Test Zdrowia Psychicznego

Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru dotyczące Twojego zdrowia psychicznego. Na koniec otrzymasz wynik - prawdopodobieństwo, że obecnie możesz przechodzić podane zaburzenia psychiczne. Należy pamiętać, że raport jest generowany przez algorytm oparty na sztucznej inteligencji i NIE NALEŻY postrzegać go jako prawdziwej diagnozy. W tym celu zwróć się po profesjonalną pomoc psychologów na naszym portalu. Po zdiagnozowaniu Twojego zdrowia, dopasujemy do Twojego wyniku psychologów, którzy z największym prawdopodobieństwem będą mogli Ci pomóc.

E-mail
Have you ever been professionally diagnosed with any mental disorder?

Your answer will enable us to train our prediction model and better recognize mental disorders via this form in the future. We will calculate your result, but today it is far from perfect. If you feel, that you would like to contribute, please fill it, otherwise you can skip it.