Droga do poprawnej mowy - ćwiczenia i techniki wspomagające terapię zaburzeń mowy

Zaburzenia mowy u dzieci - jak pomóc w prawidłowym rozwoju mowy?

2023-03-04 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Czy Twoje dziecko ma trudności z wymową lub zrozumieniem języka? Dowiedz się więcej o zaburzeniach mowy u dzieci i jak pomóc im poprawić komunikację. Przeczytaj teraz!

Zaburzenia mowy u dzieci - Rozwój mowy

Rozwój mowy to proces, w którym dziecko zdobywa umiejętności komunikacyjne, takie jak rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Proces ten zaczyna się już od pierwszych dni życia dziecka, kiedy to maluch reaguje na dźwięki i głosy w swoim otoczeniu. Stopniowo, w miarę rozwoju dziecka, jego zdolności językowe się rozwijają, a ono samo zaczyna wypowiadać swoje pierwsze słowa.

W ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecko zdobywa umiejętności, takie jak reagowanie na dźwięki, rozpoznawanie głosu rodziców, a także produkowanie pierwszych dźwięków i słów. Około 6-7 miesiąca życia maluch zaczyna rozumieć podstawowe komunikaty, takie jak "nie", "tak", czy "chodź". W tym okresie dziecko również zaczyna produkować swoje pierwsze dźwięki, takie jak "ma-ma" czy "da-da".

W drugim roku życia dziecka, jego zdolności językowe rozwijają się szybciej, a dziecko zaczyna produkować coraz więcej słów, a także łączyć je w proste zdania. W tym okresie dziecko zaczyna również rozumieć proste polecenia i pytania.

W wieku 3-4 lat dziecko zdobywa już znacznie większe umiejętności językowe i potrafi swobodnie porozumiewać się z innymi. Dziecko w tym okresie zaczyna stosować bardziej skomplikowane zdania, a także zaczyna posługiwać się liczbami i kolorami.

W wieku 5-6 lat dziecko ma już rozwinięte umiejętności czytania i pisania, a także potrafi mówić bardziej złożonymi zdaniami. W tym okresie dziecko zaczyna również uczyć się gramatyki i składni języka.

Rozwój mowy zależy w dużym stopniu od interakcji dziecka z jego otoczeniem, a zwłaszcza od interakcji z rodzicami. Ważne jest, aby rodzice rozmawiali z dzieckiem, czytali mu książki i angażowali je w różne zabawy i gry językowe, które pomagają w rozwoju mowy.

Zaburzenia mowy u dzieci - Rozwój słuchu

Rozwój słuchu to proces, w którym dziecko zdobywa umiejętności słyszenia i rozumienia dźwięków w swoim otoczeniu. Proces ten rozpoczyna się już w łonie matki, gdzie dziecko słyszy dźwięki otaczającego go świata, a następnie rozwija się po urodzeniu.

Znajdź najlepszego psychologa dla siebie!

Zdiagnozuj się, a my wskażemy Ci najwłaściwszego psychologa dla Ciebie.

Rozwiąż test diagnostyczny i dowiedz się jakie masz opcje leczenia
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
Zaburzenia mowy u dzieci Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

Podczas pierwszych dni życia dziecka słuch jest jeszcze słabo rozwinięty, ale stopniowo zaczyna się rozwijać. W ciągu pierwszych kilku miesięcy życia dziecka, jego zdolności słuchowe ulegają znacznemu rozwojowi. Maluch reaguje na dźwięki i głosy w swoim otoczeniu, zaczyna rozpoznawać głos rodziców i odróżniać różne dźwięki.

W drugim miesiącu życia dziecka, jego zdolności słuchowe pozwalają mu na rozróżnienie podobnych dźwięków, takich jak "p" i "b". W trzecim miesiącu życia dziecka, maluch jest w stanie reagować na dźwięki, które pochodzą z różnych źródeł, a także zwracać uwagę na nowe dźwięki w swoim otoczeniu.

W wieku około 6-7 miesięcy dziecko jest już w stanie rozpoznawać dźwięki i słowa w języku swoich rodziców, a także reagować na różne dźwięki w swoim otoczeniu. Maluch jest również w stanie rozpoznawać melodykę i intonację wypowiedzi, co pomaga mu w rozumieniu emocji i nastroju rozmówcy.

W wieku około 12 miesięcy dziecko jest już w stanie rozumieć proste polecenia i odpowiedzieć na proste pytania. Maluch potrafi również reagować na imię, a także rozpoznaje różne dźwięki i instrumenty muzyczne.

Rozwój słuchu jest ważny dla prawidłowego rozwoju mowy i komunikacji dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o zdrowie słuchowe dziecka i chronić je przed hałasem i innymi czynnikami, które mogą szkodzić słuchowi. Ważne jest również, aby rozwijać umiejętności słuchowe dziecka poprzez rozmowy, słuchanie muzyki i różnego rodzaju gry i zabawy słuchowe.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia

Leczenie zaburzeń mowy u dzieci może obejmować wiele różnych podejść terapeutycznych, w zależności od rodzaju i nasilenia zaburzeń. Oto kilka metod leczenia, które mogą być stosowane w przypadku zaburzeń mowy u dzieci:

 • Terapia mowy - jest to metoda, w której specjalista ds. terapii mowy pracuje z dzieckiem, aby poprawić ich zdolności językowe i komunikacyjne. Terapia mowy może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe, rozwijanie słownictwa oraz inne techniki, w zależności od potrzeb dziecka.
 • Terapia poznawczo-behawioralna - jest to podejście terapeutyczne, które skupia się na zmianie niepożądanych zachowań poprzez zmianę sposobu myślenia i podejścia dziecka do sytuacji. Terapia poznawczo-behawioralna może być stosowana w przypadku zaburzeń mowy związanych z lękiem, stresem, zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Farmakoterapia - w niektórych przypadkach, w szczególności gdy zaburzenia mowy są spowodowane innymi zaburzeniami neurologicznymi, może być stosowana farmakoterapia. W takim przypadku konieczne jest konsultacja z lekarzem specjalistą.
 • Ćwiczenia domowe - rodzice mogą pomóc dziecku w leczeniu zaburzeń mowy poprzez regularne wykonywanie ćwiczeń domowych zaleconych przez terapeutę.
 • Współpraca z nauczycielem - nauczyciele są często pierwszymi osobami, które zauważają problemy z mową u dzieci. Współpraca z nauczycielem może pomóc w monitorowaniu postępów dziecka w nauce i dostosowaniu planu nauczania do jego potrzeb.

Ważne jest, aby zawsze skonsultować się ze specjalistą, gdy pojawiają się problemy z mową u dziecka. Terapia mowy i inne podejścia terapeutyczne powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia oddechowe są często wykorzystywane w terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych, ponieważ poprawiają kontrolę oddychania, co wpływa na jakość produkcji dźwięków mowy. Poniżej przedstawiamy przykłady ćwiczeń oddechowych, które mogą pomóc w leczeniu zaburzeń mowy:

 • Ćwiczenia oddechowe przez nos: należy poprosić dziecko, aby oddychało powoli i głęboko przez nos, trzymając usta zamknięte. Dziecko powinno skupić się na wdechu, który powinien trwać około 3-5 sekund, a następnie na wydechu, który powinien trwać około 5-7 sekund.
 • Ćwiczenia oddechowe przez usta: należy poprosić dziecko, aby oddychało powoli i głęboko przez usta, trzymając nos zamknięty palcem. Dziecko powinno skupić się na wdechu, który powinien trwać około 3-5 sekund, a następnie na wydechu, który powinien trwać około 5-7 sekund.
 • Ćwiczenia oddechowe z balonem: należy poprosić dziecko, aby dmuchało powoli i równomiernie w balonik, a następnie powoli wypuszczało powietrze z balonika.
 • Ćwiczenia oddechowe z piórkami: należy poprosić dziecko, aby dmuchało powoli i równomiernie na piórka, a następnie powoli wypuszczało powietrze z piórek.
 • Ćwiczenia oddechowe z bańką mydlaną: należy poprosić dziecko, aby dmuchało powoli i równomiernie na bańkę mydlanową, a następnie powoli wypuszczało powietrze z bańki.
 • Ćwiczenia oddechowe z kijem drewnianym: należy poprosić dziecko, aby dmuchało powoli i równomiernie na kij drewniany, a następnie powoli wypuszczało powietrze z kija.

Regularne wykonywanie ćwiczeń oddechowych może pomóc w poprawie kontroli oddychania, co wpływa na jakość produkcji dźwięków mowy. Ćwiczenia te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i przeprowadzane pod nadzorem logopedy.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia artykulacyjne są jednym z elementów terapii logopedycznej, która jest skierowana na poprawę komunikacji i redukcję zaburzeń mowy u dzieci. Ćwiczenia te mają na celu poprawić kontrolę ruchów artykulacyjnych i ułatwić dziecku produkcję prawidłowych dźwięków mowy. Poniżej przedstawiamy przykłady ćwiczeń artykulacyjnych, które mogą pomóc w leczeniu zaburzeń mowy u dzieci:

 • Ćwiczenia wargowe: kontrola warg jest kluczowa dla poprawnej produkcji dźwięków mowy. Ćwiczenia takie jak rysowanie ust kredką, dmuchanie na balonik lub ruchy wargowe naśladujące uśmiech lub mruganie pomagają w rozwijaniu kontroli warg.
 • Ćwiczenia językowe: kontrola języka jest ważna w produkcji wielu dźwięków mowy. Ćwiczenia takie jak naśladowanie ruchów języka logopedy, lizanie warg lub powtórzenie dźwięków "l" i "r" pomagają w kształtowaniu prawidłowego ruchu języka.
 • Ćwiczenia podniebienne: kontrola podniebienia jest kluczowa dla poprawnej produkcji dźwięków mowy. Ćwiczenia takie jak naśladowanie dźwięków "k" i "g" lub dmuchanie przez usta z zamkniętymi nozdrzami pomagają w rozwijaniu kontroli podniebienia.
 • Ćwiczenia krtaniowe: kontrola krtani jest kluczowa dla poprawnej produkcji dźwięków mowy. Ćwiczenia takie jak naśladowanie dźwięków "h" lub "j" pomagają w kształtowaniu prawidłowej kontroli krtani.
 • Ćwiczenia mimiczne: kontrola mimiki twarzy jest ważna w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ćwiczenia takie jak naśladowanie ruchów twarzy logopedy, wyciąganie języka lub udawanie różnych emocji poprzez mimikę pomagają w rozwijaniu kontroli mimiki twarzy.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia gramatyczne

Ćwiczenia gramatyczne są ważnym elementem terapii zaburzeń mowy u dzieci, ponieważ pomagają w poprawie zdolności do tworzenia poprawnych zdań i wyrażeń. Poniżej przedstawiamy przykłady ćwiczeń gramatycznych, które mogą pomóc w leczeniu zaburzeń mowy u dzieci:

 • Ćwiczenia składniowe: należy poprosić dziecko o ułożenie prostych zdań, korzystając z określonych słów, takich jak "ja", "lubię", "kot", "spacer", itp. Dziecko powinno skupić się na poprawnym użyciu formy czasu i przykładaniu uwagi do gramatyki.
 • Ćwiczenia z zaimkami: należy poprosić dziecko, aby skonstruowało zdania, w których będą używane zaimki, takie jak "ja", "ty", "on", "ona", itp. Dziecko powinno skupić się na poprawnym użyciu zaimków w zdaniu.
 • Ćwiczenia z liczebnikami: należy poprosić dziecko, aby skonstruowało zdania, w których będą używane liczebniki, takie jak "jeden", "dwa", "trzy", itp. Dziecko powinno skupić się na poprawnym użyciu liczebników w zdaniu.
 • Ćwiczenia z przyimkami: należy poprosić dziecko, aby skonstruowało zdania, w których będą używane przyimki, takie jak "w", "na", "przed", itp. Dziecko powinno skupić się na poprawnym użyciu przyimków w zdaniu.
 • Ćwiczenia z rodzajnikami: należy poprosić dziecko, aby skonstruowało zdania, w których będą używane rodzajniki, takie jak "ten", "ta", "to", itp. Dziecko powinno skupić się na poprawnym użyciu rodzajników w zdaniu.

Regularne wykonywanie ćwiczeń gramatycznych może pomóc w poprawie zdolności do tworzenia poprawnych zdań i wyrażeń. Ćwiczenia te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i przeprowadzane pod nadzorem logopedy.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia słuchowe

Ćwiczenia słuchowe są ważnym elementem terapii zaburzeń mowy u dzieci, ponieważ pomagają w poprawie percepcji słuchowej, co ma wpływ na rozwój mowy. Poniżej przedstawiamy przykłady ćwiczeń słuchowych, które mogą pomóc w leczeniu zaburzeń mowy u dzieci:

 • Rozpoznawanie dźwięków: Dziecko powinno nauczyć się rozpoznawać i nazywać dźwięki, takie jak "a", "e", "i", "o", "u", "sz", "cz", "rz", itp. Ćwiczenia te mogą polegać na odsłuchiwaniu nagrań dźwięków i powtarzaniu ich przez dziecko.
 • Rozumienie poleceń słownych: Dziecko powinno nauczyć się rozumieć i wykonywać proste polecenia słowne, takie jak "podaj mi książkę", "złóż dłonie", "podskocz trzy razy", itp. Ćwiczenia te mogą polegać na wykonywaniu prostych czynności na podstawie polecenia słownego.
 • Rozumienie pytań: Dziecko powinno nauczyć się rozumieć i odpowiadać na proste pytania, takie jak "jak masz na imię?", "ile masz lat?", "gdzie mieszkasz?", itp. Ćwiczenia te mogą polegać na zadawaniu pytań i oczekiwaniu na odpowiedź dziecka.
 • Słuchanie i rozumienie historyjek: Dziecko powinno nauczyć się słuchać i rozumieć proste opowieści lub historyjki. Ćwiczenia te mogą polegać na słuchaniu opowieści i odpowiadaniu na pytania dotyczące jej treści.
 • Słuchanie i naśladowanie dźwięków: Dziecko powinno nauczyć się słuchać i naśladować różne dźwięki, takie jak odgłosy zwierząt, dźwięki z otoczenia, itp. Ćwiczenia te mogą polegać na słuchaniu dźwięków i naśladowaniu ich przez dziecko.

Regularne wykonywanie ćwiczeń słuchowych może pomóc w poprawie percepcji słuchowej u dzieci i przyczynić się do poprawy ich zdolności do mówienia. Ćwiczenia te powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i przeprowadzane pod nadzorem logopedy.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia ruchowo - słuchowe

Ćwiczenia ruchowo-słuchowe są często stosowane w terapii zaburzeń mowy u dzieci, ponieważ pozwalają one na jednoczesne rozwijanie koordynacji ruchowej i percepcji słuchowej, co ma pozytywny wpływ na rozwój mowy. Poniżej przedstawiamy przykłady ćwiczeń ruchowo-słuchowych, które mogą pomóc w leczeniu zaburzeń mowy u dzieci:

 • Skakanie na jednej nodze przy określonym dźwięku: Dziecko stoi na jednej nodze i skacze na zmianę na drugą nodze przy określonym dźwięku, na przykład przy dźwięku "p" lub "k". Ćwiczenie to pozwala na rozwijanie koordynacji ruchowej i percepcji słuchowej.
 • Rzucanie piłki przy określonym dźwięku: Dziecko rzuca piłkę z jednej ręki do drugiej przy określonym dźwięku, na przykład przy dźwięku "s". Ćwiczenie to pomaga w rozwijaniu koordynacji ruchowej i percepcji słuchowej.
 • Wykonywanie ruchów przy określonym dźwięku: Dziecko wykonuje różne ruchy, takie jak machanie rękami, ukłon, podskok, itp., przy określonym dźwięku, na przykład przy dźwięku "sz". Ćwiczenie to pozwala na rozwijanie koordynacji ruchowej i percepcji słuchowej.
 • Zabawa w "głuchy telefon": Dziecko bierze udział w zabawie w "głuchy telefon", w której przekazuje sobie różne słowa lub zdania. Ćwiczenie to pomaga w rozwijaniu percepcji słuchowej i poprawie rozumienia mowy.
 • Tańce przy muzyce: Dziecko tańczy przy muzyce, wykonując różne ruchy ciała, na przykład podskoki, obracanie się, itp. Ćwiczenie to pozwala na rozwijanie koordynacji ruchowej i percepcji słuchowej.

Zaburzenia mowy u dzieci  - Ćwiczenia na rozwój spostrzegawczości i koordynacji

Ćwiczenia na rozwój spostrzegawczości i koordynacji są ważne w terapii zaburzeń mowy u dzieci, ponieważ pozwalają na lepsze skupienie uwagi na zadaniach, poprawę koordynacji ruchowej, a także rozwijają umiejętności poznawcze, takie jak pamięć, myślenie przestrzenne i rozumienie.

Oto kilka przykładów ćwiczeń na rozwój spostrzegawczości i koordynacji:

 • Układanie puzzli – pozwala na rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego, koordynacji ruchowej oraz spostrzegawczości.
 • Gra w memory – poprawia pamięć oraz skupienie uwagi na zadaniu.
 • Gra w domino – rozwija spostrzegawczość oraz umiejętności logiczne.
 • Zabawy ruchowe na dworze lub w sali gimnastycznej – umożliwiają rozwijanie koordynacji ruchowej, równowagi, zmysłu orientacji przestrzennej, a także pozwalają na odreagowanie emocji.
 • Ćwiczenia ruchowe przy muzyce – rozwijają koordynację ruchową, rytmiczność, zmysł rytmiczny oraz spostrzegawczość.
 • Zabawy w skojarzenia – rozwijają pamięć i spostrzegawczość.
 • Ćwiczenia wizualno-ruchowe – np. przechodzenie przez labirynt lub przeplatankę, rysowanie po linii, itp. – rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową.

Przy wyborze ćwiczeń na rozwój spostrzegawczości i koordynacji warto pamiętać, że powinny być one dostosowane do wieku dziecka, jego zainteresowań i możliwości. W terapii zaburzeń mowy ważne jest, aby ćwiczenia te były zintegrowane z całością programu terapeutycznego i dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zaburzenia mowy u dzieci - Ćwiczenia na rozwój słownictwa

Ćwiczenia na rozwój słownictwa u dzieci z zaburzeniami mowy mogą pomóc w poprawie ich komunikacji i zwiększeniu ich zasobów słownictwa. Oto kilka przykładów:

 • Gry słowne - graj w gry słowne, takie jak Scrabble lub Kalambury, aby pomóc dziecku wzbogacić swoje słownictwo i umiejętności językowe.
 • Czytanie - czytaj dziecku różne książki, opowiadania i bajki, aby rozwijać ich słownictwo i zdolności komunikacyjne. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań i wyjaśniania znaczenia słów, których nie rozumie.
 • Opisywanie obrazów - poproś dziecko, aby opisało obraz lub rysunek, aby rozwijać ich zdolności opowiadania i rozwijać ich słownictwo.
 • Zabawy z kategoriami słów - podaj dziecku kategorię słów, na przykład "owoce", a następnie poproś o wymienienie jak najwięcej słów pasujących do tej kategorii. To pomaga dziecku rozwijać swoje słownictwo i ćwiczyć ich myślenie logiczne.
 • Oglądanie filmów z napisami - oglądanie filmów z napisami może pomóc dziecku w rozumieniu nowych słów i fraz. Zachęcaj dziecko do zwracania uwagi na nowe słowa i ich znaczenie.
 • Gry słowne online - istnieje wiele gier i aplikacji, które pomagają rozwijać słownictwo dziecka w zabawny i interaktywny sposób. Przykłady to np. Lingokids, Bury lemmings, czy Hanging with friends.

Jeśli dziecko ma trudności z rozwojem słownictwa i komunikacją, warto skonsultować się ze specjalistą, który może pomóc w diagnozie i opracowaniu planu terapeutycznego.

Kiedy szukać pomocy u specjalisty?

W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie zauważą u dziecka jakiekolwiek niepokojące symptomy w zakresie mowy, powinni jak najszybciej skonsultować się z logopedą lub specjalistą z dziedziny zaburzeń mowy. Ważne jest, aby zareagować na pierwsze objawy zaburzeń mowy u dziecka, ponieważ im wcześniej zostaną zdiagnozowane i rozpoczęta zostanie terapia, tym większa jest szansa na poprawę stanu dziecka.

Poniżej przedstawiam niektóre objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia mowy u dziecka:

 • Opóźnienie rozwoju mowy - dziecko nie mówi lub ma zbyt małą ilość słów jak na swój wiek
 • Niepoprawne wymawianie głosek - dziecko mówi niepoprawnie i trudno jest mu zrozumieć
 • Problemy z rozumieniem mowy - dziecko ma trudności w zrozumieniu mowy, np. nie reaguje na prośby lub pytania
 • Zbyt wolne tempo mowy - dziecko mówi bardzo powoli, co utrudnia zrozumienie jego wypowiedzi
 • Trudności w utrzymywaniu uwagi i koncentracji podczas rozmowy - dziecko ma problemy z utrzymaniem uwagi podczas rozmowy i łatwo traci zainteresowanie tematem
 • Powtarzanie się słów lub fraz - dziecko powtarza te same słowa lub frazy podczas rozmowy, co utrudnia zrozumienie jego wypowiedzi
 • Niedostosowanie języka do sytuacji - dziecko używa języka, który nie jest odpowiedni do sytuacji, w której się znajduje
 • Trudności w składaniu zdań i wypowiadaniu się - dziecko ma problemy z budowaniem poprawnych zdań, co utrudnia zrozumienie jego wypowiedzi.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka któreś z tych objawów lub inne niepokojące symptomy związane z mową, warto jak najszybciej skonsultować się z logopedą lub specjalistą z dziedziny zaburzeń mowy, który pomoże Ci określić przyczynę problemu i zaplanować odpowiednie metody terapeutyczne

FAQ - często zadawane pytania

Kiedy dziecko powinno wypowiedzieć pierwsze słowa?

Dziecko zazwyczaj zaczyna wypowiadać swoje pierwsze słowa między 10. a 14. miesiącem życia, choć niektóre dzieci mogą zacząć mówić wcześniej lub później. Ważne jest, aby pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, więc nie należy martwić się, jeśli dziecko nie mówi jeszcze po 14. miesiącu życia.

Jakie ćwiczenia na zaburzenia mowy są najskuteczniejsze?

Skuteczność ćwiczeń na zaburzenia mowy zależy od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy, wieku osoby oraz indywidualnych potrzeb i predyspozycji. W przypadku dzieci z zaburzeniami mowy, ważne jest, aby ćwiczenia były dostosowane do wieku dziecka i uwzględniały jego zainteresowania i preferencje.

Co robić, aby dziecko zaczęło mówić?

Aby pomóc dziecku zacząć mówić, warto rozmawiać z nim i czytać mu książki, zapewnić mu stymulujące otoczenie oraz skonsultować się z lekarzem lub logopedą w razie wątpliwości.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Andrzej Stępień autora postu o
Andrzej Stępień
Logopeda
Pracuję z dziećmi i dorosłymi głównie nad wadami wymowy i zaburzeniami płynności (jąkanie), ale pomagałem też poradzić sobie z afazją i dyzartrią. Pracuję w zawodzie od 2005 roku.

Znajdź dobrego psychologa!

Zdiagnozujemy Cię i dobierzemy Ci psychologa!
Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!!
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy