Kiedy halucynacje stają się chorobą: Czy wiesz, jakie choroby psychiczne mogą powodować halucynacje?

Halucynacje: Czy istnieją skuteczne metody leczenia?

2023-02-16 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Halucynacje to doświadczenia sensoryczne, które mogą wprowadzać w błąd percepcję rzeczywistości. Czy wiesz, co je wywołuje i jak wpływają na zdrowie psychiczne? W tym artykule przedstawimy informacje na temat rodzajów halucynacji, ich przyczyn, diagnozowania i leczenia, a także porad jak pomóc sobie lub bliskiej osobie, która doświadcza halucynacji.

Halucynacje 

Halucynacje to doznania, w których osoba doświadcza wrażeń, które nie mają związku z rzeczywistością. Halucynacje mogą wystąpić w różnych formach, takich jak widzenie obrazów, słyszenie dźwięków, czucie zapachów lub dotyku, a także odczuwanie smaków. Halucynacje mogą być wynikiem różnych przyczyn, takich jak choroby psychiczne (np. schizofrenia), choroby fizyczne (np. udar mózgu), skutki uboczne leków lub narkotyków, stres, brak snu, a także różnego rodzaju traumy.

Osoba doświadczająca tych doznań może być przekonana, że to, co widzi, słyszy lub czuje, jest rzeczywiste, co może prowadzić do dezorientacji, lęku i innych negatywnych emocji. Wymysły mogą być także bardzo intensywne, realistyczne i trudne do odróżnienia od rzeczywistości, co może wpływać na codzienne funkcjonowanie osoby, a w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do zachowań niebezpiecznych dla samej osoby lub innych ludzi.

W przypadku, gdy ktoś doświadcza halucynacji, ważne jest, aby zasięgnąć porady medycznej, zwłaszcza gdy wymysły pojawiają się nagłe i nie są związane z uprzednio znanymi przyczynami.

Halucynacje - częstość w populacji

Częstość występowania halucynacji w populacji może być zróżnicowana w zależności od wielu czynników, w tym od wieku, płci, stanu zdrowia psychicznego i innych czynników związanych z otoczeniem i stylem życia.

Według badań, około 10-15% populacji może doświadczać przynajmniej jednej epizodycznej wymysłów w ciągu życia, przy czym najczęściej są to wymysły słuchowe. Zwykle są krótkotrwałe i nie mają wpływu na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie danej osoby.

Natomiast osoby z chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe (bipolarne) czy zaburzenia depresyjne, często doświadczają wymysłów na dłuższy czas, które są bardziej intensywne i mogą wpłynąć na ich zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w codziennym życiu.

Halucynacje - rodzaje

Halucynacje są doświadczeniem, w którym osoba percepcyjnie doświadcza czegoś, co nie istnieje lub coś co jest zniekształcone względem rzeczywistości. Istnieje kilka rodzajów halucynacji, które można opisać w następujący sposób:

Znajdź najlepszego psychologa dla siebie!

Zdiagnozuj się, a my wskażemy Ci najwłaściwszego psychologa dla Ciebie.

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się jakie masz opcje leczenia
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
halucynacje Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!
 • Wizualne - osoba widzi rzeczy, które nie są obecne w rzeczywistości. Wizualne halucynacje mogą przybierać różne formy, od prostych obiektów po skomplikowane obrazy. Mogą być kolorowe lub czarno-białe, realistyczne lub surrealistyczne.
 • Słuchowe - osoba słyszy dźwięki, które nie są obecne w rzeczywistości. Słuchowe halucynacje mogą przybierać różne formy, od pojedynczych dźwięków po kompleksowe rozmowy. Mogą być spowodowane przez różne przyczyny, w tym choroby psychiczne lub fizyczne, a także narkotyki.
 • Zapachowe - osoba czuje zapachy, które nie są obecne w rzeczywistości. Zapachowe halucynacje są rzadsze niż wizualne lub słuchowe halucynacje i mogą być spowodowane przez różne przyczyny, w tym choroby psychiczne lub choroby fizyczne, takie jak choroba Parkinsona.
 • Olfaktoryczne - osoba odczuwa smaki, które nie są obecne w rzeczywistości. Olfaktoryczne halucynacje są rzadsze niż wizualne lub słuchowe halucynacje i mogą być spowodowane przez różne przyczyny, w tym choroby psychiczne lub choroby fizyczne, takie jak choroba Parkinsona.
 • Dotykowe - osoba odczuwa dotyk, który nie jest obecny w rzeczywistości. Dotykowe halucynacje mogą przybierać różne formy, od subtelnych wibracji do bardziej intensywnych odczuć, takich jak uderzenia lub ukłucia.
 • Kinestetyczne - osoba odczuwa ruchy, które nie są obecne w rzeczywistości. Mogą przybierać różne formy, od subtelnych odczuć ruchu do bardziej intensywnych odczuć, takich jak wrażenie, że ciało porusza się w przestrzeni.

Halucynacje - przyczyny

Wymysły to wyimaginowane lub wyolbrzymione sensoryczne doświadczenia, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. Mogą obejmować wszelkiego rodzaju wrażenia: słuchowe, wzrokowe, dotykowe, smakowe i węchowe. Często są bardzo realistyczne i mogą być trudne do odróżnienia od rzeczywistych doświadczeń.

Mogą wynikać z wielu różnych czynników, w tym zaburzeń psychicznych, chorób neurologicznych, zażywania narkotyków lub przyjmowania leków. Mogą one również wynikać z przewlekłego stresu, zaburzeń snu lub zaburzeń odżywiania.

Halucynacje wywołane przez choroby psychiczne są najczęstszą przyczyną halucynacji. Schizofrenia, schizotypowa choroba psychiczna, zaburzenia lękowe i depresja są częstymi przyczynami halucynacji. Wymysły mogą pojawiać się także u osób z zaburzeniami osobowości, takimi jak borderline lub psychopatia.

Są również związane z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Parkinsona, mózgowym porażeniem dziecięcym i chorobą Alzheimera. Niektóre leki na te choroby mogą również powodować wymysły.

Mogą również być spowodowane przewlekłym stresem, zaburzeniami snu lub zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja i bulimia. Osoby cierpiące na bezsenność, choroby otępienne i urazy mózgu są również bardziej narażone na halucynacje.

Halucynacje - diagnoza

Diagnozowanie wymysłów jest zadaniem dla wykwalifikowanych specjalistów, takich jak psychiatrzy, psycholodzy lub lekarze rodzinny, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób psychicznych i zaburzeń związanych z percepcją.

Proces diagnozowania zwykle obejmuje kilka kroków:

 • Wywiad medyczny - lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, który obejmuje szczegółowe pytania dotyczące objawów, takie jak rodzaj, częstotliwość, czas trwania, a także informacje na temat chorób, leków, narkotyków i innych czynników, które mogą wpływać na występowanie halucynacji.
 • Badanie fizykalne - lekarz może przeprowadzić badanie fizykalne, aby wykluczyć choroby fizyczne, które mogą prowadzić do wymysłów, takie jak choroby neurologiczne.
 • Badanie neurologiczne - lekarz może przeprowadzić badanie neurologiczne, aby sprawdzić, czy halucynacje są spowodowane przez uszkodzenie mózgu lub inne problemy neurologiczne.
 • Ocena psychiatryczna - psychiatra lub psycholog może przeprowadzić szczegółową ocenę psychiatryczną, która obejmuje badanie stanu psychicznego, historię choroby, historię rodzinna, a także badanie na obecność innych objawów zaburzeń psychicznych.
 • Testy laboratoryjne - lekarz może zalecić testy laboratoryjne, takie jak badanie poziomu substancji odurzających we krwi, w celu wykluczenia wpływu narkotyków lub innych substancji na występowanie wymysłów.

W przypadku, gdy osoba doświadcza halucynacji, ważne jest, aby zasięgnąć porady medycznej, ponieważ wymysły mogą być objawem poważnej choroby lub zaburzenia, a w niektórych przypadkach wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.

Halucynacje - skutki zdrowotne

Halucynacje są złożonymi symptomami, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Mogą one obejmować słuchanie, widzenie, smakowanie, dotyk i węch. Mogą one być bardzo intensywne i trudne do zignorowania lub zbagatelizowania. Wymysły mogą powodować uczucie przerażenia, lęku, depresji i innych stanów emocjonalnych. Mogą one również wywoływać niepokój, bezsenność i inne trudności ze snem. Mogą one również prowadzić do problemów z koncentracją, pamięcią i kojarzeniem, samooceną, samokontrolą i innymi aspektami funkcjonowania społecznego. Mogą one również prowadzić do problemów z bezpieczeństwem, w tym samobójstwem, samookaleczaniem się i agresywnym zachowaniem.

Wymysły mogą również powodować zaburzenia odżywiania, takie jak nadmierne spożywanie lub głodzenie się. Mogą one również wpływać negatywnie na funkcjonowanie w pracy i w szkole, prowadząc do obniżenia produktywności, trudności w uczeniu się i problemów z koncentracją. Wymysły mogą również prowadzić do zaburzeń rytmu serca, ciśnienia krwi i innych problemów zdrowotnych.

Halucynacje - leczenie

Wymysły są objawami, które mogą występować w wielu różnych chorobach i zaburzeniach psychicznych. Na szczęście istnieje wiele różnych metod leczenia halucynacji.

: Jeśli doświadczasz halucynacje możesz się zapisać do psychologa na większość istniejących typów terapii (na przykład CBT, psychodynamiczną, narracyją i wiele innych).Istnieje bardzo wiele typów terapii. Dobranie odpowiedniej istotnie zwiększa szanse na wyleczenie problemu. Powyżej najpopularniejsze terapie psychologiczne.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne jest pierwszym krokiem w leczeniu halucynacji. Leki przepisywane są w zależności od rodzaju i zaburzeń psychicznych, które są jej przyczyną. Leki, takie jak neuroleptyki, stabilizatory nastroju, przeciwpsychotyczne i inne, mogą pomóc w kontrolowaniu wymysłów i innych objawów zaburzeń psychicznych.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna może być stosowana w połączeniu z leczeniem farmakologicznym lub jako samodzielna terapia. Skupia się na zmianie zachowań i myślenia pacjenta, aby lepiej radzić sobie z wymysłami. Terapia może obejmować ćwiczenia relaksacyjne, zmiany w schemacie spożywania leków, aktywności wspierające zdrowie psychiczne i inne.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna jest zazwyczaj stosowana w połączeniu z farmakoterapią i terapią behawioralną. Terapia psychologiczna może obejmować terapię grupową lub indywidualną, a także sesje psychoanalityczne. Celem terapii psychologicznej jest zrozumienie przyczyn halucynacji i wypracowanie strategii radzenia sobie z nimi.

Terapia środowiskowa

Terapia środowiskowa może być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia. Celem terapii środowiskowej jest zapewnienie pacjentowi z halucynacjami bezpiecznego i wsparcia środowiska. Może to obejmować zmianę miejsca zamieszkania, zapewnienie wsparcia społecznego i pomoc w znalezieniu nowej pracy lub zajęcia.

Leczenie naturalne

Leczenie naturalne obejmuje różne metody leczenia, takie jak akupunktura, masaż, aromaterapia, medytacja i inne. Może pomóc w złagodzeniu objawów wymysłów, poprawie jakości snu i zmniejszeniu stresu.

 Dobór odpowiedniego psychologa jest bardzo ważny. Zmianę psychologa powinieneś rozważyć jeśli po pierwszych 4-8 sesjach nie zauważasz ŻADNEJ poprawy. Jeśli minęło już kilka miesięcy, a halucynacje nadal występują - rozważ zmianę psychologa. Po 4-8 sesjach powinieneś wiedzieć, czy zostać ze swoim psychologiem, czy go zmienić.

Halucynacje - Psychoterapia od MindMatch

Wykazano, że lepsza relacja z terapeutą i obopólne zrozumienie istotnie poprawia jakość terapii. MindMatch umożliwia znalezienie terapeuty, z których będzie Ci się świetnie rozmawiało. W pierwszej kolejności zaprosimy Cię do rozwiązania testu diagnostycznego, gdzie wyróżnimy prawdopodobne zaburzenia, które Cię męczą. Następnie, spośród wszystkich psychologów wyróżnimy tych, którzy najlepiej sprawdzili się w leczeniu podobnych do Ciebie osób. Na koniec, sam dokonasz wyboru - na podstawie krótkich filmików wrzucanych przez terapeutów, ocenisz z którym terapeutą będzie Ci się najlepiej rozmawiało!

Halucynacje, a choroby psychiczne

Halucynacje mogą być objawem wielu różnych chorób psychicznych, w tym:

 • Schizofrenia - to choroba psychiczna, która charakteryzuje się utratą kontaktu z rzeczywistością, taką jak omamy słuchowe, wizualne lub dotykowe.
 • Choroba afektywna dwubiegunowa - to choroba afektywna, która charakteryzuje się naprzemiennymi epizodami manii i depresji, które mogą być związane z wymysłami.
 • Zaburzenia lękowe - wiele osób z zaburzeniami lękowymi doświadcza wymysłów, szczególnie w przypadku ciężkich ataków paniki.
 • Zaburzenia osobowości - osoby z niektórymi typami zaburzeń osobowości, takimi jak zaburzenie osobowości borderline, mogą doświadczać halucynacji.
 • Choroba Parkinsona - osoby z chorobą Parkinsona mogą doświadczać przywidzeń.
 • Zaburzenia snu - niektóre zaburzenia snu, takie jak paraliż senny, mogą powodować halucynacje.
 • Zatrucia - zatrucia substancjami odurzającymi, alkoholem, lekami czy też zatrucia tlenkiem węgla lub innymi substancjami chemicznymi mogą powodować wymysły.
 • Choroby neurologiczne - niektóre choroby neurologiczne, takie jak choroba Alzheimera czy choroba Huntingtona, mogą powodować wymysły.
 • Padaczka - u niektórych osób z padaczką, zwłaszcza u dzieci, wymysły mogą być objawem padaczki.
 • Zespół abstynencyjny - osoby, które zakończyły uzależnienie od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol lub narkotyki, mogą doświadczać wymysłów w okresie odstawienia.

Warto podkreślić, że wymysły mogą występować w ramach różnych zaburzeń i chorób, a ich wystąpienie nie oznacza, że osoba cierpi na określoną chorobę. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi badania i diagnostykę.

Halucynacje w życiu codziennym

Halucynacje w życiu codziennym, zwłaszcza te występujące w chorobach psychicznych, takich jak schizofrenia, mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie osoby i jej zdolność do normalnego życia. Mogą one wpłynąć na różne aspekty życia, takie jak:

 • Praca - osoby mogą mieć trudności w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych, szczególnie jeśli wymysły są intensywne i uniemożliwiają skupienie uwagi.
 • Relacje z innymi ludźmi - wymysły mogą wpłynąć na relacje międzyludzkie, ponieważ osoby z halucynacjami mogą mieć trudności w komunikacji i nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.
 • Zdrowie psychiczne - wymysły mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne osoby, zwłaszcza jeśli osoba nie jest w stanie radzić sobie z nimi w sposób skuteczny. Mogą pojawić się uczucia lęku, niepokoju, depresji czy samobójstwa.
 • Codzienne czynności - osoby mogą mieć trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak gotowanie, mycie czy prowadzenie samochodu.
 • Jakość życia - mogą znacznie zmniejszyć jakość życia osoby, ponieważ mogą sprawiać, że osoba czuje się osamotniona, izolowana, a także niezdolna do cieszenia się życiem.

Wpływ na funkcjonowanie zależy od ich intensywności, częstotliwości, rodzaju oraz kontekstu, w którym występują. Osoby doświadczające halucynacji powinny skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi badania i diagnozę, a następnie zaleci odpowiednie leczenie, takie jak leki przeciwpsychotyczne, terapię lub poradnictwo psychologiczne.

Omamy, halucynacje i urojenia

Omamy, halucynacje i urojenia to trzy różne typy zaburzeń postrzegania rzeczywistości, ale mają ze sobą wiele wspólnego.

Omamy to fałszywe doznania sensoryczne, które dotyczą jednego z pięciu zmysłów - wzroku, słuchu, węchu, smaku lub dotyku. Mogą przybierać różne formy, np. osoba może słyszeć głosy, widzieć obrazy, odczuwać zapachy lub smaki, choć w rzeczywistości nic takiego nie istnieje. Omamy występują w różnych schorzeniach, w tym w chorobach psychicznych, chorobach neurologicznych i chorobach ogólnoustrojowych.

Halucynacje to również fałszywe doznania sensoryczne, ale dotyczą one tylko jednego zmysłu, najczęściej słuchu lub wzroku. Mogą występować jako objawy chorób psychiatrycznych, takich jak schizofrenia czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe, ale mogą też być wynikiem chorób fizycznych, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Często są powiązane z omamami, ale mogą też występować oddzielnie.

Urojenia to błędne przekonania lub przekonania, które nie mają żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Osoba dotknięta urojeniami wierzy w coś, co nie jest prawdziwe, np. w to, że jest szpiegiem lub że jest obserwowana przez tajną organizację. Urojenia są związane z chorobami psychiatrycznymi, takimi jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe czy zaburzenia lękowe.

Wspólnym elementem omamów, halucynacji i urojeń jest to, że wszystkie trzy zaburzenia są związane z fałszywymi doznaniami, które dotyczą percepcji rzeczywistości. Osoba doświadczająca tych zaburzeń może odczuwać je jako bardzo realne, mimo że nie mają one związku z rzeczywistością. Wszystkie te zaburzenia mogą również wpływać na funkcjonowanie pacjenta, wprowadzając dezorientację i lęk.

FAQ - często zadawane pytania

Czy halucynacje są wyleczalne?

Leczenie halucynacji zależy od ich przyczyny. W niektórych przypadkach, jak w przypadku chorób psychicznych, leczenie farmakologiczne i terapia psychologiczna może pomóc w kontrolowaniu lub eliminowaniu halucynacji. W przypadku halucynacji wywołanych przez narkotyki, leczenie polega na zaprzestaniu używania tych substancji i terapii uzależnień.

Czy halucynacje są groźne?

Halucynacje same w sobie nie są groźne, jednak mogą wpłynąć na funkcjonowanie osoby doświadczającej. W przypadku ciężkich chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, halucynacje mogą powodować dezorganizację myślenia i zachowania, co może prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia.

Czym są spowodowane halucynacje u dzieci?

Halucynacje u dzieci mogą być spowodowane przez wiele czynników, takich jak gorączka, nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu, choroby psychiczne, a także leki lub substancje toksyczne. W niektórych przypadkach, szczególnie u młodszych dzieci, halucynacje mogą być również związane z fantazjowaniem i wyobraźnią.

zdjęcie Piotr Kowalczyk autora postu o
Piotr Kowalczyk
Psycholog
Doświadczenie w psychologii zdobywałem w Niemczech (5 lat) i w Polsce (22 lata). Chcę dobrze poznać pacjenta - skupiamy się na tym aby dotrzeć do jego problemów w sposób, który nie wyrządzi mu/jej szkody.

Znajdź dobrego psychologa w dobrej cenie!

Zdiagnozujemy Cię i dobierzemy Ci psychologa!
Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!!
Czytaj więcej: