Bezradność wobec Narkomanii: Jak Pomóc Osobie Uzależnionej?

Narkomania - Jak może zniszczyć twoje życie?

2023-02-17 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Czy narkotyki przejęły kontrolę nad Twoim życiem? Narkomania to ciemna strona uzależnień, która niszczy zdrowie i relacje społeczne. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych wprowadza osobę w stan utraty kontroli i uzależnienia fizycznego oraz psychicznego. Bez odpowiedniej pomocy, narkomania może prowadzić do śmierci. To ważne, aby szukać pomocy, zanim będzie za późno. Dowiedz się o objawach, przyczynach i skutkach narkomanii.

Czym jest narkomania ?

Narkomania (inaczej uzależnienie od narkotyków) to choroba psychiczna, która charakteryzuje się uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Narkotyki to substancje chemiczne, które wpływają na mózg i układ nerwowy, zmieniając percepcję, nastrój i zachowanie. Uzależnienie od narkotyków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, społecznych i psychologicznych.

Osoby uzależnione od narkotyków często tracą kontrolę nad swoim życiem i działaniami, co prowadzi do konsekwencji takich jak problemy z prawem, zniszczone relacje rodzinne i społeczne, problemy finansowe i zdrowotne, a nawet śmierć. Narkomania jest chorobą postępującą, a jej leczenie jest złożone i wymaga zazwyczaj interdyscyplinarnego podejścia, w tym wsparcia farmakologicznego, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz pomocy społecznej.

Uzależnienie od narkotyków jest złożonym procesem, który obejmuje zarówno składniki biologiczne, jak i psychologiczne oraz społeczne. Wpływają na niego m.in. czynniki genetyczne, środowiskowe, kulturowe, emocjonalne, edukacyjne i społeczne. Uzależnienie od narkotyków jest uważane za chorobę przewlekłą, a jej leczenie wymaga długotrwałego zaangażowania i pracy zarówno ze strony osoby uzależnionej, jak i zespołu terapeutycznego.

Narkomania -Kryteria diagnostyczne

Narkomania jest ciężkim, długotrwałym zaburzeniem psychicznym, któremu towarzyszy nieustanna i silna potrzeba zażywania narkotyków. Osoby uzależnione od narkotyków często tracą kontrolę nad swoim zachowaniem, a także nad ilością i częstotliwością zażywania narkotyków.

Aby zdiagnozować narkomanię, lekarz bada pacjenta pod kątem objawów, które są charakterystyczne dla tego zaburzenia. Oto główne kryteria diagnostyczne dla narkomanii:

 • Ciągłe i silne pragnienie zażywania narkotyków, które jest trudne lub niemożliwe do kontrolowania. 
 • Utrata kontroli nad ilością i częstotliwością zażywania narkotyków. 
 • Wykorzystywanie narkotyków w sytuacjach, w których są one niedopuszczalne lub niebezpieczne. 
 • Utrata zainteresowania zwykłymi aktywnościami i hobby, na rzecz zażywania narkotyków. 
 • Występowanie objawów abstynencyjnych, gdy osoba przestaje zażywać narkotyki. 
 • Narażanie się na niebezpieczeństwo w celu zdobycia narkotyków. 
 • Zmiany w zachowaniu, takie jak agresywność, drażliwość i impulsywność. 
 • Problemy zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem od narkotyków. 
 • Utrata kontroli nad używaniem narkotyków pomimo negatywnych konsekwencji. 
 • Niepowodzenia w próbach samodzielnego odstawienia narkotyków.

Częstość narkomanii w populacji

Częstość występowania narkomanii w populacji zależy od wielu czynników, takich jak kultura, dostępność narkotyków, poziom edukacji, sytuacja ekonomiczna i wiele innych. Niestety, narkomania jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie, a jej występowanie wzrasta w wielu krajach.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 5,6% populacji światowej w wieku 15-64 lat, czyli około 275 milionów ludzi, używało narkotyków w 2016 roku. Narkomania dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż mężczyźni są zazwyczaj bardziej narażeni na uzależnienie od narkotyków.

Znajdź najlepszego psychologa dla siebie!

Zdiagnozuj się, a my wskażemy Ci najwłaściwszego psychologa dla Ciebie.

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się jakie masz opcje leczenia
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
narkomania Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

W poszczególnych krajach i regionach występowanie narkomanii może znacznie się różnić. Na przykład, w krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, narkomania jest poważnym problemem zdrowotnym i społecznym, a według danych Narodowego Instytutu na Rzecz Nadużywania Narkotyków (National Institute on Drug Abuse), w 2019 roku około 14,5 milionów Amerykanów w wieku powyżej 12 lat używało narkotyków w ciągu ostatniego miesiąca. W krajach rozwijających się, takich jak Indie, problem narkomanii jest również poważny i rosnący.

W każdym przypadku narkomania jest problemem społecznym, który wymaga szerokiej interwencji społecznej i politycznej, a także indywidualnej opieki zdrowotnej i wsparcia.

Narkomania - Popularne osoby

Niestety, narkomania dotyka wiele osób, również znanych i popularnych. Oto kilka przykładów znanych osób, które zmagały się z uzależnieniem:

 • Kurt Cobain - wokalista zespołu Nirvana, był uzależniony od heroiny i kokainy. Zmarł na skutek przedawkowania heroiny w 1994 roku.
 • Amy Winehouse - brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, była uzależniona od alkoholu i narkotyków. Zmarła w 2011 roku na skutek przedawkowania alkoholu.
 • Robert Downey Jr. - aktor, zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu przez wiele lat. Udało mu się jednak wyjść z nałogu i zrobił wielką karierę w Hollywood.
 • Whitney Houston - piosenkarka, była uzależniona od kokainy i alkoholu. Zmarła w 2012 roku w wyniku przedawkowania narkotyków.
 • Charlie Sheen - aktor, znany z takich produkcji jak "Dwa i pół", zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu przez wiele lat. Udało mu się jednak wyjść z nałogu i powrócić do aktorstwa.

Te przykłady pokazują, że narkomania może dotknąć każdego, niezależnie od pochodzenia czy statusu społecznego. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że każdy może znaleźć drogę do wyjścia z nałogu i powrotu do zdrowia.

Narkomania - najczęstsze substancje uzależniające

Narkomania może dotyczyć różnych substancji uzależniających. Najczęściej używane substancje, które mogą prowadzić do uzależnienia, to:

 • Alkohol: jest to legalna substancja, która jest szeroko dostępna. Alkohol może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego, a jego nadużywanie może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych i społecznych.
 • Nikotyna: jest to składnik znajdujący się w tytoniu i wyrobach tytoniowych, takich jak papierosy. Nikotyna jest silnie uzależniająca i prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, w tym chorób serca, płuc i raka.
 • Amfetaminy: są to syntetyczne substancje psychoaktywne, które pobudzają układ nerwowy. Amfetaminy są często używane jako środki dopingowe i rekreacyjne, a ich nadużywanie może prowadzić do uzależnienia, psychozy i wielu innych problemów zdrowotnych.
 • Kokaina: jest to silnie uzależniająca substancja psychoaktywna, która pochodzi z liści koka. Kokaina jest często używana rekreacyjnie jako narkotyk, który powoduje uczucie euforii i pobudzenia, ale jej nadużywanie może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca i psychotycznych objawów.
 • Opioidy: to grupa substancji psychoaktywnych, która obejmuje takie narkotyki jak heroina, morfina i oksykodon. Opioidy są bardzo uzależniające i nadużywanie ich może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym przedawkowania i zgonu.
 • Marihuana: jest to roślina, która zawiera substancję psychoaktywną zwaną tetrahydrokannabinolem (THC). Marihuana jest często używana rekreacyjnie i jako lek, ale jej nadużywanie może prowadzić do uzależnienia i innych problemów zdrowotnych.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją również inne substancje, takie jak halucynogeny, rozpuszczalniki, leki przeciwbólowe, które mogą również prowadzić do uzależnienia i innych problemów zdrowotnych. Wszystkie te substancje powinny być traktowane z powagą, a nadużywanie ich może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.

Narkomania- Przyczyny 

Istnieje wiele przyczyn, które mogą przyczynić się do rozwoju narkomanii. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą złożoną, która wynika z połączenia czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Poniżej przedstawiam najważniejsze przyczyny narkomanii:

 • Fizjologiczne czynniki ryzyka: Czynniki genetyczne i biologiczne, takie jak zaburzenia neurochemiczne, skłonności do ryzykownych zachowań, skłonność do uzależnień i choroby psychiczne, mogą zwiększać ryzyko narkomanii.
 • Czynniki psychologiczne: Niektóre osoby są bardziej podatne na uzależnienie, ponieważ zmagają się z problemami emocjonalnymi, takimi jak lęk, depresja, zaburzenia nastroju, niepewność siebie lub traumy. Narkotyki mogą czasowo łagodzić te problemy, ale jednocześnie zwiększają ryzyko uzależnienia.
 • Czynniki społeczne: Narkomania często występuje wśród osób, które żyją w trudnych warunkach społecznych, takich jak bieda, bezrobocie, przemoc domowa, marginalizacja społeczna, brak stabilnych relacji międzyludzkich i ograniczony dostęp do edukacji i służby zdrowia.
 • Środowisko: Czynniki środowiskowe, takie jak łatwy dostęp do narkotyków, presja rówieśnicza, brak pozytywnych wzorców zachowań, wychowanie w rodzinie z problemami alkoholowymi lub narkotykowymi, towarzystwo osób uzależnionych od narkotyków i brak wsparcia ze strony rodziny lub społeczeństwa, mogą zwiększać ryzyko narkomanii.
 • Narkotyki: Używanie sporadyczne narkotyków jest jednym z największych czynników ryzyka narkomanii. Osoby, które używają narkotyków, zwiększają swoje ryzyko uzależnienia, szczególnie jeśli używają ich regularnie lub w dużych ilościach.

Podsumowując, narkomania jest chorobą złożoną, która wynika z połączenia wielu czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Zrozumienie tych czynników i eliminacja ich wpływu może pomóc w zapobieganiu narkomanii i jej leczeniu.

Narkomania - Objawy 

Narkomania jest chorobą psychiczną, która może mieć dramatyczny wpływ na funkcjonowanie osoby. Osoby uzależnione są nieustannie zmuszane do poszukiwania i używania narkotyków, które zapewniają im szybki i silny zastrzyk pozytywnych uczuć.

Uzależnienie od narkotyków może mieć wiele różnych objawów. Osoby uzależnione mogą wykazywać niekontrolowane pragnienie używania narkotyków, nawet jeśli przypisują sobie negatywne konsekwencje. Mogą mieć również trudności w kontrolowaniu swoich działań, co prowadzi do wielokrotnych prób użycia narkotyków.

Uzależnienie od narkotyków może mieć również bardzo negatywny wpływ na ogólne funkcjonowanie osoby. Osoby uzależnione mogą mieć trudności z koncentracją, zapamiętywaniem informacji oraz z podejmowaniem decyzji. Mogą również wykazywać zmiany w zachowaniu, takie jak agresja, drażliwość, izolacja społeczna i depresja.

Chociaż uzależnienie od narkotyków może być trudne do pokonania, istnieją skuteczne metody leczenia, które mogą pomóc osobom w powrocie do zdrowia. Leczenie uzależnień od narkotyków obejmuje terapię behawioralną, farmakoterapię, terapię rodzinną i społecznościową oraz wsparcie finansowe i społeczne.

Narkomania - Diagnoza 

Narkomania to zaburzenie związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki, alkohol czy inne środki odurzające. Osoby cierpiące na narkomanię doświadczają trudności w powstrzymywaniu się od stosowania substancji psychoaktywnych, co w konsekwencji prowadzi do destrukcyjnych skutków zarówno dla ich zdrowia, jak i relacji społecznych.

Jeśli szukasz pomocy w zakresie narkomanii, możesz skontaktować się z lokalnym ośrodkiem terapii uzależnień. W ośrodkach tych dostępne są specjalnie wyedukowani terapeuci, którzy pomogą Ci w ustaleniu diagnozy, a także wypracowaniu planu leczenia. W wielu miejscach można również skorzystać z grup wsparcia, które mogą pomóc w przezwyciężeniu uzależnienia.

Oprócz ośrodków terapii, istnieją również wiele organizacji non-profit, które oferują bezpłatną pomoc i wsparcie w zakresie narkomanii. Większość z tych organizacji posiada sieć lokalnych ośrodków, a także programy online, które oferują darmowe porady i wsparcie.

Ponadto, możesz skontaktować się z Narodową Fundacją dla Narkomanii (National Association for Addiction), która oferuje wsparcie i doradztwo w zakresie leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. Fundacja ta prowadzi również programy edukacyjne i informacyjne, które mają na celu zapobieganie i leczenie uzależnień.

Narkomania - Skutki zdrowotne

Narkomania może prowadzić do wielu różnych niebezpiecznych skutków dla zdrowia, a wiele z nich zależy od rodzaju substancji, od której dana osoba jest uzależniona. Oto kilka przykładów najgroźniejszych skutków narkomanii:

 • Przedawkowanie: Przedawkowanie substancji odurzających jest najbardziej niebezpiecznym skutkiem narkomanii i może prowadzić do śmierci.
 • Uszkodzenie mózgu: Narkotyki mogą uszkadzać mózg, powodując trwałe zmiany w jego strukturze i funkcjonowaniu. Mogą prowadzić do problemów z pamięcią, myśleniem, koordynacją ruchową i nastrojem.
 • Choroby zakaźne: Uzależnieni często stosują narkotyki w sposób, który zwiększa ryzyko chorób zakaźnych, takich jak HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C oraz zapalenie wsierdzia.
 • Zawał serca: Stosowanie narkotyków, zwłaszcza amfetaminy, kokainy i metamfetaminy, może prowadzić do zawału serca.
 • Utrata pracy, relacji i mieszkania: Osoby uzależnione często mają problemy z utrzymaniem pracy, relacji i mieszkań. Mogą popadać w ubóstwo, a także mieć problemy z prawem.
 • Depresja i samobójstwo: Osoby uzależnione są bardziej narażone na problemy emocjonalne, takie jak depresja i samobójstwo.
 • Zaburzenia odżywiania: Niektóre narkotyki mogą wpływać na apetyt i prowadzić do zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja i bulimia. 

Narkomania jest niebezpiecznym stanem, który wymaga natychmiastowego działania, aby zapobiec poważnym skutkom dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Wczesne wykrycie i leczenie są kluczowe dla zmniejszenia ryzyka poważnych skutków narkomanii.

Narkomania- Leczenie

Narkomania jest poważnym problemem zdrowotnym, który wymaga kompleksowego leczenia. Leczenie narkomanii obejmuje zarówno elementy farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne.

Farmakoterapia w leczeniu narkomanii obejmuje przede wszystkim leki, które zmniejszają skłonności do sięgania po narkotyki. Leki te wywołują uczucie dyskomfortu lub nieprzyjemnych skutków ubocznych, gdy pacjent sięga po narkotyki.

Psychoterapia jest uważana za bardzo ważny element leczenia narkomanii. Terapia ta ma na celu zmianę myślenia pacjenta i jego zachowania. Terapeuta pracuje z pacjentem w celu zrozumienia i zmiany jego nawyków, które prowadzą do nadużywania narkotyków.

Ponadto, w leczeniu narkomanii ważne jest wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół. Wsparcie to może pomóc pacjentom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami oraz w utrzymaniu trzeźwego stylu życia po leczeniu.

Leczenie narkomanii może przyjmować wiele form i jest skutecznym sposobem leczenia, jeśli jest odpowiednio zarządzane. Osoby leczone za pomocą leków i psychoterapii powinny mieć regularne wizyty kontrolne w celu monitorowania postępów w leczeniu.

Narkomania - Wskazówki do walki z uzależnieniem

Radzenie sobie z uzależnieniem jest trudnym procesem, który wymaga cierpliwości, determinacji i wsparcia. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które mogą pomóc osobom dotkniętym uzależnieniem oraz ich rodzinom w codziennym życiu:

 • Poszukaj pomocy: Jeśli masz problem z uzależnieniem, ważne jest, aby poszukać pomocy. Możesz skontaktować się z terapeutą, lekarzem lub organizacją zajmującą się uzależnieniami, aby uzyskać wsparcie i wskazówki dotyczące radzenia sobie z uzależnieniem.
 • Zadbaj o swoje zdrowie: Ważne jest, aby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularna aktywność fizyczna, zdrowe jedzenie i sen są kluczowe dla dobrego samopoczucia.
 • Znajdź sposoby na redukcję stresu: Stres może być trudny do zniesienia, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, takich jak walka z uzależnieniem. Spróbuj znaleźć sposoby na radzenie sobie ze stresem, takie jak medytacja, joga, czy czytanie książek.
 • Znajdź grupę wsparcia: Wiele organizacji oferuje grupy wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniem i ich rodzin. W grupach tych można spotkać ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, i znaleźć wsparcie emocjonalne.
 • Unikaj pokus: Unikaj sytuacji, w których jesteś narażony na pokusy. Jeśli masz problem z alkoholem, unikaj miejsc, w których się go podaje. Jeśli jesteś uzależniony od hazardu, unikaj kasyn i innych miejsc, gdzie można grać.
 • Ustal cele i nagradzaj siebie: Ustal cele, które chcesz osiągnąć w swoim życiu i nagradzaj siebie za ich osiągnięcie. Nagroda może być czymś prostym, takim jak zjedzenie ulubionej potrawy lub obejrzenie ulubionego filmu.
 • Rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi: Rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi o swoich problemach. Często rozmowa z kimś bliskim może pomóc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji.
 • Nie poddawaj się: Radzenie sobie z uzależnieniem jest procesem, który wymaga czasu i wysiłku. Nie poddawaj się, nawet jeśli popełnisz błąd. Każdy dzień to nowa szansa na odnalezienie drogi do zdrowia.

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przypadek uzależnienia jest inny i wymaga indywidualnego podejścia

Jak możemy Ci pomóc?

Wykazano, że lepsza relacja z terapeutą i obopólne zrozumienie istotnie poprawia jakość terapii. MindMatch umożliwia znalezienie terapeuty, z których będzie Ci się świetnie rozmawiało. W pierwszej kolejności zaprosimy Cię do rozwiązania testu diagnostycznego, gdzie wyróżnimy prawdopodobne zaburzenia, które Cię męczą. Następnie, spośród wszystkich psychologów wyróżnimy tych, którzy najlepiej sprawdzili się w leczeniu podobnych do Ciebie osób. Na koniec, sam dokonasz wyboru - na podstawie krótkich filmików wrzucanych przez terapeutów, ocenisz z którym terapeutą będzie Ci się najlepiej rozmawiało!

FAQ - często zadawane pytania

Czy narkomania może być wyleczalna?

Tak, narkomania może być wyleczalna dzięki odpowiedniemu leczeniu. Istnieje wiele metod leczenia narkomanii, w tym farmakologiczne, psychologiczne i terapeutyczne, które mają na celu pomóc osobie w powrocie do zdrowia i odzyskaniu kontroli nad swoim życiem. Ważne jest, aby osoby uzależnione wiedziały, że proces leczenia bywa trudny.

Jakie substancje najbardziej uzależniają?

Według badań, substancje, które są najbardziej uzależniające to opioidy, takie jak heroina, oraz stymulanty, takie jak kokaina i metamfetamina.

Czy przez narkotyki żyje się krócej?

Uzależnienie od narkotyków może prowadzić do skrócenia życia, ponieważ mogą powodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, problemy oddechowe, problemy z wątrobą i uszkodzenie mózgu, co zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Uzależnienie od narkotyków również wpływa na relacje z bliskimi, co może prowadzić do problemów emocjonalnych i społecznych.

zdjęcie Katarzyna Walczak - Baran autora postu o narkomanii
Katarzyna Walczak - Baran
Logopeda
Jestem logopedą od 11 lat. Uwielbiam dzieci - sama mam ich 3: Anię, Zosię i Jasia :). Na zajęciach przede wszystkim bawię się z dziećmi - robię wszystko, aby podobała im się terapia. Pracuję też z dziećmi dwujęzycznymi (polski, angielski i hiszpański)

Znajdź dobrego psychologa!

Zdiagnozujemy Cię i dobierzemy Ci psychologa!
Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!!
Czytaj więcej: