Jakie wyzwania napotykają osoby leworęczne w codziennym życiu?

Leworęczność - Czym się wyróżnia?

2023-04-03 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-13)
Czy wiesz, że tylko około 10% ludzi na świecie jest leworęcznych? Leworęczność jest tematem, który od dawna fascynuje naukowców i społeczeństwo. Jakie są przyczyny leworęczności i jak wpływa ona na codzienne życie? Czy leworęczność ma związek z kreatywnością i inteligencją? W tym artykule przyjrzymy się temu tematowi bliżej i postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Definicja leworęczności 

Leworęczność to sposób preferencji manualnych, w którym osoba preferuje używanie lewej ręki do wykonywania większości czynności manualnych, takich jak pisanie, rysowanie czy jedzenie. Leworęczność jest często postrzegana jako odstępstwo od normy, ponieważ większość ludzi na świecie preferuje używanie prawej ręki.

Leworęczność to fascynujący temat, który dotyczy zdolności jednostki do korzystania z lewej ręki w takim samym stopniu, co z prawej ręki. Leworęczność jest interesująca z wielu powodów, między innymi dlatego, że jest stosunkowo rzadka - tylko około 10% populacji światowej jest leworęczna.Ponadto, leworęczność zawsze budziła pewne zainteresowanie ze względu na jej związek z kreatywnością i inteligencją. Niektóre badania sugerują, że leworęczni  ludzie są bardziej kreatywni i mają lepsze zdolności przestrzenne niż osoby, które korzystają z prawej ręki. Jednakże, nie wszystkie badania potwierdzają te wyniki.

Leworęczność może również wpłynąć na codzienne życie jednostki. Ludzie leworęczni mogą napotykać trudności w korzystaniu z narzędzi, takich jak nożyczki, ołówki czy narzędzia kuchenne zaprojektowane dla osób praworęcznych. Mogą też mieć problemy w pracy, np. w pisaniu na klawiaturze lub używaniu myszy komputerowej.

Mimo to, w dzisiejszych czasach coraz więcej firm i organizacji projektuje swoje produkty i narzędzia, aby umożliwić korzystanie z nich zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych.

Osoby leworęczne mają wiele cech wyróżniających ich od osób praworęcznych. Niektóre z nich to:

 • Wyższa kreatywność i innowacyjność: Badania wykazały, że osoby leworęczne są bardziej skłonne do myślenia poza schematami i wychodzenia poza utarte szablony.
 • Lepsza percepcja przestrzenna: Osoby leworęczne często są bardziej zręczne i mają lepszą percepcję przestrzenną, co może pomóc im w wykonywaniu działań wymagających dokładności, takich jak rysowanie czy gra na instrumentach muzycznych.
 • Lepsza koordynacja między obiema rękami: W przeciwieństwie do osób praworęcznych, leworęczni ludzie często muszą wykonywać czynności manualne przy użyciu narzędzi i urządzeń zaprojektowanych dla praworęcznych, co wymaga lepszej koordynacji między obiema rękami.
 • Większa skłonność do chorób psychicznych: Badania sugerują, że osoby leworęczne są bardziej narażone na niektóre choroby psychiczne, takie jak schizofrenia i depresja.
 • Leworęczność jest często dziedziczna, co oznacza, że ​​rodzice leworęczni mają większe szanse na posiadanie dziecka leworęcznego. Jednakże, dziedziczenie leworęczności nie jest zawsze jasne i zdarzają się przypadki, w których dziecko leworęczne pochodzi z rodziny praworęcznych.

Leworęczność - Częstość w populacji

Leworęczność występuje u około 10-12% populacji na całym świecie, co oznacza, że jest to stosunkowo rzadka preferencja manualna. Jednakże, częstość ta może się różnić w zależności od kraju i kultury. Na przykład, w niektórych społeczeństwach leworęczność jest bardziej akceptowana i może być bardziej powszechna, niż w innych.

Ponadto, istnieją różnice w częstości występowania leworęczności między płciami, wśród których mężczyźni są nieco bardziej skłonni do leworęczności niż kobiety. Leworęczność może być również związana z pewnymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak dysleksja czy ADHD, co może wpłynąć na jej częstość wśród niektórych grup populacji.

Znajdź najlepszego dla Ciebie psychologa!

Chatbot oparty na sztucznej inteligencji dopasuje Ci psychologa!

Opisz chatbotowi swoje bolączki, emocje i samopoczucie.
Chatbot wskaże zaburzenia z którymi prawdopodobnie możesz się zmagać ...
... oraz podpowie do jakich psychoterapeutów powinieneś / powinnaś napisać.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
Leworęczność Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

Leworęczność - Przyczyny

Przyczyny leworęczności nie są w pełni zrozumiałe, ale istnieje wiele teorii na ten temat. Niektóre z najczęściej wymienianych przyczyn to:

 • Genetyka: Badania sugerują, że leworęczność może mieć genetyczne podłoże. Odkryto kilka genów związanych z preferencją manualną, które mogą przyczynić się do rozwoju leworęczności.
 • Środowisko prenatalne: Niektóre badania sugerują, że narażenie płodu na wysoki poziom testosteronu podczas ciąży może zwiększać ryzyko leworęczności.
 • Neurologiczne czynniki rozwojowe: Według niektórych teorii, leworęczność może wynikać z nierównomiernego rozwoju mózgu. Mózg leworęcznych ludzi często wykazuje nierówności w obszarach związanych z językiem i motoryką, co może wpłynąć na preferencję manualną.
 • Kultura i społeczeństwo: Niektóre badania sugerują, że kulturowe i społeczne czynniki mogą wpływać na preferencję manualną. W niektórych społeczeństwach leworęczność jest bardziej akceptowana, a w innych - bardziej dyskryminowana, co może wpłynąć na to, czy osoby leworęczne ujawnią swoją preferencję manualną.

Jednakże, pomimo wielu teorii na temat przyczyn leworęczności, wciąż nie jest to w pełni zrozumiałe zjawisko, a prawdopodobnie wynika z wielu różnych czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych.

Leworęczność a Praworęczność 

Badania sugerują, że osoby leworęczne i praworęczne mają nieco różne funkcje mózgu, co może wpływać na ich postrzeganie świata i zdolności poznawcze. Oto kilka przykładów różnic:

 • Wpływ na język: Osoby leworęczne mają często bardziej zrównoważone wykorzystanie obu półkul mózgowych do przetwarzania języka, co może wpłynąć na ich zdolności językowe. Może to mieć wpływ na zdolność do pisania i mówienia w języku obcym, jak również na rozumienie mowy.
 • Wpływ na motorykę: Osoby leworęczne mają często lepsze zdolności motoryczne w lewej ręce, co może wpłynąć na ich zdolności w dziedzinach, takich jak sztuka, sport, czy muzyka.
 • Wpływ na percepcję przestrzenną: Osoby leworęczne mają często lepszą zdolność do percepcji przestrzennej i wyobraźni przestrzennej, co może wpłynąć na ich zdolności w dziedzinach, takich jak architektura, matematyka, czy nauki techniczne.
 • Wpływ na emocje: Niektóre badania sugerują, że osoby leworęczne są bardziej podatne na ekspresję emocji, a także mają tendencję do reagowania bardziej impulsywnie.

Jednakże, warto zauważyć, że te różnice mogą być dość subtelne i indywidualne, a nie każda osoba leworęczna będzie wykazywać wszystkie te różnice. Ponadto, wiele z tych różnic jest zależnych od kontekstu i doświadczeń życiowych danej osoby.

Leworęczność w medycynie 

Leworęczność w medycynie to zjawisko, w którym jedna osoba preferuje używanie lewej ręki do większości czynności manualnych, takich jak pisanie, jedzenie czy rysowanie. Leworęczność jest rzadsza niż praworęczność, stanowiąc około 10% populacji.

W medycynie, leworęczność może być istotna w kilku aspektach. Przykładowo, w przypadku badania pacjenta, lekarz musi wziąć pod uwagę, czy pacjent jest leworęczny lub praworęczny, aby uniknąć błędów w diagnostyce i leczeniu. W przypadku planowania operacji, chirurg musi wziąć pod uwagę preferencje ręki pacjenta, aby zapewnić najwyższą jakość interwencji.

Ponadto, istnieją doniesienia, że leworęczność może być związana z niektórymi chorobami, takimi jak schizofrenia, ADHD czy niektóre choroby neurologiczne. Jednak, przyczyny i związki między leworęcznością a tymi chorobami nie są w pełni zrozumiałe i wymagają dalszych badań.

Istnieją badania sugerujące, że leworęczność może wpłynąć na rozwój mózgu i funkcjonowanie poznawcze, takie jak pamięć i przetwarzanie informacji. Jednak, ta teoria także wymaga dalszych badań, aby potwierdzić jej prawdziwość.

Ryzyko wystąpienia chorób serca u osób leworęcznych 

Badania sugerują, że osoby leworęczne mogą mieć nieco wyższe ryzyko chorób serca, takich jak choroba wieńcowa czy zawał serca, niż osoby praworęczne. Istnieją różne teorie na temat przyczyn tego zjawiska, ale nie są one w pełni zrozumiałe.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że osoby leworęczne często muszą dostosowywać się do otoczenia, które jest skonstruowane dla osób praworęcznych. Mogą towarzyszyć temu czynniki stresogenne, które zwiększają ryzyko chorób serca. Innym możliwym wyjaśnieniem jest różnica w strukturze i funkcjonowaniu mózgu, która może wpływać na układ sercowo-naczyniowy.

Aby zmniejszyć ryzyko chorób serca, zaleca się prowadzenie zdrowego stylu życia, który obejmuje zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, unikanie palenia papierosów i nadużywania alkoholu oraz kontrolowanie poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi. Ważne jest również regularne badanie stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli osoba leworęczna ma rodzinne obciążenie chorobami serca lub inne czynniki ryzyka, takie jak otyłość czy cukrzyca.

Leworęczność - Zaburzenia dysleksji 

Badania sugerują, że osoby leworęczne są bardziej narażone na dysleksję, co może wynikać z różnic w funkcjonowaniu mózgu i neuroplastyczności. W mózgach osób leworęcznych niektóre obszary odpowiedzialne za język i czytanie znajdują się po przeciwnej stronie mózgu niż u osób praworęcznych, co może prowadzić do trudności w nauce czytania i pisania.

Jednym z najlepszych sposobów na radzenie sobie z dysleksją u osób leworęcznych jest zastosowanie specjalnych technik i metod nauki, które uwzględniają różnice w funkcjonowaniu mózgu. Niektóre z tych technik obejmują:

 • Ćwiczenia grafomotoryczne: Pomagają wzmocnić umiejętności pisania i rysowania, które są szczególnie ważne dla osób leworęcznych.
 • Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-ruchową: Pomagają wzmocnić umiejętności związane z odczytywaniem i przetwarzaniem informacji wizualnych.
 • Użycie specjalnych narzędzi do pisania: Takich jak pióra kulkowe z grubszymi końcówkami lub ołówki z gumką, które mogą ułatwić pisanie i uniknięcie smużenia.
 • Techniki czytania: Takie jak wykorzystanie linijki czytania lub palca do śledzenia tekstu, a także używanie kolorowych podkreślaczy i zakładek do podkreślania ważnych informacji.

Ponadto, istnieją specjalne programy terapeutyczne, które pomagają w leczeniu dysleksji u osób leworęcznych. Ważne jest również, aby zwrócić się do specjalisty ds. edukacji specjalnej lub terapeuty mowy, którzy mogą zaproponować najlepsze metody nauki i pomóc w zapobieganiu dodatkowym trudnościom związanych z dysleksją.

Leworęczność - Zaburzenia neurologiczne 

Badania sugerują, że osoby leworęczne mogą mieć nieco wyższe ryzyko niektórych chorób neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Istnieją różne teorie na temat przyczyn tego zjawiska, ale nie są one w pełni zrozumiałe.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że osoby leworęczne częściej doświadczają urazów głowy i uszkodzeń mózgu, co może zwiększyć ryzyko niektórych chorób neurologicznych. Ponadto, różnice w funkcjonowaniu mózgu i neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do modyfikacji i adaptacji, mogą wpływać na ryzyko wystąpienia chorób neurologicznych u osób leworęcznych.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób neurologicznych, zaleca się prowadzenie zdrowego stylu życia, który obejmuje zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, unikanie palenia papierosów i nadużywania alkoholu oraz kontrolowanie poziomu stresu. Ważne jest również regularne badanie stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli osoba leworęczna ma rodzinne obciążenie chorobami neurologicznymi lub inne czynniki ryzyka, takie jak wcześniejsze urazy głowy.

Leworęczność - Zaburzenia emocjonalne

Niektóre badania sugerują, że osoby leworęczne mogą mieć nieco większe ryzyko wystąpienia zaburzeń emocjonalnych niż osoby praworęczne. Jednakże, przyczyny tego zjawiska są nadal badane i nie są w pełni zrozumiałe.

Jednym z możliwych wyjaśnień może być fakt, że osoby leworęczne częściej doświadczają trudności w dostosowaniu się do otoczenia, w którym dominuje praworęczność. Mogą towarzyszyć temu napięcia emocjonalne, stres, a nawet doświadczenie dyskryminacji. Innym możliwym wyjaśnieniem jest różnica w funkcjonowaniu mózgu, w którym osoby leworęczne mają większą asymetrię funkcjonalną między półkulami mózgowymi.

Najlepszym sposobem na radzenie sobie z zaburzeniami emocjonalnymi u osób leworęcznych jest podejście indywidualne i dopasowane do potrzeb danej osoby. Wskazane jest szukanie pomocy specjalisty, takiego jak psycholog czy psychiatra, którzy pomogą zidentyfikować przyczyny problemów emocjonalnych i dobiorą odpowiednie strategie radzenia sobie z nimi.

Ponadto, osoby leworęczne mogą znaleźć ulgę w technikach relaksacyjnych, takich jak medytacja czy joga. Ważne jest także dbanie o dobrą jakość snu i regularną aktywność fizyczną, która pomaga w regulacji nastroju i redukcji stresu.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby leworęczne nie są bardziej narażone na zaburzenia emocjonalne niż osoby praworęczne, ale wymagają indywidualnego podejścia do ich problemów emocjonalnych ze względu na specyficzne wyzwania, jakie mogą napotykać w codziennym życiu.

Leworęczność - Zaburzenia motoryczne 

Zaburzenia motoryczne u dzieci leworęcznych są stosunkowo częste, ponieważ większość narzędzi i sprzętu do nauki i zabawy jest zaprojektowana z myślą o osobach praworęcznych. Dzieci leworęczne mogą mieć problemy z nauką pisania, rysowania, a nawet z podstawowymi czynnościami, takimi jak jedzenie i zapięcie ubrania.

Jednym z najczęstszych zaburzeń motorycznych u dzieci leworęcznych jest dysgrafia, czyli trudności w pisaniu. Dzieci leworęczne często mają problem z kształtowaniem liter i pisaniem w linii, co może prowadzić do niskiej jakości pisma i frustracji. W niektórych przypadkach dzieci leworęczne mogą również cierpieć na niezdarność ruchową, problemy z koordynacją i trudności w utrzymywaniu równowagi.

Aby pomóc dzieciom leworęcznym w radzeniu sobie z zaburzeniami motorycznymi, ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie narzędzia do nauki i zabawy. Dzieci leworęczne powinny mieć dostęp do nożyczek, piór i innych narzędzi przeznaczonych specjalnie dla leworęcznych. Warto również zapewnić im wsparcie psychologiczne i edukacyjne w celu poprawy ich samooceny i umiejętności.

Najlepszym sposobem na radzenie sobie z zaburzeniami motorycznymi u dzieci leworęcznych jest wczesna diagnoza i interwencja. Jeśli rodzice lub nauczyciele zauważą jakiekolwiek trudności w rozwoju motorycznym dziecka, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. terapii zajęciowej, aby uzyskać profesjonalną opinię i zalecenia dotyczące dalszej interwencji.

Leworęczność - Zaburzenia snu 

Badania wskazują, że osoby leworęczne mogą mieć większe problemy ze snem niż osoby praworęczne. Przyczyny tego zjawiska nie są dokładnie znane, ale mogą obejmować różnice w funkcjonowaniu mózgu i wpływ leworęczności na procesy snu.

Niektóre z zaburzeń snu, z którymi osoby leworęczne mogą się zmagać, to między innymi bezdech senny, chrapanie, niepokojące sny, zwiększone ryzyko wystąpienia lęku nocnego i koszmarów. Te problemy mogą prowadzić do nieodpowiedniego wypoczynku, zmęczenia w ciągu dnia i innych poważnych problemów zdrowotnych.

Najlepszym sposobem radzenia sobie z zaburzeniami snu u osób leworęcznych jest zwrócenie się do specjalisty, takiego jak lekarz lub terapeuta snu. Może on zdiagnozować konkretne zaburzenia snu i zaproponować odpowiednie metody leczenia lub terapii, takie jak aparaty do oddychania przy bezdechu sennym lub techniki relaksacyjne, które pomogą w poprawie jakości snu.

Ponadto, warto wprowadzić do swojego życia zdrowe nawyki snu, takie jak regularne godziny snu, unikanie kofeiny i alkoholu przed snem, regularna aktywność fizyczna oraz stworzenie odpowiedniego i wygodnego środowiska do spania.

W każdym przypadku ważne jest, aby zwrócić uwagę na swoje zdrowie i zwrócić się do specjalisty w przypadku wystąpienia problemów ze snem.

FAQ - często zadawane pytania

Czy leworęczność wpływa na kreatywność i inteligencję?

Istnieją badania, które sugerują, że osoby leworęczne mają zwiększoną zdolność do myślenia kreatywnego, ale nie ma jednoznacznych dowodów na to, że leworęczność ma wpływ na inteligencję.

Jakie problemy napotykają osoby leworęczne?

Osoby leworęczne często spotykają się z trudnościami w korzystaniu z narzędzi przeznaczonych dla osób praworęcznych, takich jak nożyczki czy zeszyty. Mogą też mieć trudności w pisaniu i w innych czynnościach manualnych.

Czy leworęczność można zmienić?

Leworęczność jest uwarunkowana genetycznie i hormonami, które wpływają na rozwój mózgu. To, że ktoś jest leworęczny lub praworęczny, zależy od jego genów i od okoliczności związanych z rozwojem płodu w łonie matki. Istnieją nieudane próby zmiany dominującej ręki poprzez różne treningi i techniki, ale nie ma naukowych dowodów na to, że są one skuteczne.

zdjęcie Andrzej Stępień autora postu o
Andrzej Stępień
Logopeda
Pracuję z dziećmi i dorosłymi głównie nad wadami wymowy i zaburzeniami płynności (jąkanie), ale pomagałem też poradzić sobie z afazją i dyzartrią. Pracuję w zawodzie od 2005 roku.

Znajdź właściwego psychologa!

Nasz chatbot psychiatra dopasuje Ci najlepszego specjalistę!
Rozwiąż test
Czytaj więcej: