problemów emocjonalnych i relacyjnych, co może prowadzić do trwałych zmian w zachowaniu i myśleniu.
 • Skupia się na głębszych warstwach psychiki pacjenta, co może być szczególnie pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z przeszłością i traumami.
 • Transferencja i analiza relacji terapeutycznej są ważnymi elementami, które mogą dostarczyć istotnych wskazówek do zrozumienia pacjenta.

Wady

 • Terapia psychoanalityczna może być długa i kosztowna, co może być problematyczne dla niektórych pacjentów.
 • Nie jest zawsze odpowiednia w przypadku osób, które potrzebują bardziej krótkoterminowej i skoncentrowanej na konkretnych celach terapii.
 • Terapia psychoanalityczna koncentruje się na przeszłości pacjenta, co może nie zawsze skupiać się na praktycznych rozwiązaniach problemów.

FAQ - często zadawane pytania

Który nurt psychoterapeutyczny jest najbardziej odpowiedni dla mnie?

Wybór odpowiedniego nurtu zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych. Jeśli zależy Ci na krótkotrwałym leczeniu konkretnego problemu, terapia poznawczo-behawioralna może być odpowiednia. Jeśli potrzebujesz zrozumienia głębszych przyczyn swoich problemów, psychoanaliza może być rozważana. Dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z terapeutą, który pomoże Ci wybrać odpowiednie podejście.

Jaki jest cel terapii systemowej?

Terapia systemowa ma na celu zrozumienie i poprawę relacji i interakcji między członkami systemu, takim jak rodzina lub grupa społeczna. Głównym celem jest poprawa funkcjonowania całego systemu, co przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego pacjentów.

Czy można zmienić nurt w trakcie terapii?

Tak, jest możliwe zmienić nurt psychoterapeutyczny w trakcie terapii, jeśli obecny nurt nie spełnia Twoich potrzeb lub oczekiwań. To jednak może być skomplikowane i wymaga współpracy zarówno z obecnym, jak i przyszłym terapeutą

zdjęcie Anna Wójcik autora postu o
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Uporaj się ze swoimi problemami

Znajdź specjalistę w swoim nurcie psychoterapeutycznym
Znajdź terapeutę
Czytaj więcej: