Co to jest kleptomania?

Kleptomania: Przyczyny, Objawy i Rozwiązania

2023-01-15 (ostatnia aktualizacja: 2023-02-16)
Kleptomania to zaburzenie polegające na niekontrolowanej potrzebie kradzieży rzeczy. Jak Przezwyciężyć Kleptomanię? Jakie Strategie leczenia Kleptomanii są najskuteczniejsze? Jakie są skutki społeczne i objawy Kleptomanii?

Definicja kleptomanii 

Kleptomania to zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się niekontrolowanym popędem do kradzieży rzeczy, które nie są potrzebne osobie z kleptomanią. Popęd ten jest silny i trudny do opanowania, a kradzieże nie są motywowane przez potrzebę materialną, lecz przez wewnętrzne napięcie emocjonalne. Osoby z kleptomanią często czują się winne lub wstydzą się swoich działań, ale nie są w stanie powstrzymać popędu do kradzieży.

Przyczyny kleptomanii są złożone i mogą obejmować czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Niektóre teorie sugerują, że kleptomanię mogą prowadzić zaburzenia chemiczne w mózgu, takie jak niedobór serotoniny, a inne twierdzą, że kleptomanię może wywoływać traumy emocjonalne lub problemy rodzinne.

Kleptomania jest rzadkim zaburzeniem psychicznym i trudno jest określić dokładną częstotliwość jej występowania. Według szacunków, kleptomania dotyka od 0,6% do 1,2% populacji. Kleptomanię częściej diagnozuje się u kobiet. Wiele osób z kleptomanią ma również inne problemy psychiczne, takie jak depresja, anoreksja, lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Objawy kleptomanii

Objawy kleptomanii obejmują niekontrolowany popęd do kradzieży, niepokój lub napięcie przed kradzieżą, ulgę po kradzieży oraz wstyd lub poczucie winy po kradzieży. Osoby z kleptomanią mogą doświadczać trudności w funkcjonowaniu zarówno w codziennym życiu, jak i w pracy czy szkole.

Kleptomanię może mieć negatywny wpływ na relacje z rodziną i przyjaciółmi, ponieważ osoby z kleptomanią mogą czuć się winne lub wstydzić się swoich działań. Mogą również mieć trudności z nawiązywaniem nowych relacji, ponieważ boją się, że ich kradzieże zostaną odkryte.

Kleptomanię może również mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie w pracy lub szkole. Osoby z kleptomanią mogą mieć trudności z koncentracją, a ich niepokój lub napięcie przed kradzieżą może utrudniać im wykonywanie codziennych obowiązków.

Kleptomania może mieć również negatywny wpływ na zdrowie psychiczne osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Osoby z kleptomanią mogą doświadczać depresji, lęku, czy też innych zaburzeń emocjonalnych.

Znajdź najlepszego terapeutę dla siebie!

Znajdziemy najlepszego specjalistę, od zaburzenia które Ci dolega!

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się co Ci najprawdopodobniej dolega!
Dopasujemy Ci terapeutów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie!
Wybierzesz psychologa, którego styl terapii najbardziej do Ciebie przemówi!
Znajdziesz psychologa, który Cię lepiej zrozumie!
Kleptomania Zdiagnozuj się i znajdź terapeutę!

Kryteria diagnostyczne

Aby zdiagnozować kleptomanię, lekarz lub terapeuta może zastosować kryteria diagnostyczne opisane w klasyfikacji zaburzeń psychicznych, takiej jak Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) lub International Classification of Diseases (ICD-11). Kryteria te obejmują:

 • Niekontrolowany popęd do kradzieży rzeczy, które nie są potrzebne osobie z kleptomanią.

 • Popęd ten jest silny i trudny do opanowania.

 • Kradzieże nie są motywowane przez potrzebę materialną, lecz przez wewnętrzne napięcie emocjonalne.

 • Osoba z kleptomanią czuje się winna lub wstydzi się swoich działań, ale nie jest w stanie powstrzymać popędu do kradzieży.

 • Popęd do kradzieży jest związany z zaburzeniem psychicznym, które wywołuje znaczne cierpienie lub trudności w funkcjonowaniu.

Kryteria te muszą być spełnione przez co najmniej 12 miesięcy. Ważne jest by pamiętać, że kleptomania jest zaburzeniem złożonym i zawsze należy przeprowadzić pełne badanie przed postawieniem diagnozy. Pomocne mogą być również badania laboratoryjne, np. badanie poziomu hormonów tarczycy, czy też badanie EEG.

Przyczyny kleptomanii

Przyczyny kleptomanii są złożone i mogą obejmować różne czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. 

 1. Czynniki biologiczne: niektóre badania sugerują, że kleptomanię może prowadzić zaburzenie chemiczne w mózgu, takie jak niedobór serotoniny, dopaminy lub noradrenaliny.

 2. Czynniki psychologiczne: kleptomanię mogą wywoływać różnego rodzaju traumy emocjonalne, takie jak przemoc, molestowanie, czy też traumy związane z dzieciństwem.

 3. Czynniki społeczne: osoby z kleptomanią mogą mieć trudności w radzeniu sobie z presją społeczną, czy też trudności w nawiązywaniu relacji z innymi.

 4. Czynniki genetyczne: kleptomanię może być dziedziczna.

 5. Czynniki neurobiologiczne: pewne badania sugerują, że kleptomanię może być związana z problemami związanymi z przetwarzaniem impulsów czy pamięcią.

Należy pamiętać, że przyczyny kleptomanii mogą być różne i mogą się różnić w zależności od osoby. Dlatego ważne jest przeprowadzenie pełnego badania przed postawieniem diagnozy i rozpoczęciem leczenia.

Diagnoza 

Diagnoza kleptomanii wymaga wywiadu z osobą, która zgłasza problem związany z kradzieżami oraz przeprowadzenia badania psychiatrycznego.

Lekarz lub terapeuta będzie pytał o historię kradzieży, czynniki, które prowadzą do kradzieży, a także o wpływ kradzieży na funkcjonowanie osoby. Mogą również przeprowadzić testy, by wykluczyć inne problemy, takie jak zaburzenia afektywne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czy też uzależnienie od substancji.

W celu postawienia diagnozy kleptomanii, lekarz lub terapeuta mogą korzystać z kryteriów diagnostycznych opisanych w klasyfikacji zaburzeń psychicznych, takich jak Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) lub International Classification of Diseases (ICD-11)

Leczenie kleptomanii

Leczenie kleptomanii może obejmować różne metody, w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji osoby. Poniżej przedstawiono kilka powszechnie stosowanych metod leczenia kleptomanii:

 1. Terapia behawioralna: terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia kleptomanii. Terapeuta pomaga osobie z kleptomanią zrozumieć i zmienić myśli i zachowania związane z kradzieżami.

 2. Terapia interpersonalna: ta metoda leczenia koncentruje się na relacjach międzyludzkich i na tym, jak kradzieże wpływają na relacje osoby z kleptomanią.

 3. Leki: leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą pomóc w kontrolowaniu objawów kleptomanii.

 4. Grupa wsparcia: grupy wsparcia mogą pomóc osobie z kleptomanią zwiększyć poczucie własnej wartości i zrozumieć, że nie jest sama z problemem.

Psychoterapia od MindMatch

Wykazano, że lepsza relacja z terapeutą i obopólne zrozumienie istotnie poprawia jakość terapii. MindMatch umożliwia znalezienie terapeuty, z których będzie Ci się świetnie rozmawiało. W pierwszej kolejności zaprosimy Cię do rozwiązania testu diagnostycznego, gdzie wyróżnimy prawdopodobne zaburzenia, które Cię męczą Następnie, spośród wszystkich psychologów wyróżnimy tych, którzy najlepiej sprawdzili się w leczeniu podobnych do Ciebie osób. Na koniec, sam dokonasz wyboru - na podstawie krótkich filmików wrzucanych przez terapeutów, ocenisz z którym terapeutą będzie Ci się najlepiej rozmawiało!

Skutki 

Skutki kleptomanii mogą być różne i mogą dotyczyć zarówno sfery emocjonalnej, jak i praktycznej. 

 1. Emocjonalne: osoby z kleptomanią mogą doświadczać wstydu, poczucia winy, lęku, a także depresji.

 2. Społeczne: kleptomanię mogą mieć negatywny wpływ na relacje z rodziną i przyjaciółmi, ponieważ osoby z kleptomanią mogą czuć się winne lub wstydzić się swoich działań. Mogą również mieć trudności z nawiązywaniem nowych relacji.

 3. Prawne: osoby z kleptomanią mogą mieć problemy z prawem, ponieważ ich działania są nielegalne.

 4. Finansowe: osoby z kleptomanią mogą mieć trudności finansowe z powodu kosztów związanych z kradzieżami oraz z powodu problemów związanych z pracą.

 5. Zdrowotne: kleptomanię może mieć również negatywny wpływ na zdrowie psychiczne osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

Podejście prawne do kleptomanii 

Podejście prawne do kleptomanii różni się w zależności od kraju. W niektórych krajach kleptomania jest uważana za chorobę, która może być przyczyną nieodpowiedzialności kryminalnej i w takich przypadkach osoby z kleptomanią mogą być zwolnione z odpowiedzialności karnej lub skazane na leczenie zamiast kary więzienia. W innych krajach, kleptomanię traktuje się jako czyn zabroniony i osoby z kleptomanią są traktowane tak samo jak inne osoby, które popełniły przestępstwo kradzieży.

Jeśli osoba z kleptomanią zostanie skazana za kradzież, skutki prawne mogą obejmować karę więzienia, grzywnę, a także zobowiązanie do naprawienia szkody. W niektórych przypadkach możliwe jest również wydalenie osoby z kraju lub zakaz przebywania w pewnych miejscach.

Warto pamiętać, że kleptomanię traktuje się jako chorobę, dlatego ważne jest aby osoby z tym zaburzeniem miały dostęp do skutecznego leczenia, które pomaga im kontrolować swoje działania i zmniejsza ryzyko popełnienia przestępstwa.

Radzenie sobie z kleptomanią

Radzenie sobie z kleptomanią może być trudne, ale istnieją sposoby, które mogą pomóc osobom dotkniętym kleptomanią i ich rodzinom.

 • Terapia: terapia indywidualna, terapia rodzinna lub terapia grupowa mogą pomóc osobie z kleptomanią zrozumieć i kontrolować swoje działania.

 • Leki: leki przeciwdepresyjne i inne leki mogą pomóc w kontrolowaniu objawów kleptomanii.

 • Grupy wsparcia: grupy wsparcia mogą pomóc osobie z kleptomanią zwiększyć poczucie własnej wartości i zrozumieć, że nie jest sama z problemem.

 • Edukacja: osoby dotknięte kleptomanią i ich rodziny mogą skorzystać z dostępnej edukacji i informacji na temat kleptomanii, co pozwala im lepiej zrozumieć i radzić sobie z chorobą.

 • Wsparcie finansowe: Osoby dotknięte kleptomanią mogą mieć trudności finansowe związane z kosztami leczenia, dlatego ważne jest aby mogli liczyć na wsparcie finansowe, lub pomoc w znalezieniu odpowiednich form pomocy finansowej.

 • Wsparcie prawne: Osoby dotknięte kleptomanią mogą potrzebować pomocy prawnej, aby rozwiązać problemy związane z konsekwencjami prawnymi kradzieży.

zdjęcie Piotr Kowalczyk autora postu o
Piotr Kowalczyk
Psycholog
Doświadczenie w psychologii zdobywałem w Niemczech (5 lat) i w Polsce (22 lata). Chcę dobrze poznać pacjenta - skupiamy się na tym aby dotrzeć do jego problemów w sposób, który nie wyrządzi mu/jej szkody.

Najlepszy terapeuta dla Ciebie!

Zdiagnozuj się i znajdź terapeutę specjalizującego się w Twoim zaburzeniu!
Zdiagnozuj się !
Czytaj więcej: