Jak zapobiegać i jak się zmierzyć z chorobą Alzheimera?

Choroba Alzheimera: zmiany, które możesz zaobserwować u swoich bliskich

2023-01-14 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Choroba Alzheimera jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną, która wpływa na zdrowie poznawcze i funkcje poznawcze wielu ludzi. Jak dowiedzieć się, czy jesteś w grupie ryzyka? Jak rozpoznać objawy choroby Alzheimera? Jak kontrolować chorobę Alzheimera i prowadzić zdrowy tryb życia?

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest chorobą przewlekłą, która postępuje powoli, a jej objawy mogą pojawiać się z różnym nasileniem. Na całym świecie choruje na nią od 5 do 8 procent osób w wieku 65 lat i starszych. Osoby w wieku 80 lat lub starsze mogą mieć potencjalnie 10-20 procent szans na rozwój choroby Alzheimera.

Choroba Alzheimera jest zatem najczęstszą postacią otępienia i jedną z najczęstszych przyczyn demencji u osób starszych. Polega ona na stopniowym i nieodwracalnym niszczeniu neuronów mózgowych, co prowadzi do utraty pamięci, trudności w mówieniu, myśleniu i funkcjonowaniu codziennym. Choroba ta jest postacią neurodegeneracyjną i rozwija się powoli, a objawy mogą być trudne do zauważenia na początku. Obecnie nie ma skutecznego leczenia choroby Alzheimera, jednak istnieją terapie, które mogą opóźnić jej postęp i poprawić jakość życia pacjenta.

Popularne osoby zmagające się z chorobą Alzheimera

 • Ronald Reagan - były prezydent USA, który publicznie przyznał się do choroby Alzheimera po swoim urzędowaniu.

 • Charlton Heston - znany aktor, znany z filmów takich jak "Ben-Hur" i "El Cid", który publicznie przyznał się do choroby Alzheimera.

 • Glen Campbell - znany piosenkarz i gitarzysta, który publicznie przyznał się do choroby Alzheimera i wykorzystał swoją platformę, aby zwiększyć świadomość na temat choroby.

 • Iris Murdoch - brytyjska pisarka, która publicznie przyznała się do choroby Alzheimera i napisała o swoich doświadczeniach z nią w swojej ostatniej książce.

Znajdź najlepszego terapeutę dla siebie!

Znajdziemy najlepszego specjalistę, od choroby, która Ci dolega!

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się co Ci najprawdopodobniej dolega!
Dopasujemy Ci terapeutów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie!
Wybierzesz psychologa, którego styl terapii najbardziej do Ciebie przemówi!
Znajdziesz psychologa, który Cię lepiej zrozumie!
Choroba Alzheimera Zdiagnozuj się i znajdź terapeutę!

Przyczyny choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzheimera są skomplikowane i nie do końca poznane. Jednak, naukowcy wykazali, że zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe odgrywają ważną rolę w rozwoju choroby.

Czynniki genetyczne:

 • Mutacje w genie APOE, która zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimer'a.

 • Inne geny, takie jak PSEN1, PSEN2, APP, itp., również mają związek z chorobą.

Jednak tylko niektórzy ludzie z tymi mutacjami genetycznymi rozwiną chorobę Alzheimera, co sugeruje, że inne czynniki są również ważne.

Czynniki środowiskowe:

 • Wiek - ryzyko choroby zwiększa się z wiekiem.

 • Wcześniejsze uszkodzenie mózgu, np. w wyniku udaru lub urazu.

 • Czynniki stylu życia, takie jak palenie tytoniu, niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, mogą zwiększać ryzyko choroby.

 • Choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca lub nadciśnienie, również mogą być związane z chorobą.

Naukowcy dalej badają przyczyny choroby Alzheimera i wiele badań jest w toku, aby lepiej zrozumieć te procesy.

Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera są różne i mogą się różnić w zależności od indywidualnego przebiegu choroby. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, choroba ta przebiega przez trzy główne etapy: wczesny, umiarkowany i zaawansowany.

Etap wczesny

 • Trudności w pamięci krótkotrwałej, takie jak trudności w zapamiętywaniu nowych informacji.

 • Trudności w planowaniu lub organizacji.

 • Trudności w rozwiązywaniu prostych problemów matematycznych.

 • Trudności w orientacji przestrzennej lub czasowej.

 • Zmiana osobowości lub nastroju, takie jak apatia lub drażliwość.

Etap umiarkowany

 • Pogorszenie pamięci długotrwałej, takie jak trudności w zapamiętywaniu wydarzeń z przeszłości.

 • Trudności w mówieniu lub pisaniu.

 • Trudności w rozpoznawaniu znajomych lub członków rodziny.

 • Trudności w codziennych czynnościach, takich jak gotowanie lub płacenie rachunków.

 • Zmiana zachowania lub nastroju, takie jak agresywność lub podejrzliwość.

Etap zaawansowany

 • Całkowita utrata pamięci i zdolności do komunikacji.

 • Potrzeba całodobowej opieki.

 • Zmiana wyglądu fizycznego, takie jak utrata masy ciała lub niedowład mięśni.

 • Zwiększone ryzyko infekcji i innych powikłań.

Należy pamiętać, że objawy choroby Alzheimera mogą się różnić w zależności od osoby i przebiegu choroby, a także mogą być podobne do objawów innych chorób. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, gdy pojawią się objawy, które mogą sugerować chorobę.

Diagnostyka choroby Alzheimera

Diagnostyka choroby Alzheimera może obejmować kilka różnych metod, w tym:

 • Badanie lekarskie: Lekarz przeprowadzi wywiad i badanie fizykalne, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny objawów, takie jak choroby metaboliczne lub niedokrwienne mózgu.

 • Testy neuropsychologiczne: Są to testy, które pozwalają na ocenę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, orientacja i zdolności językowe.

 • Rezonans magnetyczny (MRI) lub tomografia komputerowa (CT): te badania pozwalają na zobrazowanie struktur mózgu i wykrycie ewentualnych zmian, które mogą sugerować chorobę Alzheimera.

 • Płytki beta-amyloidowe i tau w moczu lub krwi: te testy pozwalają na wykrycie białek, które są charakterystyczne dla choroby Alzheimera.

 • Biopsja mózgu: W rzadkich przypadkach, w celu potwierdzenia diagnozy, lekarz może zalecić pobranie małej ilości tkanki mózgu do badania laboratoryjnego.

 • Testy genetyczne: testy genetyczne mogą być stosowane w celu wykrycia mutacji genów, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

Należy pamiętać, że nie ma jednego testu, który jednoznacznie potwierdzi diagnozę choroby Alzheimera. Zazwyczaj lekarz będzie korzystał z kilku metod badawczych, w tym wywiadu, badań fizykalnych, neuropsychologicznych i badań obrazowych, aby potwierdzić diagnozę.

Leczenie choroby Alzheimera

Obecnie nie ma skutecznego leczenia choroby Alzheimera, które mogłoby całkowicie zatrzymać lub odwrócić jej postęp. Jednak istnieją leki i terapie, które mogą opóźnić postęp choroby i poprawić jakość życia pacjenta.

Leki

Istnieją leki, które mogą pomóc w poprawie funkcji poznawczych i zwiększyć komunikację między komórkami mózgu u pacjentów z chorobą Alzheimera.

 1. Inhibitory acetylocholinesterazy: Leki takie jak donepezil, rivastigmina i galantamina, działają poprzez zwiększenie ilości acetylocholiny, która jest ważnym neuroprzekaźnikiem w mózgu.

 2. Memantyna: jest to lek, który działa poprzez modulowanie glutaminianu, innego ważnego neuroprzekaźnika w mózgu, którego nadmiar jest związany z chorobą alzheimera.

 3. Inne leki: takie jak semagacestat, który zmniejsza produkcję białka beta-amyloidowego, które jest związane z chorobą Alzheimera.

Terapia

Terapia w chorobie Alzheimera może obejmować kilka różnych podejść, w tym:

 • Terapia behawioralna: ta forma terapii polega na pracy z pacjentem i jego rodziną, aby lepiej zrozumieć i radzić sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami, takimi jak agresja, lęk czy depresja, które mogą wystąpić w chorobie alzheimera.

 • Rehabilitacja poznawcza: ta forma terapii polega na ćwiczeniach, które pozwalają pacjentom na utrzymanie pozostałych zdolności poznawczych i umiejętności oraz rozwijanie nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

 • Opieka paliatywna: jest to pomoc dla pacjentów i ich rodzin w zarządzaniu skutkami choroby i zwiększenie komfortu pacjenta, takie jak leczenie bólu, opieka pielęgniarska, opieka hospicyjna.

Należy pamiętać, że każdy przypadek choroby Alzheimera jest inny i leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest trudną chorobą, która wpływa nie tylko na pacjenta, ale także na jego rodzinę i bliskich. Oto kilka wskazówek, jak radzić sobie z chorobą:

 1. Zdobycie jak najwięcej informacji: Dowiedz się jak najwięcej na temat choroby i dostępnych opcji leczenia i opieki.

 2. Organizacja opieki: Ustal plan opieki dla pacjenta, w tym opiekę medyczną, opiekę dzienną i opiekę paliatywną.

 3. Utrzymanie kontaktu z pacjentem: Pamiętaj, aby być z pacjentem w jego codziennym życiu, nawet jeśli jego zdolności poznawcze się pogarszają.

 4. Utrzymanie rutyny: utrzymanie pewnej rutyny dnia pomaga pacjentowi zachować poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

 5. Utrzymanie aktywności fizycznej i umysłowej: pomaga to utrzymać pozostałe zdolności poznawcze pacjenta.

 6. Znalezienie wsparcia

Psychoterapia od MindMatch

Wykazano, że lepsza relacja z terapeutą i obopólne zrozumienie istotnie poprawia jakość terapii. MindMatch umożliwia znalezienie terapeuty, z których będzie Ci się świetnie rozmawiało. W pierwszej kolejności zaprosimy Cię do rozwiązania testu diagnostycznego, gdzie wyróżnimy prawdopodobne zaburzenia, które Cię męczą. Następnie, spośród wszystkich psychologów wyróżnimy tych, którzy najlepiej sprawdzili się w leczeniu podobnych do Ciebie osób. Na koniec, sam dokonasz wyboru - na podstawie krótkich filmików wrzucanych przez terapeutów, ocenisz z którym terapeutą będzie Ci się najlepiej rozmawiało!

Nowe terapie i badania

W ostatnich latach, naukowcy przeprowadzają liczne badania nad chorobą Alzheimera, aby zrozumieć jej przyczyny i opracować nowe metody leczenia. Oto kilka przykładów nowych terapii i badań, które są obecnie prowadzone:

 1. Terapie immunologiczne: badania nad tym, czy podawanie pacjentom przeciwciał, które atakują białko beta-amyloidowe, może pomóc w zatrzymaniu postępu choroby.

 2. Terapie genowe: badania nad tym, czy wszczepienie pacjentom genów, które regulują produkcję białka beta-amyloidowego, może pomóc w zatrzymaniu postępu choroby.

 3. Terapie neuroprotekcyjne: badania nad tym, czy substancje, które chronią komórki mózgu przed uszkodzeniem, mogą pomóc w zatrzymaniu postępu choroby.

 4. Terapie związane z dietą: badania nad tym, czy zmiana diety, takiej jak dieta śródziemnomorska, może zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby.

 5. Badania nad szybszą diagnostyką: badania nad nowymi metodami obrazowania mózgu, które pozwolą na wczesne wykrycie choroby i monitorowanie postępu.

FAQ - często zadawane pytania

Jakie są pierwsze oznaki choroby Alzheimera?

W pierwszej kolejności psuje się pamięć. Chory może też wolniej mówić lub dużo mniej mówić. Często ma problem z przypomnieniem sobie poszczególnych słów. Spadają zdolności intelektualne.

Jak długo żyją ludzie chorzy na Alzheimera?

Choroba rozwija się powoli i niezauważenie, ale po wystąpieniu pierwszych objawów Alzheimera chorzy żyją na ogół 8-14 lat.

Jak hamować Alzheimera?

Udowodniono że resweratrol (substancja pochodzenia roślinnego), witamina B i ćwiczenia mózgu pomagają zachować mózg w dobrej kondycji. Dlatego zaopatrz się w rośliny zawierające reswerartol (winogrona, maliny, jeżyny) i rozwiązuj krzyżówki i sudoku.

Dlaczego chory na Alzheimera przestaje chodzić?

Choroba Alzheimera polega na stopniowym i powolnym umieraniu komórek mózgowych. Zatem jedna po drugiej znikają komórki (neurony) odpowiedzialne za różne umiejętności: rozpoznawanie osób, obiektów, wspomnienia z życia, i mówienie, a w dalszym etapie również bardziej podstawowe: jedzenie, chodzenie a nawet oddychanie.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Anna Wójcik autora postu o Alzheimer
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Najlepszy terapeuta dla Ciebie!

Zdiagnozuj się i znajdź terapeutę specjalizującego się w Twojej chorobie!
Zdiagnozuj się!
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy