Jakie są przyczyny uzależnień i dlaczego każdy z nas jest na nie narażony?

Pierwsze sygnały uzależnienia i jak je rozpoznać

2023-01-10 (ostatnia aktualizacja: 2023-11-06)
Uzależnienie to trudność w kontrolowaniu swojego zachowania i myślenia, która prowadzi do niekorzystnych skutków. Poznaj przyczyny, objawy i sposoby leczenia uzależnień.

Uzależnienia

Uzależnienie to nieodparta potrzeba powtarzania określonej czynności lub zażywania określonej substancji, nawet jeśli ma to negatywne skutki dla osoby uzależnionej lub dla jej otoczenia. Uzależnienie może mieć różne formy, takie jak uzależnienie od substancji (np. alkoholu, narkotyków, leków), uzależnienie od zachowań (np. hazardu, seksu, kompulsywnego surfowania po Internecie) lub uzależnienie od technologii (np. komputera, telefonu).

Uzależnienie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, rodzinnych, finansowych i emocjonalnych.

Leczenie uzależnienia może obejmować terapie indywidualne i grupowe, leczenie farmakologiczne oraz wsparcie rodziny i przyjaciół. Ważne jest również zapobieganie rozwojowi uzależnienia poprzez profilaktykę i edukację.

Rodzaje uzależnień

Istnieje wiele rodzajów uzależnień, które mogą mieć różne formy i objawy. 

Uzależnienie od substancji

 • Alkoholizm - uzależnienie od alkoholu, prowadzące do nadużywania go i trudności w jego rzuceniu

 • Narkomania - uzależnienie od narkotyków, prowadzące do ich nadużywania i trudności w ich rzuceniu

 • Uzależnienie od leków - uzależnienie od leków, prowadzące do nadużywania ich lub przyjmowania ich w sposób inny niż zalecono

Znajdź terapeutę, który Cię zrozumie!

Opisz naszemu chatbotowi swoje problemy, a dopasuje Ci terapeutów którzy się na tych problemach znają

Opisz chatbotowi Twój problem, bolączki, emocje i niepokojące zachowania.
Chatbot oszacuje prawdopodobieństwo że zmagasz się z danymi zaburzeniami lub uzależnieniami ...
... i wskaże psychologó, czy lekarzy uzależnień, którzy najlepiej się znają na Twoim problemie.
Znajdziesz terapeutę, który pomoże Ci się uporać z uzależnieniem!
Uzależnienia Zdiagnozuj się i znajdź terapeutę!

Uzależnienie od zachowań

 • Hazard - uzależnienie od gier losowych lub hazardowych, prowadzące do nadmiernego ich uprawiania i trudności w zaprzestaniu

 • Seksoholizm - uzależnienie od seksu lub seksualnych zachowań, prowadzące do ich nadmiernego uprawiania i trudności w zaprzestaniu,

 • Kompulsywne surfowanie po Internecie - uzależnienie od spędzania dużej ilości czasu online

Uzależnienie od technologii

 • Uzależnienie od komputera - uzależnienie od spędzania dużej ilości czasu przy komputerze

 • Uzależnienie od telefonu komórkowego - uzależnienie od spędzania dużej ilości czasu z telefonem komórkowym

 • Uzależnienie od gier komputerowych - uzależnienie od gier komputerowych

Skutki uzależnień

​​Uzależnienia mogą prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dla życia osobistego i zawodowego. Oto kilka przykładów skutków uzależnień:

 • Zdrowie fizyczne: Uzależnienie może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, rak, zaburzenia psychiczne, zaburzenia odżywiania, a nawet śmierć.

 • Zdrowie psychiczne: Uzależnienie może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, takich jak lęk, depresja, stany lękowe i inne zaburzenia psychiczne. Może również prowadzić do trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

 • Życie osobiste: Uzależnienie może prowadzić do trudności w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, a także do problemów z płaceniem rachunków i spłacaniem długów. Może również prowadzić do utraty pracy i braku możliwości zarobkowania.

 • Życie zawodowe: Uzależnienie może prowadzić do utraty pracy lub trudności w jej znalezieniu, a także do obniżenia wydajności i jakości wykonywanej pracy.

 Ważne, aby szukać pomocy, jeśli masz podejrzenia, że jesteś uzależniony od jakiejś substancji lub zachowania.

Przyczyny uzależnienia

Uzależnienie jest złożonym zjawiskiem, a jego przyczyny mogą być różne i skomplikowane. Może być ono wywołane przez czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Oto kilka możliwych przyczyn uzależnienia:

 • Czynniki biologiczne: Niektóre osoby mogą być bardziej podatne na uzależnienie ze względu na swoją genetykę lub biologiczne uwarunkowania. Na przykład osoby z deficytami w produkcji substancji chemicznych w mózgu, takich jak serotonina lub dopamina, mogą być bardziej narażone na uzależnienie.

 • Czynniki psychologiczne: Stres, lęk, depresja i inne zaburzenia emocjonalne mogą prowadzić do uzależnienia, ponieważ ludzie mogą szukać ucieczki od swoich problemów lub uczuć poprzez zażywanie substancji lub zachowania.

 • Czynniki społeczne: Presja rówieśników, brak wsparcia ze strony rodziny lub brak zajęcia zajęciami związanymi z zainteresowaniami i pasjami może prowadzić do szukania ucieczki w uzależniających zachowaniach lub substancjach.

 • Inne czynniki: Do przyczyn uzależnienia mogą należeć także traumy z przeszłości, nieodpowiednie zarządzanie emocjami lub brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także nieodpowiednia osobowość lub brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Pamiętaj, że każdy przypadek uzależnienia jest inny i może być wywołany przez różne kombinacje tych czynników. Ważne jest, aby zasięgnąć porady specjalisty, aby zidentyfikować przyczyny uzależnienia i znaleźć odpowiednie leczenie.

Profilaktyka uzależnień 

Profilaktyka uzależnień to działania mające na celu zapobieganie rozwojowi uzależnień lub zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia. Oto kilka sposobów na profilaktykę uzależnień:

 • Edukacja: Ważne jest, aby ludzie byli świadomi zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, alkoholu i innych substancji uzależniających oraz potencjalnych konsekwencji tych działań. Można to osiągnąć poprzez szkolenia, programy edukacyjne i kampanie informacyjne.

 • Wsparcie społeczne: Osoby, które mają silne więzi z rodziną i przyjaciółmi są mniej narażone na uzależnienia. Dlatego ważne jest, aby wspierać ludzi w budowaniu trwałych i zdrowych relacji.

 • Zajęcia związane z zainteresowaniami: Znajdowanie zajęć, które sprawiają radość i dają poczucie sensu może pomóc w zapobieganiu uzależnieniom. Może to być na przykład sport, muzyka, rękodzieło lub inne hobby.

 • Zdrowy styl życia: Zdrowe nawyki żywieniowe, regularna aktywność fizyczna i zdrowy sen pomagają w zapobieganiu uzależnieniom.

 • Pomoc specjalisty: W razie potrzeby warto szukać pomocy u specjalisty, takiego jak terapeuta lub lekarz, aby rozwiązać problemy emocjonalne lub inne trudności, które mogą prowadzić do uzależnienia.

Uzależnienia a zdrowie psychiczne 

Uzależnienie od substancji lub zachowania może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne osoby uzależnionej. Oto kilka sposobów, w jaki uzależnienie może wpływać na zdrowie psychiczne:

 • Zaburzenia emocjonalne: Uzależnienie może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja, lęk i stany lękowe. Może także nasilać istniejące zaburzenia emocjonalne.

 • Zaburzenia osobowości: Uzależnienie może prowadzić do zaburzeń osobowości, takich jak brak odpowiedzialności, brak empatii i brak zdolności do zarządzania swoimi emocjami.

 • Zaburzenia pamięci: Uzależnienie od substancji, takich jak alkohol lub narkotyki, może prowadzić do problemów z pamięcią i trudności w koncentracji.

 • Zaburzenia snu: Uzależnienie może prowadzić do problemów ze snem, takich jak bezsenność lub nieregularne godziny snu.

 • Zaburzenia odżywiania: Uzależnienie od substancji, takich jak narkotyki lub alkohol, może prowadzić do zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja lub bulimia.

Skuteczne sposoby radzenia sobie z uzależnieniami.

Oto kilka wskazówek, jak radzić sobie z uzależnieniem:

 1. Znajdź wsparcie: Znalezienie wsparcia u rodziny, przyjaciół, terapeuty lub grupy wsparcia może być bardzo pomocne podczas leczenia uzależnienia. Wsparcie może pomóc Ci przetrwać trudne chwile i zmotywować do dalszego działania.

 2. Stwórz sobie plan: Ważne jest, aby mieć plan działania i trzymać się go. Możesz np. ustalić, że będziesz unikać sytuacji, w których jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał dostęp do narkotyków, lub że będziesz mieć zajęcia, które zapewnią Ci rozrywkę i zajęcie w wolnym czasie.

 3. Unikaj towarzystwa osób używających narkotyków: Choć może być trudno, unikanie osób używających narkotyków może być ważnym krokiem w leczeniu uzależnienia.

 4. Znajdź aktywności, które sprawiają Ci przyjemność: Znajdź aktywności, które sprawiają Ci przyjemność i zajmują Twoją uwagę, takie jak uprawianie sportu, rękodzieło czy spotkania z przyjaciółmi. Dzięki temu będziesz mieć mniej czasu i ochoty na używanie narkotyków.

 5. Nie bój się o pomoc poprosić: Leczenie uzależnienia to trudny proces i nie musisz go podejmować samodzielnie. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się o nią poprosić. Możesz skontaktować się z ośrodkiem leczenia uzależnień lub zgłosić się do lekarza.

Leczenie uzależnień 

Leczenie uzależnień jest procesem mającym na celu pomóc osobie uzależnionej wyjść z nałogu i powrócić do zdrowych i pełnych zadowolenia z życia. Może to obejmować różne formy pomocy, takie jak terapia indywidualna lub grupowa, leczenie farmakologiczne, a także udział w programach wsparcia, takich jak grupy Anonimowych Alkoholików lub Al-Anon.

Ważne, aby osoba uzależniona miała wsparcie w procesie leczenia, w tym od bliskich i przyjaciół, a także specjalistów takich jak lekarze lub terapeuci. Proces leczenia uzależnień może być długotrwały i wymagający, ale z właściwym wsparciem i determinacją, możliwe jest pokonanie nałogu i odzyskanie kontroli nad swoim życiem.

Rodzaje leczenia uzależnień: 

 • Terapia: Leczenie uzależnienia od narkotyków zazwyczaj obejmuje terapię indywidualną i grupową. Może to pomóc osobie zrozumieć przyczyny swojego uzależnienia i nauczyć się radzić sobie z emocjami i sytuacjami, które mogą prowadzić do używania narkotyków.

 • Leczenie farmakologiczne: Niektóre leki mogą pomóc osobom uzależnionym od narkotyków zmniejszyć chęć używania tych substancji i poprawić ich zdrowie ogólne.

 • Wsparcie rodziny i przyjaciół: Posiadanie wsparcia rodziny i przyjaciół może być bardzo pomocne podczas leczenia uzależnienia. Ważne, aby ci bliscy byli wyrozumiali i wspierali osobę uzależnioną, ale nie tolerowali jej używania narkotyków.

 • Zajęcia z zastępstwem: Niektóre osoby uzależnione od narkotyków mogą skorzystać z leczenia z zastępstwem, w którym otrzymują bezpieczne substytuty narkotyków, takie jak metadon lub buprenorfina. Celem tego leczenia jest zmniejszenie szkodliwych skutków uzależnienia i umożliwienie osobie uzależnionej lepszego funkcjonowania w codziennym życiu.

 • Programy odwykowe: Osoby uzależnione od narkotyków mogą skorzystać z programów odwykowych, w których mogą mieszkać i otrzymywać leczenie przez pewien okres czasu. Programy te mogą obejmować terapię, leczenie farmakologiczne i zajęcia z zastępstwem oraz wsparcie rodziny i przyjaciół.

Psychoterapia od MindMatch

Wykazano, że lepsza relacja z terapeutą i obopólne zrozumienie istotnie poprawia jakość terapii. MindMatch umożliwia znalezienie terapeuty, z których będzie Ci się świetnie rozmawiało. W pierwszej kolejności zaprosimy Cię do rozwiązania testu diagnostycznego, gdzie wyróżnimy prawdopodobne zaburzenia, które Cię męczą. Następnie, spośród wszystkich psychologów wyróżnimy tych, którzy najlepiej sprawdzili się w leczeniu podobnych do Ciebie osób. Na koniec, sam dokonasz wyboru - na podstawie krótkich filmików wrzucanych przez terapeutów, ocenisz z którym terapeutą będzie Ci się najlepiej rozmawiało!

FAQ - często zadawane pytania

Co to jest uzależnienie?

Uzależnienie to stan, w którym osoba ma trudności z kontrolowaniem swojego zachowania, substancji lub działań, mimo negatywnych konsekwencji. Osoby uzależnione często doświadczają silnego pragnienia i potrzeby, by kontynuować swoje uzależniające zachowanie.

Czy uzależnienia można leczyć?

Tak, uzależnienia można leczyć. Leczenie może obejmować terapie psychoterapeutyczne, terapie farmakologiczne (w przypadku uzależnień od substancji), wsparcie społeczne i zmiany w stylu życia. Terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia grupowa są często skutecznymi formami leczenia.

Jakie są objawy uzależnienia?

Objawy uzależnienia mogą różnić się w zależności od rodzaju uzależnienia, ale mogą obejmować: Trudności w kontrolowaniu zachowania, Koncentrację na uzależniającym środku lub działaniu, Zwiększoną tolerancję (konieczność większych ilości substancji lub dłuższej aktywności, aby uzyskać pożądany efekt), Objawy abstynencyjne podczas prób zaprzestania uzależniającego zachowania, Poświęcanie coraz więcej czasu i energii uzależnieniu kosztem innych ważnych działań, Negatywne konsekwencje zdrowotne, społeczne lub zawodowe

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Piotr Kowalczyk autora postu o
Piotr Kowalczyk
Psycholog
Doświadczenie w psychologii zdobywałem w Niemczech (5 lat) i w Polsce (22 lata). Chcę dobrze poznać pacjenta - skupiamy się na tym aby dotrzeć do jego problemów w sposób, który nie wyrządzi mu/jej szkody.

Najlepszy terapeuta uzależnień dla Ciebie!

Nasz chatbot AI dopasuje Ci terapeutę, który zna się na Twoich problemach
Znajdź terapeutę
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy