Jakie są objawy osobowości borderline?

Borderline objawy - Które są najczęstsze?

2023-03-30 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-14)
Czym są objawy borderline? Cechują się niestabilnymi emocjami, trudnościami w relacjach z innymi, impulsywnością, ryzykownymi zachowaniami i samookaleczaniem. Pacjenci odczuwają też często pustkę, brak poczucia tożsamości i mają skłonność do idealizowania lub deprecjonowania innych ludzi. Czy to wszystko oznacza, że ktoś ma borderline? Objawy te mogą wskazywać na to zaburzenie, ale tylko specjalista może postawić diagnozę.

Borderline objawy

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) charakteryzuje się niestabilnymi relacjami interpersonalnymi, intensywnymi i niestabilnymi emocjami, impulsywnością, a także tendencją do samoagresji i samookaleczania. Osoby z BPD często doświadczają trudności w kontrolowaniu emocji, zmienność nastroju, lęk przed porzuceniem i niestabilność tożsamości. Często podejmują zachowania ryzykowne lub autodestrukcyjne, takie jak uzależnienie od substancji czy niebezpieczna jazda samochodem.

Borderline objawy - Statystyka

Zgodnie z badaniami, najczęstsze objawy zaburzenia osobowości borderline (BPD) to niestabilne relacje interpersonalne, intensywne i niestabilne emocje oraz impulsywność. Według statystyk, około 75% osób z BPD doświadcza objawów takich jak:

 • Trudności w relacjach interpersonalnych i lęk przed porzuceniem;
 • Zmienność nastroju;
 • Impulsywność, takie jak problemy z kontrolą złości, zakupy na impuls, nieodpowiedzialna jazda samochodem itp.;
 • Zaburzenia tożsamości, takie jak niestabilne poczucie własnej wartości i odczuwania siebie jako "złego" lub "bezużytecznego";
 • Zachowania ryzykowne lub autodestrukcyjne, takie jak samookaleczanie, uzależnienie od substancji, próby samobójcze.

Borderline (osobowość pogranicza) - jednym z objawów jest trudność w utrzymaniu stabilnych relacji.Borderline wyróżnia w szczególności zmienność nastrojów i trudność w utrzymaniu relacji.

Inne objawy BPD mogą obejmować paranoję, podejrzliwość, trudności w kontroli emocji oraz trudności z rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich uczuć. Statystyki pokazują, że około 1,6% populacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych ma BPD, a choroba ta częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn.

Borderline objawy - Trudności w relacjach interpersonalnych

Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) często doświadczają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych. Mogą czuć intensywny lęk przed porzuceniem lub utratą bliskich osób, co często prowadzi do silnych emocjonalnych reakcji. Jednocześnie, mogą idealizować innych ludzi na początku znajomości, a następnie deprecjonować ich, gdy ich oczekiwania nie zostaną spełnione. Takie zachowania mogą prowadzić do powtarzających się konfliktów i trudności w relacjach z innymi ludźmi. W terapii, osoby z BPD uczą się radzić sobie ze swoimi lękami i emocjami, aby nawiązywać zdrowe i trwałe relacje z innymi ludźmi.

Borderline objawy - Stany emocjonalne zmieniające się szybko

Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) często doświadczają stanów emocjonalnych, które zmieniają się szybko i są intensywne. Często odczuwają uczucie pustki, które jest trudne do opisania, ale jest odczuwane jako głęboki brak sensu i celu w życiu. Mogą też odczuwać silne emocje, takie jak złość, depresja, lęk, nadmierna radość lub podekscytowanie, które mogą zmieniać się bardzo szybko, co utrudnia kontrolowanie ich reakcji emocjonalnych. Te wahania nastroju mogą być trudne do zrozumienia dla osób z zewnątrz, a także dla samej osoby z BPD. W terapii, osoby z BPD uczą się rozpoznawać i radzić sobie ze swoimi emocjami w sposób zdrowy i funkcjonalny, aby poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi.

Borderline objawy - Niestabilność nastroju

Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) często doświadczają niestabilności nastroju i samopoczucia, co oznacza, że ich emocje i reakcje emocjonalne zmieniają się często i są trudne do przewidzenia. Często czują się bardzo szczęśliwe i zadowolone z życia, a następnie nagły przeskok emocjonalny może spowodować, że czują się smutne, sfrustrowane lub zirytowane. Ta niestabilność nastroju może prowadzić do trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych relacji, a także do trudności w pracy i szkole.

Znajdź najlepszego dla Ciebie psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny, a dopasujemy Ci psychologa!

Znajdziemy Ci specjalistę, który specjalizuje się w problemach podobnych do Twoich.
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie.
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
Borderline objawy Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

Osoby z BPD często mają również trudności w kontrolowaniu swoich emocji i impulsów. Mogą impulsywnie podejmować decyzje, co prowadzi do trudności w utrzymaniu stabilności w swoim życiu. Często też mają trudności w kontrolowaniu swojej złości lub agresji, co może prowadzić do konfliktów z innymi ludźmi.

Te trudności z kontrolą emocji i impulsów mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak nadużywanie substancji, zaburzenia jedzenia lub samookaleczenia. W terapii, osoby z BPD uczą się radzić sobie ze swoimi emocjami i impulsami, a także rozwijać zdrowe mechanizmy radzenia sobie z trudnościami w życiu, co pomaga im poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi.

Borderline objawy - Tendencje do samoagresji

Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) często doświadczają trudności emocjonalnych, które mogą prowadzić do zachowań samoagresywnych, samookaleczania i prób samobójczych. Mogą odczuwać silny ból emocjonalny, który jest trudny do zniekształcenia lub wyleczenia, a czasami jedynym sposobem na złagodzenie tego bólu jest zadawanie sobie fizycznego bólu lub rany.

Osoby z BPD mogą ranić siebie na różne sposoby, w tym poprzez cięcie, palenie, uderzanie siebie, drapanie się, a także stosowanie narkotyków lub alkoholu. Te zachowania samoagresywne mogą być szkodliwe i niebezpieczne dla ich zdrowia i życia.

Ponadto, osoby z BPD mają większe ryzyko popełnienia prób samobójczych niż osoby bez tego zaburzenia. Mogą mieć myśli samobójcze lub podejmować zachowania samobójcze w sytuacjach, kiedy czują się zdesperowane lub bezradne wobec swoich emocji i trudności w życiu.

W terapii, osoby z BPD uczą się zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i szukania pomocy w momencie, gdy odczuwają silny ból emocjonalny. Terapia może pomóc w zmniejszeniu ryzyka zachowań samoagresywnych, samookaleczania i prób samobójczych, a także pomóc osobie z BPD w rozwoju zdrowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami w życiu.

Borderline objawy - Zaburzenia tożsamości

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) charakteryzuje się niestabilnymi i intensywnymi emocjami, trudnościami w relacjach interpersonalnych, impulsywnością oraz niestabilnością tożsamości. Osoby z BPD często odczuwają trudności z określeniem swojego "ja" oraz z utrzymaniem jednolitej i spójnej tożsamości.

Zaburzenia tożsamości to jedna z cech charakterystycznych dla BPD, objawiająca się m.in. niestabilnością poczucia własnej wartości i odczuwaniem siebie jako "złego" lub "bezużytecznego". Osoby z BPD często zmagają się z poczuciem wewnętrznej pustki, która może prowadzić do poczucia braku sensu i celu życia.

Ponadto, osoby z BPD często doświadczają konfliktów wewnętrznych dotyczących swojej tożsamości. Mogą mieć trudności w określeniu swoich wartości, potrzeb i celów życiowych. Często zmieniają swoje zainteresowania, styl życia i podejście do siebie i innych ludzi.

Osoby z BPD często idealizują innych ludzi i relacje, a następnie łatwo tracą zainteresowanie nimi, gdy pojawią się problemy i trudności. Mogą także deprecjonować same siebie i uważać, że nie są godni miłości i szacunku.

Terapia dla osób z BPD skupia się na pracy z ich trudnościami emocjonalnymi, a także na budowaniu bardziej spójnej i stabilnej tożsamości. Terapeuta pomaga osobie z BPD w identyfikacji jej wartości, potrzeb i celów życiowych, a także w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi.

Borderline objawy - Zachowania ryzykowne lub autodestrukcyjne

Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) często angażują się w zachowania ryzykowne lub autodestrukcyjne, które mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu. Należą do nich m.in. niebezpieczna jazda samochodem, nadmierne spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, nieodpowiedzialne i impulsive decyzje, które mogą prowadzić do kłopotów z prawem, a także podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych.

Osoby z BPD często szukają intensywnych doznań i stymulacji, aby uciec od uczuć wewnętrznej pustki, nudności lub lęku. Zaburzenie to może prowadzić do uzależnień od substancji psychoaktywnych, hazardu lub niebezpiecznych zachowań, które zwiększają ryzyko obrażeń lub wypadków.

Osoby z BPD często podejmują decyzje impulsywne, bez uwzględnienia konsekwencji i ryzyka. Mogą też zlekceważyć zasady bezpieczeństwa, takie jak jazda bez pasów bezpieczeństwa czy picie alkoholu przed prowadzeniem pojazdu. Takie zachowania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do wypadków i obrażeń.

Terapia dla osób z BPD skupia się na pracy z ich trudnościami emocjonalnymi, w tym na budowaniu zdrowych strategii radzenia sobie z lękiem, stresem i emocjami. Terapeuta pomaga osobie z BPD w identyfikacji czynników wyzwalających jej impulsywne zachowania i w budowaniu zdrowych nawyków i strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Borderline objawy - Paranoja lub silna podejrzliwość

Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) mogą doświadczać paranoi lub silnej podejrzliwości względem innych ludzi. Często interpretują zachowania innych jako nieprzyjazne, wrogie lub obraźliwe, nawet jeśli nie ma na to podstaw. Mogą podejrzewać innych o ukrywanie prawdziwych intencji, manipulowanie nimi lub intrygę przeciwko sobie.

Osoby z BPD mają trudności z budowaniem trwałych i zdrowych relacji z innymi ludźmi, a paranoja lub podejrzliwość tylko nasila te problemy. Mogą wykazywać tendencję do interpretowania zwykłych zachowań innych jako osobiste ataki i traktować je jako powód do złości, lęku lub agresji.

Paranoja i podejrzliwość towarzyszą często innym objawom BPD, takim jak impulsywność, zmienność nastroju i trudności z kontrolą emocji. Mogą one wpływać na funkcjonowanie codzienne, takie jak praca i życie osobiste, a także na jakość życia. Terapia dla osób z BPD skupia się na pracy z ich trudnościami emocjonalnymi, w tym na budowaniu zdrowych strategii radzenia sobie z lękiem, stresem i emocjami, co pomaga zmniejszyć objawy paranoi i podejrzliwości.

Borderline objawy - Warto wiedzieć

Oto kilka ciekawostek na temat objawów zaburzenia osobowości borderline (BPD):

 • Objawy BPD często mylone są z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęk, zaburzenia dwubiegunowe czy schizofrenia.
 • Osoby z BPD często doświadczają "czarnej i białej" myśli, czyli idealizują lub deprecjonują innych ludzi, a także siebie samego.
 • Badania pokazują, że osoby z BPD mogą mieć wyższą wrażliwość sensoryczną, co może wpływać na ich reakcje emocjonalne i zachowania.
 • Osoby z BPD często odczuwają "pustkę emocjonalną", która może skłaniać je do podejmowania działań autodestrukcyjnych lub ryzykownych.
 • Niektóre badania sugerują, że osoby z BPD mają zwiększone ryzyko wystąpienia chorób somatycznych, takich jak choroby serca, choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.
 • Mimo że objawy BPD mogą być bardzo trudne do kontrolowania, wiele osób z tym zaburzeniem może nauczyć się radzenia sobie z nimi i prowadzić satysfakcjonujące życie.

FAQ - często zadawane pytania

Jakie są najczęstsze objawy BPD?

Najczęstsze objawy BPD to trudności w relacjach interpersonalnych, wahania nastroju, impulsywność, lęk przed porzuceniem, uczucie pustki emocjonalnej, niekontrolowane zachowania ryzykowne lub autodestrukcyjne, niestabilność tożsamości oraz silna podejrzliwość względem innych ludzi.

Jakie objawy BPD są najtrudniejsze do kontrolowania?

Osoby z BPD często doświadczają silnych i gwałtownych emocji, które mogą być trudne do kontrolowania, takich jak złość, lęk, depresja, nadmierna radość lub podekscytowanie. Mogą także mieć trudności w kontrolowaniu impulsów i podejmowaniu nieprzemyślanych decyzji, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Czy objawy BPD mogą się zmieniać w czasie?

Tak, objawy BPD mogą się zmieniać w czasie i niektóre osoby z BPD mogą doświadczać ich w różnym stopniu lub częstotliwości w różnych okresach życia. Niektóre osoby mogą nauczyć się radzenia sobie z objawami i prowadzenia bardziej stabilnego życia, podczas gdy inne mogą doświadczać ciągłych trudności.

Czy osoby z BPD mają trudności w budowaniu bliskich relacji?

Tak, osoby z BPD mogą mieć trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi. Mogą obawiać się porzucenia, co prowadzi do nadmiernego clingowania lub lęk przed bliskością, co prowadzi do unikania bliskich relacji.

zdjęcie Katarzyna Walczak - Baran autora postu o
Katarzyna Walczak - Baran
Logopeda
Jestem logopedą od 11 lat. Uwielbiam dzieci - sama mam ich 3: Anię, Zosię i Jasia :). Na zajęciach przede wszystkim bawię się z dziećmi - robię wszystko, aby podobała im się terapia. Pracuję też z dziećmi dwujęzycznymi (polski, angielski i hiszpański)

Znajdź właściwego psychologa!

Nasz chatbot oparty na sztucznej inteligencji dopasuje Ci terapeutę, który zna się na Twoich problemach
Znajdź terapeutę
Czytaj więcej: