Słowo po słowie - jak radzić sobie z zaburzeniami mowy?

Zaburzenia mowy - jak wpływają na codzienne życie?

2023-03-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Czym są zaburzenia mowy? Jak wpływają na codzienne funkcjonowanie? Jakie są sposoby leczenia? Dowiedz się więcej o zaburzeniach mowy i ich wpływie na życie.

Zaburzenia mowy - Definicja 

Zaburzenia mowy to problemy związane z produkcją lub zrozumieniem mowy. Mogą one obejmować trudności w artykulacji, płynności mowy, tempo mowy, głośność mowy, ton głosu, zrozumienie języka lub komunikację werbalną i niewerbalną.

Zaburzenia mowy - Klasyfikacja

Zaburzenia mowy można sklasyfikować na kilka sposobów. Oto niektóre z nich:

Ze względu na rodzaj zaburzenia:

 • Dyzartria: zaburzenia artykulacyjne związane z uszkodzeniami układu nerwowego, takie jak porażenie mózgowe, choroba Parkinsona lub stwardnienie zanikowe boczne.
 • Apraksja mowy: trudności z planowaniem i koordynacją ruchów niezbędnych do produkcji mowy, zwykle związane z uszkodzeniami mózgu.
 • Jąkanie się: zaburzenie płynności mowy, które powoduje powtarzanie lub przedłużanie dźwięków, sylab lub słów, jak również blokowanie dźwięków.
 • Chrypka: zaburzenie jakości głosu, które powoduje szorstkość, ochrypłość lub zmiany wysokości dźwięku.

Ze względu na wiek osoby z zaburzeniami mowy:

 • Zaburzenia mowy u dzieci: takie jak opóźnienie mowy, zaburzenia artykulacji, zaburzenia płynności mowy, jak również zaburzenia związane z rozwojem językowym i komunikacją.
 • Zaburzenia mowy u dorosłych: takie jak dyzartria, apraksja mowy, jąkanie się i inne związane z chorobami neurologicznymi, jak również zaburzenia emocjonalne, takie jak lęk społeczny i depresja, mogą wpływać na mowę dorosłych.

Ze względu na obszar zaburzeń mowy:

 • Zaburzenia artykulacji: trudności w produkcji dźwięków mowy lub ich kombinacji, takie jak zastępowanie jednych dźwięków przez inne, pomijanie dźwięków lub dodawanie niepotrzebnych dźwięków.
 • Zaburzenia płynności mowy: trudności w płynnym przepływie mowy, takie jak powtarzanie dźwięków, sylab lub słów, jak również blokowanie mowy lub wydłużanie dźwięków.
 • Zaburzenia języka: trudności z rozumieniem lub użyciem języka, takie jak trudności z gramatyką, słownictwem lub zdolnościami fonologicznymi.
 • Zaburzenia komunikacji: trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, takie jak trudności w zrozumieniu mowy, trudności w interpretowaniu mowy ciała lub trudności w wyrażaniu myśli.

Zaburzenia mowy - Rodzaje

Zaburzenia mowy to grupa problemów związanych z procesem mówienia i/lub rozumienia mowy. W zależności od rodzaju zaburzenia, może wystąpić nieprawidłowość w wymowie, gramatyce, słownictwie lub zdolności do zrozumienia mowy.

Dyzartria

Dyzartria to zaburzenie mowy wynikające z uszkodzeń układu nerwowego, takie jak porażenie mózgowe, choroba Parkinsona lub stwardnienie zanikowe boczne. Osoby z dyzartrią mają trudności z produkcją dźwięków mowy, a ich mowa może być niewyraźna, sztywna lub monotonna. Mogą mieć również trudności z kontrolią siły i precyzji ruchów wymaganych do mówienia, co może prowadzić do zniekształceń artykulacji.

Znajdź najlepszego psychologa dla siebie!

Zdiagnozuj się, a my wskażemy Ci najwłaściwszego psychologa dla Ciebie.

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się jakie masz opcje leczenia
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
zaburzenia mowy Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

Apraksja mowy

Apraksja mowy to zaburzenie, które powoduje trudności z planowaniem i koordynacją ruchów niezbędnych do produkcji mowy. Osoby z apraksją mowy mają trudności z koordynacją ruchów języka, warg i podniebienia, co powoduje zaburzenia artykulacyjne. Osoby z apraksją mowy mogą mieć również trudności z kontrolą tonu i płynności mowy.

Jąkanie się

Jąkanie się to zaburzenie płynności mowy, które powoduje powtarzanie lub przedłużanie dźwięków, sylab lub słów, jak również blokowanie dźwięków. Osoby z jąkaniem się często doświadczają stresu i niepokoju związanych z mówieniem, co może prowadzić do unikania sytuacji wymagających mówienia.

Chrypka

Chrypka to zaburzenie jakości głosu, które powoduje szorstkość, ochrypłość lub zmiany wysokości dźwięku. Chrypka może być spowodowana przez różne czynniki, takie jak infekcje, urazy, choroby, palenie papierosów lub nadużywanie głosu.

Zaburzenia artykulacji

Zaburzenia artykulacji to trudności w produkcji dźwięków mowy lub ich kombinacji, takie jak zastępowanie jednych dźwięków przez inne, pomijanie dźwięków lub dodawanie niepotrzebnych dźwięków. Zaburzenia artykulacji mogą być spowodowane przez różne czynniki, takie jak wady zgryzu, zaburzenia słuchu, problemy z mięśniami mowy lub uszkodzenia mózgu.

Zaburzenia płynności mowy

Zaburzenia płynności mowy to trudności w płynnym przepływie mowy, takie jak powtarzanie dźwięków, sylab lub słów, jak również blokowanie mowy lub wydłużanie dźwięków. Najbardziej znane zaburzenie płynności mowy to jąkanie się.

Zaburzenia języka

Zaburzenia języka to trudności z rozumieniem lub użyciu języka w mowie lub pisaniu. Mogą one obejmować trudności z gramatyką, słownictwem, składnią i interpunkcją. Zaburzenia języka mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak problemy rozwojowe, choroby, urazy lub niepełnosprawność intelektualna.

Afazja

Afazja to zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie i produkcję mowy. Osoby z afazją mogą mieć trudności z rozumieniem mowy, produkowaniem mowy lub obydwoma. Rodzaj afazji zależy od obszarów mózgu, które zostały uszkodzone. Afazja może być spowodowana przez różne czynniki, takie jak urazy mózgu, choroby neurologiczne lub udary mózgu.

Mutyzm selektywny

Mutyzm selektywny to zaburzenie, które powoduje, że dziecko lub osoba dorosła nie mówi w określonych sytuacjach społecznych, pomimo posiadania zdolności do mówienia. Mutyzm selektywny jest zwykle związany z lękiem społecznym lub innymi problemami emocjonalnymi.

Zaburzenia rytmu mowy

Zaburzenia rytmu mowy to trudności z zachowaniem płynności i równowagi w mowie. Mogą one obejmować powtarzanie dźwięków, sylab lub słów, jak również zmiany w tempie lub rytmie mowy. Zaburzenia rytmu mowy mogą być spowodowane przez różne czynniki, takie jak choroby neurologiczne, stres lub napięcie emocjonalne.

Zaburzenia mowy - Przyczyny 

Zaburzenia mowy to różnorodne trudności w przetwarzaniu, rozumieniu i produkowaniu mowy. Mogą mieć one różne przyczyny, w tym urazy mózgu, choroby neurologiczne, zaburzenia emocjonalne i inne czynniki psychologiczne.

 • Urazy mózgu - Urazy mózgu są jedną z głównych przyczyn zaburzeń mowy. Uszkodzenie mózgu może prowadzić do problemów z mową, w tym dyzartrii i afazji. Dyzyrtria to zaburzenie mowy, które wynika z uszkodzenia nerwów lub mięśni, które kontrolują ruchy ust i języka. Afazja jest zaburzeniem mowy, które wynika z uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie i produkcję mowy.
 • Choroby neurologiczne - Choroby neurologiczne, takie jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera i choroby genetyczne, mogą również prowadzić do zaburzeń mowy. Osoby z chorobą Parkinsona często mają trudności z kontrolowaniem ruchów ust i języka, co może prowadzić do problemów z dyzartrią. Osoby z chorobą Alzheimera często mają trudności z pamięcią i mową, a także z rozumieniem mowy.
 • Zaburzenia emocjonalne - Zaburzenia emocjonalne, takie jak lęki, depresja i stres, mogą również wpłynąć na mowę. Osoby z lękiem społecznym mogą mieć trudności z mówieniem w sytuacjach społecznych, a osoby z depresją mogą mieć trudności z produkowaniem mowy lub zrozumieniem mowy innych ludzi. Stres i napięcie emocjonalne również mogą wpłynąć na płynność i jakość mowy.
 • Czynniki psychologiczne - Czynniki psychologiczne, takie jak zaburzenia osobowości, stres psychologiczny, zaburzenia lękowe i depresja, również mogą wpłynąć na mowę. Osoby z zaburzeniami osobowości mogą mieć trudności w komunikowaniu się z innymi ludźmi, a osoby z zaburzeniami lękowymi mogą mieć trudności z mówieniem w sytuacjach społecznych.
 • Niepełnosprawność intelektualna - Osoby z niepełnosprawnością intelektualną również mogą mieć trudności z mową. Mogą mieć problemy z rozumieniem i produkcją mowy, a także z używaniem języka w sposób właściwy społecznie. Zaburzenia mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą być spowodowane przez różne czynniki, w tym przez problemy z rozwojem mózgu i układu nerwowego.

Zaburzenia mowy - Diagnoza

Diagnozowanie zaburzeń mowy jest procesem, który obejmuje różne metody oceny. Ważne jest, aby diagnoza była dokładna i kompleksowa, co pozwala na lepsze zrozumienie natury zaburzeń mowy i wybór odpowiedniej formy terapii.

Oto niektóre z metod diagnozowania zaburzeń mowy:

 • Wywiad z pacjentem lub opiekunem: Początkowym etapem diagnozowania zaburzeń mowy jest wywiad z pacjentem lub opiekunem, który może dostarczyć informacji na temat objawów i okoliczności, w których występują problemy z mową.
 • Obserwacja pacjenta: Obserwacja pacjenta w różnych sytuacjach mowy pozwala na zaobserwowanie problemów z mową i identyfikowanie charakterystycznych cech zaburzeń mowy.
 • Testy psychologiczne: Testy psychologiczne, takie jak testy inteligencji, mogą pomóc w określeniu poziomu funkcjonowania umysłowego pacjenta i określeniu, czy problemy z mową wynikają z zaburzeń poznawczych.
 • Testy mowy: Testy mowy, takie jak testy artykulacyjne, testy przetwarzania słuchowego i testy spontanicznego mówienia, mogą pomóc w określeniu poziomu funkcjonowania mowy pacjenta i identyfikacji specyficznych problemów z mową.
 • Ocena nasilenia zaburzeń mowy jest ważna, ponieważ pozwala na wybór odpowiedniego rodzaju terapii i określenie celów terapeutycznych. Niektóre z metod oceny nasilenia zaburzeń mowy to:
 • Skale oceny: Skale oceny, takie jak Skala Oceny Dyzartrii lub Skala Oceny Afazji, mogą pomóc w określeniu stopnia nasilenia zaburzeń mowy.
 • Badania neurologiczne: Badania neurologiczne, takie jak badania MRI lub CT, mogą pomóc w określeniu stopnia uszkodzenia mózgu, co może wpłynąć na nasilenie zaburzeń mowy.
 • Analiza nagrań mowy: Analiza nagrań mowy pacjenta pozwala na ocenę charakterystycznych cech zaburzeń mowy, takich jak tempo mówienia, fluktuacje głosu, czy nieprawidłowe artykulacje.

Diagnozowanie i ocena nasilenia zaburzeń mowy wymagają dużo uwagi i dokładności. Profesjonalna ocena może pomóc w wyborze odpowiedniej formy terapii, która jest najlepiej dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zaburzenia mowy - Leczenie

Metody terapii zaburzeń mowy zależą od przyczyny zaburzeń mowy, rodzaju i nasilenia objawów. Niektóre z najczęściej stosowanych metod terapii to:

 • Terapia mowy: Terapia mowy, zwana również logopedią, jest najczęściej stosowaną metodą terapii zaburzeń mowy. Polega ona na stosowaniu różnych technik, które mają na celu poprawę umiejętności językowych pacjenta, takich jak artykulacja, akcentowanie, tempo mówienia, czy gramatyka. Terapia mowy jest stosowana w przypadku różnych zaburzeń mowy, takich jak dyzartria, apraksja mowy, jąkanie się i inne.
 • Terapia poznawczo-behawioralna: Terapia poznawczo-behawioralna jest stosowana w przypadku zaburzeń mowy wynikających z chorób neurologicznych, takich jak afazja. Ta forma terapii skupia się na poprawie poznawczych i behawioralnych umiejętności, takich jak zapamiętywanie, skupienie uwagi, czy planowanie.
 • Farmakoterapia: Farmakoterapia jest stosowana w przypadku zaburzeń mowy wynikających z chorób neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona. Leki mogą pomóc w poprawie kontroli ruchów i koordynacji, co wpływa na poprawę mowy.
 • Terapia sensoryczna: Terapia sensoryczna skupia się na poprawie percepcji sensorycznej, takiej jak słuch, wzrok i dotyk, co ma wpływ na poprawę mowy. Metody terapii sensorycznej, takie jak stymulacja słuchowa, mogą być stosowane w przypadku zaburzeń mowy, takich jak jąkanie się.
 • Terapia neuromuskularna: Terapia neuromuskularna skupia się na poprawie koordynacji mięśni, które są zaangażowane w proces mowy. Metody terapii neuromuskularnej, takie jak elektrostymulacja, są stosowane w przypadku zaburzeń mowy, takich jak dyzartria.

Metody terapii zaburzeń mowy powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju zaburzenia mowy. Terapia powinna być prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak logopedzi, neuropsycholodzy czy neurologopedzi.

Zaburzenia mowy - Wpływ na życie codzienne

Zaburzenia mowy mogą znacząco wpłynąć na życie codzienne i społeczne osoby, która z nimi się boryka, a także na jej rodzinę. Objawy zaburzeń mowy mogą wpłynąć na różne aspekty życia, takie jak:

 • Komunikacja: Zaburzenia mowy mogą wpłynąć na zdolność do komunikowania się z innymi osobami. Mogą utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie rozmów, wyrażanie myśli, a nawet prowadzenie prostych czynności, takich jak zamawianie jedzenia w restauracji.
 • Samoocena: Zaburzenia mowy mogą wpłynąć na samoocenę osoby. Osoba z zaburzeniami mowy może czuć się izolowana i odrzucona przez innych ze względu na swoje trudności w komunikowaniu się.
 • Związki interpersonalne: Zaburzenia mowy mogą utrudnić utrzymywanie bliskich związków z innymi ludźmi, ponieważ osoba może mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 • Zawodowe: Zaburzenia mowy mogą wpłynąć na zdolność do wykonywania pracy i osiągania sukcesów zawodowych. Osoba z zaburzeniami mowy może mieć trudności w wyrażaniu swoich myśli w pracy, co może prowadzić do problemów z wykonywaniem zadań, awansów i podwyżek.
 • Życie codzienne: Zaburzenia mowy mogą wpłynąć na zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak robienie zakupów, czytanie, pisania czy prowadzenia samochodu.

Wpływ zaburzeń mowy na życie codzienne osoby może prowadzić do zwiększonego stresu, lęku i depresji. Może to również wpłynąć na jej rodzinę, ponieważ ciężko jest zobaczyć bliską osobę cierpiącą z powodu zaburzeń mowy. Rodzina może również odczuwać presję i odpowiedzialność za pomoc w leczeniu osoby z zaburzeniami mowy. Dlatego ważne jest, aby osoby z zaburzeniami mowy otrzymały odpowiednią terapię i wsparcie emocjonalne ze strony swoich bliskich.

FAQ - często zadawane pytania

Czy zaburzenia mowy są wyleczalne?

Wiele zaburzeń mowy jest wyleczalnych lub da się znacząco poprawić ich przebieg dzięki odpowiedniemu leczeniu i ćwiczeniom. Jednak nie zawsze jest to możliwe w pełni, szczególnie jeśli zaburzenie wynika z czynników neurologicznych lub jest spowodowane poważnymi chorobami.

Ile trwa terapia leczenia zaburzenia mowy?

Czas trwania terapii zaburzeń mowy zależy od stopnia i rodzaju zaburzenia, indywidualnych potrzeb pacjenta i innych czynników. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Jakie leki na zaburzenia mowy?

Zazwyczaj zaburzenia mowy nie są leczone lekami, a terapia skupia się na ćwiczeniach logopedycznych, edukacji i modyfikacji zachowania. W niektórych przypadkach może być przepisany lek na objawy towarzyszące zaburzeniu mowy, takie jak niepokój czy depresja, ale zawsze powinien być przepisany przez lekarza psychiatrę lub psychologa

zdjęcie Andrzej Stępień autora postu o
Andrzej Stępień
Logopeda
Pracuję z dziećmi i dorosłymi głównie nad wadami wymowy i zaburzeniami płynności (jąkanie), ale pomagałem też poradzić sobie z afazją i dyzartrią. Pracuję w zawodzie od 2005 roku.

Znajdź dobrego psychologa!

Zdiagnozujemy Cię i dobierzemy Ci psychologa!
Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!!
Czytaj więcej: